Ferry Routes Piraeus - Heraklion

E.g., 10-06-2021
E.g., 10-06-2021

Routes & Prices

Piraeus -> Heraklion | Monday, 10 May 2021 Next 14 days
Monday 10
night trip
Departure
21:30
Mon 10 May 2021
Arrival
06:00
Tue 11 May 2021
FESTOS PALACE
Prices
Tuesday 11
night trip
Departure
21:30
Tue 11 May 2021
Arrival
06:00
Wed 12 May 2021
KNOSSOS PALACE
Prices
Wednesday 12
night trip
Departure
21:30
Wed 12 May 2021
Arrival
06:00
Thu 13 May 2021
FESTOS PALACE
Prices
Thursday 13
night trip
Departure
21:30
Thu 13 May 2021
Arrival
06:30
Fri 14 May 2021
KNOSSOS PALACE
Prices
Friday 14
night trip
Departure
21:30
Fri 14 May 2021
Arrival
06:00
Sat 15 May 2021
FESTOS PALACE
Prices
Saturday 15
night trip
Departure
21:30
Sat 15 May 2021
Arrival
06:30
Sun 16 May 2021
KNOSSOS PALACE
Prices
Sunday 16
night trip
Departure
21:30
Sun 16 May 2021
Arrival
06:00
Mon 17 May 2021
FESTOS PALACE
Prices
Monday 17
night trip
Departure
21:30
Mon 17 May 2021
Arrival
06:30
Tue 18 May 2021
KNOSSOS PALACE
Prices
Tuesday 18
night trip
Departure
21:30
Tue 18 May 2021
Arrival
06:00
Wed 19 May 2021
FESTOS PALACE
Prices

Online Booking

E.g., 10-06-2021
E.g., 10-06-2021