ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ | Minoan Lines
Πίσω

15/05/2023

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2023

Ενημέρωση μετόχων
Γενική συνέλευση