Ferry Routes Ancona - Igoumenitsa

E.g., 07-06-2021
E.g., 07-06-2021

Routes & Prices

Ancona -> Igoumenitsa | Thursday, 6 May 2021 Next 14 days
Thursday 06
Departure
19:30
Thu 6 May 2021
Arrival
17:00
Fri 7 May 2021
FLORENCIA
low season
Prices
Friday 07
Departure
23:00
Fri 7 May 2021
Arrival
19:00
Sat 8 May 2021
CORFU
low season
Prices
Saturday 08
Departure
19:30
Sat 8 May 2021
Arrival
17:00
Sun 9 May 2021
FLORENCIA
low season
Prices
Sunday 09
Departure
19:30
Sun 9 May 2021
Arrival
17:00
Mon 10 May 2021
CORFU
low season
Prices
Monday 10
Departure
19:30
Mon 10 May 2021
Arrival
17:00
Tue 11 May 2021
FLORENCIA
low season
Prices
Tuesday 11
Departure
19:30
Tue 11 May 2021
Arrival
17:00
Wed 12 May 2021
CORFU
low season
Prices
Wednesday 12
Departure
19:30
Wed 12 May 2021
Arrival
17:00
Thu 13 May 2021
FLORENCIA
low season
Prices
Thursday 13
Departure
19:30
Thu 13 May 2021
Arrival
17:00
Fri 14 May 2021
CORFU
low season
Prices
Friday 14
Departure
19:30
Fri 14 May 2021
Arrival
17:00
Sat 15 May 2021
FLORENCIA
low season
Prices

Online Booking

E.g., 07-06-2021
E.g., 07-06-2021