Για δεύτερη χρονιά απονεμήθηκε στη Minoan Lines, από τις Λιμενικές Αρχές της Βενετίας, το Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας “Venice Blue Flag”.


Το βραβείο αυτό αναγνωρίζει τις εθελοντικές προσπάθειες της Minoan Lines ώστε τα πλοία της που πλέουν στο θαλάσσιο χώρο της Βενετίας, να συμμορφώνονται με τα διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα για την πρόληψη της ρύπανσης, προχωρώντας παράλληλα σε δραστική μείωση των εκπομπών ρύπων με τη χρησιμοποίηση καυσίμων με περιεκτικότητα χαμηλού θείου στο λιμάνι της πόλης.


Η προστασία της μοναδικής αρχιτεκτονικής της Βενετίας, η οποία έχει κηρυχθεί από τη UNESCO μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αποτελεί δέσμευση για τη Minoan Lines απέναντι στην κοινωνία για σεβασμό προς το εν λόγω περιβάλλον.


Άλλωστε, η Minoan Lines έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας της να αποδεικνύει έμπρακτα την περιβαλλοντική της ευαισθησία και συνείδηση με αποτέλεσμα να έχει ήδη πιστοποιηθεί, από τον νηογνώμονα GERMANISCHER LLOYD, με το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004. Βασική αρχή για την εταιρεία είναι η εναρμόνιση της λειτουργίας των πλοίων της με το ευαίσθητο και εύθραυστο φυσικό περιβάλλον όπως εκείνο της Βενετίας.


Η Διοίκηση της Minoan Lines εκφράζει την ικανοποίησή της για την ιδιαίτερα αυτή σημαντική διάκριση που έρχεται να αναγνωρίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις βασικές αρχές της εταιρείας για το περιβάλλον.