Πιλοτική εφαρμογή του Ελέγχου των επιβατών και των αποσκευών τους μέσα από τις εγκαταστάσεις του επιβατικού σταθμού Ηρακλείου στις 20/10/2021. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο https://bit.ly/3EasEpR