1.1 Το Πρόγραμμα Minoan Lines Bonus Club είναι ένα πρόγραμμα ανταμοιβής σταθερών πελατών της Εταιρείας "ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία" για την προτίμησή τους στις υπηρεσίες της Διαχειριστής και δικαιούχος του προγράμματος είναι η εδρεύουσα στο Ηράκλειο Κρήτης (25ης Αυγούστου 17) προαναφερόμενη ναυτιλιακή εταιρία (εφεξής "Μινωικές Γραμμές"). 

 

1.2 Οι παρόντες Όροι και Κανονισμοί, διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των Μινωικών Γραμμών και των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα " Minoan Lines Bonus Club ", καθώς και τη διαδικασία συμμετοχής, συγκέντρωσης και εξαργύρωσης πόντων. Οι Μινωικές Γραμμές διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων Όρων. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε κάθε φορά που αναζητάτε πληροφορίες για τις λειτουργίες του προγράμματος, ότι αναφέρεστε στους ισχύοντες όρους και κανονισμούς που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.minoan.gr. 

 

1.3 Οι Μινωικές Γραμμές κοινοποιούν στους επιβάτες όλα τα δεδομένα που αφορούν στις διαδικασίες του προγράμματος (πόντους, προσφορές, κατηγορίες δώρων, τιμές) καθώς και τις προϋποθέσεις για την συγκέντρωση και εξαργύρωση των πόντων με αντίστοιχες παρεχόμενες υπηρεσίες μέσα από την ιστοσελίδα www.minoan.gr και τα σχετικά έντυπα. Ο πόντος είναι μονάδα υπολογισμού του Προγράμματος και οι κανόνες που διέπουν τις διαδικασίες συγκέντρωσης και εξαργύρωσης πόντων καθορίζονται αποκλειστικά από τις Μινωικές Γραμμές.