Ferry Routes Ancona - Igoumenitsa

E.g., 04-03-2021
E.g., 04-03-2021

Routes & Prices

Ancona -> Igoumenitsa | Thursday, 4 Mar 2021 Next 14 days
Thursday 04
Departure
19:30
Thu 4 Mar 2021
Arrival
17:00
Fri 5 Mar 2021
CORFU
low season
Prices
Friday 05
Departure
19:30
Fri 5 Mar 2021
Arrival
17:00
Sat 6 Mar 2021
FLORENCIA
low season
Prices
Saturday 06
Departure
19:30
Sat 6 Mar 2021
Arrival
17:00
Sun 7 Mar 2021
CORFU
low season
Prices
Sunday 07
Departure
19:30
Sun 7 Mar 2021
Arrival
17:00
Mon 8 Mar 2021
FLORENCIA
low season
Prices
Monday 08
Departure
19:30
Mon 8 Mar 2021
Arrival
17:00
Tue 9 Mar 2021
CORFU
low season
Prices
Tuesday 09
Departure
19:30
Tue 9 Mar 2021
Arrival
17:00
Wed 10 Mar 2021
FLORENCIA
low season
Prices
Wednesday 10
Departure
19:30
Wed 10 Mar 2021
Arrival
17:00
Thu 11 Mar 2021
CORFU
low season
Prices
Thursday 11
Departure
19:30
Thu 11 Mar 2021
Arrival
17:00
Fri 12 Mar 2021
FLORENCIA
low season
Prices
Friday 12
Departure
19:30
Fri 12 Mar 2021
Arrival
17:00
Sat 13 Mar 2021
CORFU
low season
Prices

Online Booking

E.g., 04-03-2021
E.g., 04-03-2021