Συχνές ερωτήσεις

Εισιτήρια / Πληρωμές

Τροποποιήσεις δρομολογίων και εφαρμογή κυβερνητικών οδηγιών για την πρόληψη του Covid 19

Δεδομένων των συνθηκών, σύμφωνα με τις κυβερνητικές οδηγίες και τα μέτρα πρόληψης κατά της εξάπλωσης του κορονωϊού Covid-19, τα δρομολόγια και η πολιτική μας μπορεί να τροποποιηθούν. Παρακαλούνται οι κ.κ. επιβάτες να επισκέπτονται τη σελίδα μας ή να επικοινωνήσουν με τα κεντρικά πρακτορεία, τα λιμενικά γραφεία ή το συνεργαζόμενο γραφείο ταξιδίων για την ενημέρωσή τους.

Η ασφάλεια, η πρόληψη και η υγιεινή των επιβατών και του προσωπικού μας σε στεριά και θάλασσα είναι προτεραιότητά μας. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες αλλαγές:

Δρομολόγια Εσωτερικού

Τα εισιτήρια για τις Γραμμές Εσωτερικού μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας (open) με χρονική ισχύ ενός έτους από την ημερομηνία ταξιδιού. Μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρεία μας τηλεφωνικά στο +30 2810 399899 ή να αποστείλετε e-mail στο reservation@minoan.gr με το αίτημα μετατροπής του εισιτηρίου σας σε ανοικτό ή όποια άλλη αλλαγή επιθυμείτε. Για περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, παρακαλούμε τους κ.κ. επιβάτες να απευθύνονται στα πρακτορεία ή στα λιμενικά γραφεία της Minoan Lines, είτε στον ταξιδιωτικό τους πράκτορα ή στα σημεία πώλησης από όπου εκδόθηκαν τα εισιτήριά τους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΥΚΛΑΔΕΣ)

Για το χρονικό διάστημα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως την 31η Αυγούστου 2020, ισχύουν τα εξής:

Απαιτήσεις επιστροφής του αντιτίμου ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, καθώς και εισιτηρίων διεθνών πλόων προς επιβάτες που δεν μπορούν να ταξιδέψουν λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στις μετακινήσεις, ή δεν επιθυμούν να ταξιδέψουν λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει εξαιτίας της πανδημίας ή λόγω ματαίωσης των προγραμματισμένων δρομολογίων τους ικανοποιούνται με την παροχή προς τους δικαιούχους πιστωτικού σημειώματος(OPEN tickets) ίσης αξίας με το αντίτιμο του εισιτηρίου του ματαιωθέντος ταξιδιού. Το πιστωτικό σημείωμα εκδίδεται από τον μεταφορέα πλοιοκτήτη, πλοιοκτήτρια εταιρεία ή διαχειριστή (εφεξής μεταφορέας) και έχει ημερομηνία λήξης δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία ταξιδιού. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο δικαιούχος του πιστωτικού σημειώματος μπορεί οποτεδήποτε να κάνει χρήση αυτού σε οποιονδήποτε προορισμό του δικτύου του μεταφορέα. Μέχρι τη λήξη του πιστωτικού σημειώματος, η οφειλή δεν καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή. Η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, εφόσον παρέλθουν δεκαοκτώ (18) μήνες και το πιστωτικό σημείωμα(OPEN ticket) δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

Για δρομολόγια εσωτερικού μπορείτε να κάνετε τα εισιτήρια σας Open εδώ http://open.minoan.gr/

 

Σας ενημερώνουμε ότι για τα εισιτήρια γραμμών εσωτερικού που εκδίδονται από 01/07/2020 και μετά ισχύει η κανονική ακυρωτική πολιτική της εταιρείας μας.

Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιθυμεί να ακυρώσει το ταξίδι του, έχει 2 επιλογές:

Μετατροπή του εισιτηρίου σε εισιτήριο ανοιχτής ημερομηνίας (open ticket) 

 Ακύρωση του εισιτηρίου με χρέωση ακυρωτικών, σύμφωνα με τους όρους ακυρωτικής πολιτικής

Δρομολόγια Εξωτερικού

Τα εισιτήρια για τις Γραμμές Αδριατικής (Αγκώνα/Βενετία) μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας (open) με χρονική ισχύ ενός έτους από την ημερομηνία ταξιδιού. Για την περίπτωση που αυτά περιλαμβάνουν την προσφορά του Early Booking, οι επιβάτες διατηρούν το δικαίωμα της προσφοράς (20% έκπτωση) όταν επανέλθουν για να δηλώσουν τις νέες ημερομηνίες ταξιδιού, χωρίς να τους ζητηθεί διαφορά ναύλου (εκτός εάν επιθυμούν ανώτερη κατηγορία ή οι νέες ημερομηνίες ταξιδίου εμπίπτουν σε διαφορετική εποχικότητα από αυτήν που είχαν προγραμματίσει αρχικά το ταξίδι τους και οι ναύλοι των εισιτηρίων διαφοροποιούνται (π.χ. από χαμηλή σε μεσαία, από μεσαία σε υψηλή περίοδο). Για περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, παρακαλούμε τους κ.κ. επιβάτες να απευθύνονται στα πρακτορεία ή λιμενικά γραφεία της Minoan Lines, στον ταξιδιωτικό τους πράκτορα ή στα σημεία πώλησης από όπου εκδόθηκαν τα εισιτήριά τους.


Σε περίπτωση που αποφασίσω να ακυρώσω το ήδη προπληρωμένο εισιτήριο τι συμβαίνει;

Τι συμβαίνει σε περίπτωση που χάσω το εισιτήριό μου;

Πώς μπορώ να πληρώσω το εισιτήριο μου;

Για πόσο καιρό ισχύει το εισιτήριο μου σε περίπτωση ματαίωσης του ταξιδιού μου;

Για πόσο καιρό ισχύει ένα open εισιτήριο;

Πώς γίνεται ένα εισιτήριο Open;

Μπορώ να αλλάξω την ημερομηνία ταξιδιού που αναγράφεται στο εισιτήριό μου;

Σημαντική Σημείωση

Γενικές πληροφορίες

Χαμένα αντικείμενα εν πλω - Γραμμές Αδριατικής

Σε περίπτωση που ο Επιβάτης συνειδητοποιήσει ότι έχασε τα προσωπικά του αντικείμενα ενώ ήταν ακόμη στο πλοίο, ο Επιβάτης μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με την Υποδοχή για να αναφέρει την απώλεια.


Το υπεύθυνο προσωπικό θα πραγματοποιήσει όλες τις κατάλληλες έρευνες για να βρει τα αντικείμενα και να τα επιστρέψει στον Επιβάτη.


Σε αντίθετη περίπτωση, αν ο Επιβάτης συνειδητοποιήσει ότι έχει ξεχάσει ένα προσωπικό αντικείμενο στο πλοίο όταν έχει ήδη αποβιβαστεί από το πλοίο, ο Επιβάτης μπορεί να υποβάλει αναφορά στο γραφείο της Εταιρείας στέλνοντας ένα email στο customer@grimaldi.napoli.it.


Η εν λόγω αναφορά πρέπει να περιέχει όλες τις λεπτομέρειες του ταξιδιού, όπως ημερομηνία, ώρα αναχώρησης, διαδρομή που έχει ληφθεί, αριθμό εισιτηρίου και οποιονδήποτε αριθμό καμπίνας ή καθίσματος που χρησιμοποιείται, και επίσης να παρέχει μια σύντομη περιγραφή όσο το δυνατόν πιο λεπτομερή για το αντικείμενο που αναφέρεται ως χαμένο (επισυνάπτοντας τυχόν φωτογραφικές αναπαραγωγές όπου υπάρχουν).


Το υπεύθυνο τμήμα θα πραγματοποιήσει όλους τους απαραίτητους ελέγχους και θα παρέχει ανατροφοδότηση στον Επιβάτη το συντομότερο δυνατό.


Η αναφορά της απώλειας πρέπει να αποσταλεί εντός μίας εβδομάδας από την ημερομηνία αποβίβασης του Επιβάτη.


Σε καμία περίπτωση, ο Μεταφορέας δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την απώλεια ούτε θα πρέπει να καταβάλει αποζημίωση σε περίπτωση αποτυχίας να το βρει.


Ομοίως, ο Μεταφορέας δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος με οποιονδήποτε τρόπο για κλοπή, απώλεια, απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους αντικειμένου, ούτε καν αντικειμένων σημαντικής αξίας όπως κοσμήματα, έγγραφα, χειρόγραφα, μουσικά όργανα, πίνακες ζωγραφικής και χρήματα.


Τα αντικείμενα που βρέθηκαν επί του σκάφους και δεν αξιώνονται θα παραμείνουν επί του σκάφους για περιορισμένο χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση που δεν θα υπερβαίνει τους δύο μήνες.


Μετά από αυτήν την περίοδο, τα χαμένα αντικείμενα θα μεταφερθούν στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο αρμόδιο γραφείο που θα τα κρατήσει για μια επιπλέον περίοδο έξι μηνών, μετά την οποία θα απορριφθούν.

Επιτρέπεται το κάπνισμα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού;

Ποια είναι τα σημεία πώλησης εισιτηρίων των Μινωϊκών Γραμμών;

Πώς μπορώ να μάθω για τις ευκαιρίες εργασίας των Μινωϊκών Γραμμών;

Χρειάζομαι διαβατήριο για ταξίδι στο εξωτερικό;

Υπάρχει έκπτωση στους φοιτητές ή τους νέους;

Μπορώ να αλλάξω θέση μέσα στο πλοίο;

Τα παιδιά μπορούν να ταξιδέψουν με χαμηλότερη χρέωση;

Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό και στο βάρος των αποσκευών που μπορώ να πάρω μαζί μου;

Υπάρχει έκπτωση για άτομα άνω των 60 ετών;

Μπορούν τα παιδιά να ταξιδεύουν μόνα τους με τις Μινωϊκές Γραμμές;

Λιμάνια

Πως μπορώ να φτάσω στο λιμάνι από το οποίο αναχωρώ;

Μπορείτε να βρείτε το ακριβές gps location των κεντρικών/λιμενικών πρακτορείων μας εδώ

επιλέγετε το γραφείο που ψάχνετε και πατάτε “View in map”

 

Οι επιβάτες και τα οχήματα οφείλουν να βρίσκονται στα γραφεία Λιμένων για check-in τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν από την ώρα αναχώρησης του πλοίου για τις διεθνείς γραμμές.

 

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα λιμάνια αναχώρησης εδώ:

 

Λιμάνι Ηγουμενίτσας

https://olig.gr

χάρτης https://goo.gl/yWQ3mD

 

Λιμάνι Ανκόνας

http://www.doricaportservices.it/en/port-map

χάρτης https://goo.gl/MLST5m


Λιμάνι Ηρακλείου

http://www.portheraklion.gr/index.php/en/

χάρτης https://goo.gl/S5Psur

 

Λιμάνι Πειραιά

http://www.olp.gr

χάρτης λιμενικό γραφείο (αναχωρήσεις για Ηράκλειο) https://goo.gl/Z8naTB

 

Λιμάνι Σαντορίνης

http://www.santoriniports.gr/en/port

χάρτης https://goo.gl/6FM8sg

 

Λιμάνι Πάρου

χάρτης https://goo.gl/t9bmaq

 

Λιμάνι 'Ιου

χάρτης https://goo.gl/WRG6gt

 

Λιμάνι Μυκόνου 

χάρτης https://goo.gl/MeutjN

 

Λιμάνι Κέρκυρας

χάρτης https://goo.gl/nccFD6


Πόση ώρα πριν ταξιδέψω πρέπει να βρίσκομαι στο λιμάνι αναχώρησης;

Άλλες υπηρεσίες

Υπάρχει room service στα πλοία;

Τι θα λέγατε για ένα snack ή ένα τονωτικό ποτό στην απολαυστική ηρεμία της καμπίνα σας;

Εάν είστε επιβάτης καμπίνας Deluxe (*) μη διστάσετε να το επιλέξετε μέσα από τον κατάλογο του room service που θα βρείτε μέσα στην καμπίνα σας. Θα φροντίσουμε να το απολαύσετε αμέσως!

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή πρόταση παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας το μήνυμά σας στη διεύθυνση customer@minoan.gr.


(*) Ισχύει αποκλειστικά για τους επιβάτες της καμπίνας Deluxe σε όλα τα δρομολόγια της Minoan Lines.

Διαθέσιμο στην Γραμμή Εσωτερικού από 01/04 έως 31/10


Πώς μπορώ να αξιοποιήσω καλύτερα το χρόνο μου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού;

Μπορώ να πάρω μαζί μου το κατοικίδιό μου;

Πρώτες Βοήθειες

Τι προβλέπεται για τα άτομα με ειδικές ανάγκες;

Minoan Lines Bonus Club

Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης στο λογαριασμό Minoan Lines Bonus Club

Σε περίπτωση που δεν θυμάστε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε κατά την εγγραφή σας στο πρόγραμμα μπορείτε να τον ανακτήσετε μέσω της επιλογής «Ξέχασα τον κωδικό μου» στο σύνδεσμο καταχωρώντας τον αριθμό της κάρτας σας. Αν έχετε καταχωρήσει έγκυρη Ηλεκτρονική Διεύθυνση, θα σας σταλεί νέος Κωδικός τα επόμενα 5 λεπτά. Σας προτρέπουμε να αλλάξετε τον κωδικό αυτό μετά την πρώτη σύνδεση. Διαφορετικά, οι επιβατες που δεν εχουν δηλωσει εγκυρο email στην καρτα τους, μπορουν να στελνουν αιτημα με e-mail στο bonusclub@minoan.gr αναγράφοντας τον αριθμό της κάρτας τους και ότι θελουν να καταχωρηθει το email τους σε αυτήν