Από 27/03/2023 καταργήθηκε η υποχρέωση τήρησης μέτρων προστασίας κατά του κορωνοϊού (COVID-19)