5.1 Γενικά


5.1.1 Κάθε αναφορά σε πόντους αφορά στο πρόγραμμα Minoan Lines Bonus Club και μόνο.


5.1.2 Το μέλος μπορεί να εξαργυρώνει πόντους για δωρεάν εισιτήρια τα οποία μπορεί να παραλαμβάνει όταν συγκεντρώνει τον απαραίτητο αριθμό πόντων.

Οι πόντοι αναφέρονται σε απλή διαδρομή και μία θέση/κλίνη ανά άτομο, εκτός από τις μονόκλινες καμπίνες, που αναφέρονται σε ολόκληρη την καμπίνα σε απλή διαδρομή.

 

5.1.3 Όλα τα δώρα - δωρεάν εισιτήρια, διατίθενται βάσει διαθεσιμότητας και βάσει των εκάστοτε Όρων και Κανονισμών που διέπουν το πρόγραμμα. Τα δωρεάν εισιτήρια αφορούν σε ταξίδι των προγραμματισμένων δρομολόγιων των Μινωικών Γραμμών, με προορισμό τα λιμάνια του εσωτερικού και εξωτερικού που εξυπηρετεί κάθε φορά η εταιρία. Μετά από έγκαιρη γνωστοποίηση οι Μινωικές Γραμμές διατηρούν το δικαίωμα να περιορίσουν τον αριθμό των δωρεάν εισιτηρίων σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή και να μη διαθέτουν καθόλου δωρεάν εισιτήρια σε κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες.

5.1.4 Τα δώρα - δωρεάν εισιτήρια που μπορεί να ζητήσει ο πελάτης για ανταλλαγή με πόντους αναφέρονται στον Πίνακα 1, πίνακα εξαργύρωσης δώρων. Οι εκάστοτε ισχύοντες πίνακες εξαργύρωσης μπορεί να τροποποιηθούν από τις Μινωικές Γραμμές μετά από έγκαιρη γνωστοποίηση.

 

5.1.5 Με την λήψη δώρου και την χρήση της εξαργύρωσης πόντων με ανταλλαγή σε δωρεάν εισιτήρια, αφαιρούνται αυτόματα οι αντίστοιχοι πόντοι από το λογαριασμό του μέλους.

 

5.1.6 Η κράτηση και εξαργύρωση του δωρεάν εισιτηρίου μπορεί να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον τρεις (3) μέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων.

 

5.1.7 Δικαίωμα εξαργύρωσης πόντων και αξίωσης του δωρεάν εισιτηρίου έχει μόνο το μέλος. Η κράτηση του εισιτηρίου δώρου μπορεί να γίνει μόνο από το μέλος. Η αξίωση αυτή δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε τρίτο ή συγγενικό πρόσωπο.

 

5.1.8 Η έκδοση του δωρεάν εισιτηρίου μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε τρίτο ή συγγενικό πρόσωπο, μετά από απαίτηση του μέλους που εξαργυρώνει τους πόντους.

 

5.1.9 Τα μέλη δεν επιτρέπεται να πωλούν τα εισιτήρια-δώρα επί ποινή λήξεως της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

5.1.10 Η εξαργύρωση των πόντων για την έκδοση των δωρεάν εισιτηρίων γίνεται μόνο από τα Κεντρικά & Λιμενικά Πρακτορεία των Μινωικών Γραμμών (στα Λιμενικά Πρακτορεία έως 3 ώρες πριν την αναχώρηση του πλοίου) ή τηλεφωνικά στα τηλ. 18175 ή 8011175000.

5.1.11 Τα συνεργαζόμενα γραφεία ταξιδίων δεν μπορούν να εξαργυρώσουν πόντους και να εκδώσουν τα εισιτήρια-δώρα.

5.1.12 Κατά την παραλαβή των εισιτηρίων από τα γραφεία κράτησης και έκδοσης των Μινωικών Γραμμών, ζητείται από το μέλος να επιδείξει την πλαστική κάρτα μέλους του Minoan Lines Bonus Club καθώς και την αστυνομική του ταυτότητα.

5.1.13 Με την παραλαβή του εισιτηρίου-δώρου το μέλος θα πρέπει να υπογράψει ένα αποδεικτικό εξαργύρωσης των πόντων και παραλαβής του δωρεάν εισιτηρίου ή στο ίδιο το εισιτήριο.

 

5.2 Εισιτήρια - Δώρα

 

5.2.1Σε περίπτωση επιθυμίας ακύρωσης του εκδοθέντος εισιτηρίου-δώρου, το μέλος θα πρέπει να προσκομίσει το εισιτήριο-δώρο σε κάποιο από τα Κεντρικά ή Λιμενικά Πρακτορεία των Μινωικών Γραμμών πριν την ημερομηνία ταξιδιού. Τα συνεργαζόμενα γραφεία κράτησης και έκδοσης εισιτηρίων δεν μπορούν να ακυρώσουν τα εισιτήρια δώρα.

 

5.2.2 Όταν το μέλος ζητήσει ακύρωση του εκδοθέντος δωρεάν εισιτηρίου, θα επιστραφούν στο λογαριασμό του μέλους όλοι οι πόντοι που ανταλλάχθηκαν για το δωρεάν εισιτήριο.

 

5.2.3 Σε περίπτωση που ο επιβάτης δεν ταξιδέψει (non show) και δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια ακύρωσης της θέσης του πριν από την ημερομηνία του ταξιδιού, τότε το εισιτήριο-δώρο παύει να ισχύει και το μέλος χάνει όλους τους πόντους που εξαργύρωσε προκειμένου να το αποκτήσει.

 

5.2.4 Η αναβάθμιση θέσης δεν προσφέρεται σαν δώρο εξαργύρωσης.

 

5.2.5 Αλλαγές σε ημερομηνία, ή/και όνομα θα γίνονται στα δωρεάν εισιτήρια- δώρα μόνο από τα Κεντρικά Πρακτορεία και λιμενικά γραφεία των Μινωικών Γραμμών, καθώς και στο τηλέφωνο 2810 399899. Συνεργαζόμενα πρακτορεία, δεν μπορούν να προβούν σε καμιά αλλαγή των δωρεάν εισιτηρίων.

 

5.2.6 Καμία αλλαγή θέσης ή αναβάθμιση θέσης (είδος εισιτηρίου δώρου) δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στα δωρεάν εισιτήρια από τη στιγμή που έχει γίνει η εξαργύρωση των πόντων. Τα Κεντρικά Πρακτορεία των Μινωικών Γραμμών, τα πλοία, καθώς και όλα τα λιμενικά και συνεργαζόμενα γραφεία δεν μπορούν να προβούν σε καμία αλλαγή θέσης-είδους του εισιτηρίου δώρου.

 

5.2.7 Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του δωρεάν εισιτηρίου, το μέλος θα πρέπει να το δηλώσει γραπτώς σε Κεντρικό ή Λιμενικό Πρακτορείο των Μινωικών Γραμμών συμπληρώνοντας τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση ώστε το εισιτήριο να αντικατασταθεί.