Routes & Prices

Heraklion -> Mykonos | Tuesday, 11 Aug 2020 Next 14 days
Tuesday 11
day trip
Departure
09:00
Tue 11 Aug 2020
Arrival
13:50
Tue 11 Aug 2020
SANTORINI PALACE
Prices
Thursday 13
day trip
Departure
09:00
Thu 13 Aug 2020
Arrival
14:10
Thu 13 Aug 2020
SANTORINI PALACE
Prices
Friday 14
day trip
Departure
09:00
Fri 14 Aug 2020
Arrival
13:50
Fri 14 Aug 2020
SANTORINI PALACE
Prices
Sunday 16
day trip
Departure
09:00
Sun 16 Aug 2020
Arrival
13:50
Sun 16 Aug 2020
SANTORINI PALACE
Prices
Monday 17
day trip
Departure
09:00
Mon 17 Aug 2020
Arrival
14:10
Mon 17 Aug 2020
SANTORINI PALACE
Prices
Tuesday 18
day trip
Departure
09:00
Tue 18 Aug 2020
Arrival
13:50
Tue 18 Aug 2020
SANTORINI PALACE
Prices

Online Booking

E.g., 11-08-2020
E.g., 11-08-2020