Με αφορμή τη δημόσια προσφορά των ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ προς τους μετόχους της εταιρείας HELLENIC SEAWAYS θα θέλαμε να τους ενημερώσουμε ότι οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ θα συνεχίσουν να αγοράζουν στην τιμή των € 4 ανά μετοχή από σήμερα και μέχρι την ανάληψη της ευθύνης διοίκησής της.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω τίμημα είναι το τετραπλάσιο της λογιστικής αξίας της μετοχής.

Σήμερα το ποσοστό συμμετοχής των ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ στο μετοχικό κεφάλαιο της HELLENIC SEAWAYS ανέρχεται σε 47,40% και ως πρώτος μέτοχος της εν λόγω εταιρείας προτρέπουμε το σύνολο των μετόχων της να στηρίξουν αυτή μας την προσπάθεια στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση της HELLENIC SEAWAYS που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016.

Η στρατηγική αυτή κίνηση των ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ θα οδηγήσει σε: α) υγιή σχήματα και επιτυχή αναδιοργάνωση της ελληνικής ακτοπλοΐας με τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και τη διασφάλιση χρηματοοικονομικής σταθερότητας, β) αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επιβάτες / συνεργάτες σε ανταγωνιστικές τιμές και γ) τήρηση των άγονων γραμμών και όλου του εμπορικού δικτύου της εταιρείας, με σεβασμό στις υφιστάμενες συμφωνίες με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Μέσω αυτής της σημαντικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας των ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ διασφαλίζεται τόσο η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της HELLENIC SEAWAYS  όσο και η μακροπρόθεσμη σταθερή οικονομική της πορεία και ανάπτυξη.                                        

Ηράκλειο, 9 Ιουνίου 2016