ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Καταργείται απο 25/10/2021 και ώρα 06:00, η υποχρέωση συμπλήρωσης του "Ερωτηματολογίου Δήλωσης Υγείας πριν την Επιβίβαση" (έντυπο Προ-Επιβίβασης Εντοπισμού Επιβάτη), για όλα τα ταξίδια.

 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Έντυπη Δήλωση για όλους τους επιβάτες (που ταξιδευούν από την Ιταλία στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στην Ιταλία)

Δεν απαιτείται πλέον η συμπλήρωση του έντυπου προ-επιβίβασης.