2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι έχοντες συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους (ενήλικοι) Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις Μινωικές Γραμμές καθώς και τα κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα. 

 

2.2 Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα απαιτείται η εγγραφή του μέλους, με τη συμπλήρωση σχετικής αίτησης συμμετοχής που θα βρει ο ενδιαφερόμενος στο σχετικό έντυπο ή στην ιστοσελίδα των Μινωικών Γραμμών στο διαδίκτυο. 

 

2.3 Εγγραφή με έντυπη αίτηση: η διάθεση της αίτησης συμμετοχής γίνεται από όλο το δίκτυο πωλήσεων των Μινωικών Γραμμών (συνεργαζόμενα γραφεία έκδοσης εισιτηρίων, πρακτορεία των Μινωικών Γραμμών, λιμενικά γραφεία καθώς και στα πλοία). Το υποψήφιο μέλος απαιτείται να συμπληρώσει τα αιτούμενα στοιχεία στο σύνολό τους και να υπογράψει την έντυπη αίτηση, αποκόπτοντας και κρατώντας την προσωρινή κάρτα μέλους που φέρει ένα οκταψήφιο αριθμό (κωδικός κάρτας) και επιτρέπει στο μέλος να συλλέγει πόντους μόνο από τις αγορές εισιτηρίων, μέχρι να λάβει την πλαστική-μαγνητική κάρτα μέλους. Ακολούθως θα πρέπει να αποστείλει την συμπληρωμένη αίτηση στην διεύθυνση: Μινωικές Γραμμές ΑΝΕ, 25ης Αυγούστου 17, 71 202 Ηράκλειο Κρήτης, με την ένδειξη για το πρόγραμμα "Minoan Lines Bonus Club’’. Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες ή/και υπογεγραμμένες δεν θα γίνονται δεκτές. 

 

2.4 Εγγραφή μέσω διαδικτύου: εγγραφή μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα www.minoan.gr, όπου ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και την στέλνει μέσω e-mail Αυτόματα αποστέλλεται στο e-mail του αιτούντος ή εμφανίζεται ηλεκτρονικά η προσωρινή κάρτα του με τον οκταψήφιο κωδικό κάρτας, και ζητείται από τον αιτούντα να την εκτυπώσει και να την κρατήσει έως ότου του αποσταλεί η πλαστική προσωπική κάρτα. 

 

2.5 Το μέλος μπορεί να χρησιμοποιήσει την προσωρινή (χάρτινη) κάρτα του αμέσως και να συγκεντρώσει πόντους μέσω της αγοράς του εισιτηρίου του. Η προσωρινή κάρτα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκέντρωση πόντων πάνω στο πλοίο από τα σημεία συγκέντρωσης πόντων και λήψη άλλων προνομίων που έχουν οριστεί στο πρόγραμμα. 

 

2.6 Το μέλος αποκτά τα πλήρη προνόμια της συμμετοχής του στο πρόγραμμα με την απόκτηση της πλαστικής κάρτας.

  

2.7 Με την συμπλήρωση και υπογραφή της αίτησης, ο αιτών αποδέχεται τους Όρους και Κανονισμούς του Προγράμματος, όπως ορίζονται από τις Μινωικές Γραμμές. 

 

2.8 Η συμμετοχή είναι προσωπική και κάθε μέλος μπορεί να διατηρεί μόνο ένα λογαριασμό μέλους στο πρόγραμμα και δεν δύναται να μεταβιβαστεί ή να εκχωρηθεί σε άλλους. Σε περίπτωση ύπαρξης δυο ή περισσοτέρων λογαριασμών, θα ακυρώνονται οι επιπλέον λογαριασμοί και θα διατηρείται ο παλαιότερος λογαριασμός. Οι πόντοι που πιθανώς να υπάρχουν στους λογαριασμούς που θα ακυρωθούν θα μεταφερθούν στον λογαριασμό που θα διατηρηθεί. 

 

2.9 Ο οκταψήφιος αριθμός κάρτας (κωδικός πελάτη) είναι μοναδικός για κάθε μέλος και αποτελεί απόδειξη συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Το μέλος χρησιμοποιώντας τον αριθμό κάρτας έχει την δυνατότητα να συγκεντρώνει και να εξαργυρώνει πόντους. 

 

2.10 Η πλαστική-μαγνητική κάρτα αποστέλλεται στο μέλος μόλις γίνει αποδεκτή η αίτηση (έντυπη ή ηλεκτρονική) που έχει υποβάλει. Η κάρτα είναι προσωπική, και αποτελεί ιδιοκτησία των Μινωικών Γραμμών. 

 

2.11 Οι Μινωικές Γραμμές διατηρούν το δικαίωμα ακύρωσης συμμετοχής μέλους στο πρόγραμμα, σε οποιαδήποτε περίπτωση παράβασης των Όρων & Κανονισμών. Οποιοδήποτε αίτημα για εξαργύρωση δώρου που έχει γίνει πριν ή μετά την ακύρωση της συμμετοχής είναι θέμα προς εξέταση. 

 

2.12 Σε περίπτωση που θελήσει ένα μέλος την διακοπή της συμμετοχής του στο πρόγραμμα, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Minoan Lines Bonus Club στα τηλ. 2810 399850.