Ferry Routes Ancona - Igoumenitsa

E.g., 24-10-2021
E.g., 24-10-2021

Routes & Prices

Ancona -> Igoumenitsa | Sunday, 24 Oct 2021 Next 14 days
Sunday 24
Departure
19:30
Sun 24 Oct 2021
Arrival
17:00
Mon 25 Oct 2021
VENEZIA
low season
Prices
Monday 25
Departure
19:30
Mon 25 Oct 2021
Arrival
17:00
Tue 26 Oct 2021
FLORENCIA
low season
Prices
Tuesday 26
Departure
19:30
Tue 26 Oct 2021
Arrival
17:00
Wed 27 Oct 2021
VENEZIA
low season
Prices
Wednesday 27
Departure
19:30
Wed 27 Oct 2021
Arrival
17:00
Thu 28 Oct 2021
FLORENCIA
low season
Prices
Thursday 28
Departure
19:30
Thu 28 Oct 2021
Arrival
17:00
Fri 29 Oct 2021
VENEZIA
low season
Prices
Friday 29
Departure
19:30
Fri 29 Oct 2021
Arrival
17:00
Sat 30 Oct 2021
FLORENCIA
low season
Prices
Saturday 30
Departure
19:30
Sat 30 Oct 2021
Arrival
17:00
Sun 31 Oct 2021
VENEZIA
low season
Prices
Sunday 31
Departure
19:30
Sun 31 Oct 2021
Arrival
17:00
Mon 1 Nov 2021
FLORENCIA
low season
Prices
Monday 01
Departure
19:30
Mon 1 Nov 2021
Arrival
17:00
Tue 2 Nov 2021
VENEZIA
low season
Prices

Online Booking

E.g., 24-10-2021
E.g., 24-10-2021