Όροι επιβίβασης

ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ MINOAN LINES

Σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση S.O.L.A.S., το ΠΔ 23/99 της ελληνικής πολιτείας, την Κοινοτική Οδηγία 98/41 και τους κανονισμούς και οδηγίες των Λιμενικών Αρχών, τη στιγμή της κράτησης σας είναι υποχρεωτική η γνωστοποίηση των παρακάτω στοιχείων: Επώνυμο, Όνομα, Φύλο, Χαρακτηριστικό ηλικίας (Ενήλικας - Παιδί - Βρέφος), Τύπος οχήματος και Αριθμός κυκλοφορίας (όταν ταξιδεύει όχημα). Επίσης θα πρέπει να καταχωρείται η Εθνικότητα, ο Τόπος και Ημερομηνία γέννησης, ο αριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου, ο Αριθμός Τηλεφώνου και η Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στους επιβάτες με ειδικές ανάγκες συνιστούμε να το δηλώσουν κατά την κράτηση των θέσεων. Στοιχεία επικοινωνίας επιβάτη: Συνιστούμε στους επιβάτες κατά την έκδοση των εισιτηρίων, να ενημερώνουν το πρακτορείο έκδοσης με τον αριθμό τηλεφώνου τους (κατά προτίμηση κινητό) ούτως ώστε να ειδοποιούνται σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου του πλοίου. Σε περίπτωση μη επιθυμίας του επιβάτη να γνωστοποιήσει στοιχεία επικοινωνίας η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τη μη ενημέρωση του σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου του πλοίου.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ


• Οι κρατήσεις θέσεων μπορούν να γίνουν μέσω όλων των Κεντρικών Πρακτορείων, συνεργαζόμενων Ταξιδιωτικών Γραφείων, των Κεντρικών Γραφείων Κρατήσεων και των Λιμενικών Γραφείων της Εταιρείας καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας www.minoan.gr.

 

• Το εισιτήριο είναι αυστηρά ονομαστικό και προσωπικό. Δεν μεταβιβάζεται και ισχύει μόνο για τη θέση και το ταξίδι για το οποίο εκδόθηκε. Κάθε αλλαγή θα πρέπει να αναφέρεται έγκαιρα στον Πράκτορα, που εξέδωσε το εισιτήριο, ή στα Κεντρικά Γραφεία Κρατήσεων ή στα Λιμενικά Γραφεία της Εταιρείας.

 

• Οι κάτοχοι εισιτηρίων ανοιχτής ημερομηνίας οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση θέσεων εγκαίρως, ιδίως κατά τη θερινή περίοδο. Τα εισιτήρια αυτά ισχύουν για ένα έτος από την ημερομηνία ταξιδιού εφόσον αυτή αναγράφεται. Εάν δεν αναγράφεται, ισχύουν για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης. Οι κάτοχοί τους πρέπει να τα θεωρήσουν από το πρακτορείο έκδοσης, τα κεντρικά ή λιμενικά γραφεία της εταιρίας για την εξασφάλιση θέσης, με την υποχρέωση καταβολής της όποιας διαφοράς ναύλου.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

• Δεν επιστρέφεται ο ναύλος εισιτηρίων ανοικτής ημερομηνίας ή εισιτηρίων που δεν έχουν ταξιδέψει κι έχει παρέλθει η ημερομηνία για την οποία είχαν εκδοθεί (μη εμφανισθέντα), καθώς και εισιτηρίων που προέρχονται από αντικατάσταση ανοικτών εισιτηρίων.

 

• Εισιτήρια που αποτελούν μέρος ειδικής προσφοράς (π.χ. early booking) υπόκεινται σε ειδικούς όρους ακύρωσης.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ:

• Από την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου και μέχρι και 14 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου: επιστροφή ολόκληρης της αξίας του εισιτηρίου.

 

• Από 13 ημέρες μέχρι και 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου: επιστροφή του 75% της αξίας του εισιτηρίου.

 

• Από 6 ημέρες μέχρι και 12 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου: επιστροφή του 50% της αξίας του εισιτηρίου.

 

• Από 12 ώρες έως και την προγραμματισμένη ώρα απόπλου: δεν επιστρέφεται ο ναύλος.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

• Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου ο επιβάτης οφείλει να ενημερώσει το πρακτορείο το οποίο εξέδωσε το εισιτήριο ή την Εταιρεία .

ΤΙΜΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

• Οι τιμές των εισιτηρίων των Γραμμών Εσωτερικού και Εξωτερικού συμπεριλαμβάνουν τη θαλάσσια μεταφορά στην επιλεγμένη θέση και όλα τα έξοδα λιμένων. Γεύματα και ποτά δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του εισιτηρίου.

 

• Η έκπτωση 30% προσφέρεται αποκλειστικά στους ναύλους επιστροφής των Γραμμών Εξωτερικού, όταν εκδίδεται ταυτόχρονα και το εισιτήριο της επιστροφής και χορηγείται από οποιοδήποτε λιμάνι επιλέγεται η επιστροφή. Όλες οι υπόλοιπες εκπτώσεις δεν χορηγούνται αθροιστικά, αλλά μόνο μια από αυτές κάθε φορά. Η έκπτωση 20% προσφέρεται αποκλειστικά στους ναύλους επιστροφής των Γραμμών

 

Εσωτερικού, όταν εκδίδεται ταυτόχρονα και το εισιτήριο της επιστροφής και χορηγείται από οποιοδήποτε λιμάνι επιλέγεται η επιστροφή. Όλες οι υπόλοιπες εκπτώσεις δεν χορηγούνται αθροιστικά, αλλά μόνο μια από αυτές κάθε φορά.

• Επιβάτες, οι οποίοι δικαιούνται έκπτωση, πρέπει να το γνωστοποιούν κατά τη στιγμή της κράτησης. Μετά την έκδοση του εισιτηρίου επιστροφή χρημάτων λόγω διαφοράς ναύλου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

• Groups, φορτηγά, λεωφορεία και ασυνόδευτα οχήματα υπόκεινται σε ειδικές συμφωνίες.

ΚΑΜΠΙΝΕΣ

• Οι καμπίνες χαρακτηρίζονται ως μονόκλινες, 2-κλινες, 3-κλινες, 4-κλινες, 5-κλινες αναλόγως του αριθμού των επιβατών, που τις χρησιμοποιούν, και όχι βάσει του αριθμού των κλινών.

ΠΑΙΔΙΑ

• Παιδιά μέχρι 4 χρόνων ταξιδεύουν δωρεάν και δεν έχουν δικαίωμα κλίνης ή καθίσματος. Είναι όμως απαραίτητη η έκδοση του εισιτηρίου με μηδενικό ναύλο, αλλιώς δεν επιτρέπεται η επιβίβαση στο πλοίο.

 

• Σε παιδιά ηλικίας από 4 έως και 16 ετών παρέχεται έκπτωση 50% σε όλες τις κατηγορίες θέσεων. Τα παιδιά θα πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ

Ο Έλεγχος Ταυτοπροσωπίας των ανήλικων επιβατών, διενεργείται επί τη βάσει της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους. Σε ανηλίκους επιβάτες που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, για ταξίδια στο εσωτερικό,  γίνεται δεκτό και οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο ή  και σχετική βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από τα ΚΕΠ ή την Αστυνομία.

 

Δεν επιτρέπεται η  μεταφορά ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους χωρίς συνοδό.

 

Επιτρέπεται η μεταφορά ασυνόδευτων ανηλίκων που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους (15 έως 18 ετών) υπό την προϋπόθεση παράδοσης δήλωσης του γονέα ή κηδεμόνα τους προς την Εταιρεία, με την οποία ο τελευταίος θα δηλώνει ότι συναινεί στη μεταφορά του ανηλίκου, ότι αναγνωρίζει ότι δεν είναι δυνατόν και δεν  θα τελεί υπό την εποπτεία του Πλοιάρχου και/ή των αξιωματικών και/ή μελών του πληρώματος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και μέχρι την αποβίβασή του στο λιμάνι προορισμού και ότι ο γονέας ή ο κηδεμόνας θα αποζημιώσει και θα απαλλάξει πλήρως την Εταιρεία και το προσωπικό της από κάθε απώλεια, ζημία ή δαπάνη που θα προκύψει από το ταξίδι του ανηλίκου. Σχετικές δηλώσεις διατίθενται από τα γραφεία της Εταιρείας (τμήμα εξυπηρέτησης πελατών  +30 2810 399855/ email: customer @ minoan. gr) . Κατεβάστε την εδώ.

 

Οι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες των ανηλίκων,  φέρουν σε κάθε περίπτωση ακέραιη την ευθύνη για την απόκτηση και κατοχή - πριν την έναρξη του ταξιδιού των ανηλίκων - των κατάλληλων, έγκυρων και νομίμων ταξιδιωτικών εγγράφων, καθώς και όλων των συνοδευτικών εγγράφων που τυχόν απαιτούνται στο λιμάνι προορισμού. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη εάν οι Αρχές του λιμένα προορισμού θεωρήσουν ανεπαρκή τα εν λόγω  ταξιδιωτικά έγγραφα.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οι επιβάτες οφείλουν να εφοδιάζονται με έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, θεώρηση ή άλλα απαιτούμενα έγγραφα) που συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις εισόδου της χώρας την οποία επισκέπτονται.

 

Στους επιβάτες που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα ενδέχεται να μην επιτραπεί η είσοδος στη χώρα προορισμού.

 

Η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την άρνηση αποβίβασης από τις Αρχές σε περίπτωση έλλειψης των απαιτούμενων ταξιδιωτικών εγγράφων για την είσοδο στη χώρα προορισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

Σύμφωνα με την οδηγία 98/41/ΕΚ και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ 23/1999 (ΦΕΚ Α’17), τα στοιχεία των επιβατών θα επιβεβαιώνονται κατά τη διαδικασία της επιβίβασης (check-in) στο πλοίο. Οι επιβάτες  κατά την επιβίβασή τους στο πλοίο, μαζί  με το εισιτήριο τους θα πρέπει να επιδεικνύουν την ταυτότητα τους ή άλλο επίσημο αποδεικτικό στοιχείο πιστοποίησης της ταυτότητας τους. Άρνηση επιβίβασης από τους εντεταλμένους αξιωματικούς του πλοίου συνέπεια των προαναφερόμενων, θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια του ναύλου του επιβάτη.

 

• Οι επιβάτες και τα οχήματα οφείλουν να βρίσκονται στα γραφεία Λιμένων για check-in τουλάχιστον μια (1) ώρα πριν από την ώρα αναχώρησης του πλοίου για τους επιβάτες των εσωτερικών γραμμών και δύο (2) ώρες για τους επιβάτες των διεθνών γραμμών. Τουλάχιστον μία (1) ώρα για τα οχήματα στις εσωτερικές γραμμές και δύο (2) ώρες για τα οχήματα στις διεθνείς γραμμές. Σε περίπτωση παράβασης των προαναφερομένων, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διαθέσει τη θέση τους, και οι επιβάτες δεν έχουν δικαίωμα επιστροφής της αξίας του εισιτηρίου.

 

• Για τα οχήματα, ο χρόνος επιβίβασης και η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται από τους ισχύοντες Κανονισμούς Λιμένoς της Λιμενικής Αρχής στην περιοχή της οποίας γίνεται η φόρτωση. Ο οδηγός του οχήματος υποχρεούται να φορτώσει και να εκφορτώσει το όχημα του, ακολουθώντας τις οδηγίες του πλοίου.

 

• Οι επιβάτες των οχημάτων πρέπει να αποβιβάζονται από αυτά πριν από την είσοδο του οχήματος στο πλοίο.

 

• Η κατηγορία του οχήματος αναγράφεται στο εισιτήριο με δήλωση του επιβάτη.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ

• Η Εταιρεία και το πλοίο δεν φέρουν ευθύνη για ατυχήματα και απώλειες ή ζημιές πριν από την επιβίβαση ή φόρτωση στο πλοίο και μετά την αποβίβαση ή εκφόρτωση από αυτό.

 

• Απαγορεύεται η μεταφορά όπλων, εκρηκτικών, εμπρηστικών, εύφλεκτων και επικίνδυνων γενικά υλών.

ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Επιβάτες με Περιορισμένη Κινητικότητα (εδώ αναφερόμενοι ως ΕΠΚ) είναι εκείνοι που δεν έχουν την ικανότητα να κινηθούν εύκολα ή εκείνοι που χρήζουν βοήθειας.

 

Οι ΕΠΚ μπορούν να κάνουν κράτηση μόνο μέσω τηλεφώνου στο  (+302810399899), στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση reservation@minoan.gr, ή μέσω ενός ταξιδιωτικού πρακτορείου.  Ο αριθμός των καμπίνων για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα είναι περιορισμένος και γι’ αυτόν τον λόγο συνιστάται η άμεση αγορά τους, όσο το δυνατόν συντομότερα.

 

Οι λοιπές προϋποθέσεις που ισχύουν για όλους τους άλλους επιβάτες,  όταν πρόκειται για κρατήσεις και αγορά εισιτηρίου είναι οι ίδιες και για αυτούς.

 

Όταν ένας ΕΠΚ κλείνει ή αγοράζει ένα εισιτήριο, θα πρέπει να αναφέρει γραπτώς τις συγκεκριμένες ανάγκες του όσον αφορά τη διαμονή, τη θέση, τις υπηρεσίες που απαιτούνται ή την ανάγκη μεταφοράς ιατρικού εξοπλισμού. Τα αιτήματα για βοήθεια θα πρέπει να αποστέλλονται στην Εταιρεία (εσωκλείοντας ένα αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας σε ισχύ), μετά την αγορά του εισιτηρίου, και τουλάχιστον 48 ώρες πριν την αναχώρηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση  reservation @minoan.gr ή μέσω φαξ στο  (+302810399878).

 

Για οποιουδήποτε άλλου είδους βοήθεια, θα πρέπει να ενημερώσουν την Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν την αναχώρηση και θα πρέπει να εμφανιστούν από πριν στο συμφωνηθέν σημείο συνάντησης σε σχέση με την προγραμματισμένη ώρα επιβίβασης.

 

Αν ο μεταφορέας ή υπάλληλος του τερματικού σταθμού, λόγω λάθους ή αμέλειας, προκαλέσει απώλεια  ή βλάβη στον εξοπλισμό μετακίνησης  ή άλλον συγκεκριμένο εξοπλισμό, που χρησιμοποιείται  από ανθρώπους με αναπηρίες, θα πρέπει να προσφέρει αποζημίωση ανταποκρινόμενη στην αξία αντικατάστασης του αναφερόμενου εξοπλισμού σε τέτοια πρόσωπα, ή όπου είναι ορθό, το κόστος της επισκευής.

 

Ο υπεύθυνος οικονομικού / ξενοδοχειακού ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει οριστεί, διασφαλίζει την βοήθεια στον ΕΠΚ. Μόλις ο υπεύθυνος οικονομικού / ξενοδοχειακού έχει λάβει την πληροφορία ότι ένας ΕΠΚ αναμένεται εν πλω, θα πρέπει να μεριμνήσει για μία ανάλογα ικανοποιητική βοήθεια: από την επιβίβαση μέχρι την αποβίβαση. Ο υπεύθυνος οικονομικού / ξενοδοχειακού θα επισημάνει τις καμπίνες του πλοίου για τις οποίες έχει γίνει κράτηση ενός ΕΠΚ  πάνω στο πλάνο διαγράμματος του πλοίου και θα επιδώσει ένα αντίγραφό του στον πλοίαρχο.

 

Το υπεύθυνο για την βοήθεια του ΕΠΚ πλήρωμα θα πρέπει να φέρει ένα λευκό / μπλε περιβραχιόνιο με αναφερόμενη πάνω σε αυτό την ένδειξη ΒΟΗΘΕΙΑ, έτσι ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμο. Το γραφείο έκδοσης εισιτηρίων στην στεριά θα πρέπει να παρέχει στο όχημα του ΕΠΚ ένα αυτοκόλλητο, το οποίο θα μπορεί να εγγυηθεί την προτεραιότητα στάθμευσης στις ειδικές περιοχές (του πλοίου) .

 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιβίβασης, τέτοιου είδους οχήματα, που αφορούν εκείνους, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με προτεραιότητα στις περιοχές στάθμευσης του πλοίου. Οι παραπάνω (αναφερόμενες) περιοχές επιτρέπουν την πλήρη κινητικότητα του ΕΚΠ και την εύκολη πρόσβαση στις περιοχές επιβατών. Πριν την άφιξη,  ο υπεύθυνος οικονομικού / ξενοδοχειακού θα πρέπει να ενημερώσει το πρακτορείο λιμένος του προορισμού για όλες τις ανάγκες βοήθειας και αποβίβασης ενός ΕΠΚ στην στεριά. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,  το πρόσωπο που αναφέρεται γι’ αυτόν τον σκοπό στον κατάλογο του πλοιάρχου βοηθάει τον ΕΠΚ  να προσεγγίσει το σημείο συνάντησης και τις περιοχές αποβίβασης.  Τα καταστρώματα του πλοίου είναι ευκόλως προσεγγίσιμα μέσω ανελκυστήρων, οι οποίοι φέρουν φωτιζόμενο πληκτρολόγιο, με ήχο και πλήκτρα κατάλληλα για επιβάτες με τύφλωση.

 

Στο πλοίο υπάρχουν εξοπλισμένες καμπίνες διαθέσιμες για ανθρώπους με αναπηρία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στις δημόσιες περιοχές, απτικοί διάδρομοι σηματοδοτούν διαδρομή  που οδηγεί σε όλες τις κύριες εν πλω υπηρεσίες. Υπάρχουν επίσης ειδικά εξοπλισμένα παραχωρητήρια για ανθρώπους με αναπηρία. Μέσα στα πλοία υπάρχουν θέσεις στάθμευσης ειδικά καταχωρημένες για ανθρώπους με αναπηρία επισημασμένες με αναγνωριστικές πινακίδες και εξοπλισμένες με εγκαταστάσεις για συναρμολόγηση αναπηρικών αμαξιδίων.

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

• Οι αποσκευές μπορούν να παραμείνουν μέσα στα αυτοκίνητα με ίδια ευθύνη των επιβατών. Οι επιβάτες παρακαλούνται να παίρνουν μαζί τους τα προσωπικά τους αντικείμενα, που θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

 

• Μετά την αναχώρηση του πλοίου απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο των οχημάτων.

 

• Η Εταιρεία δεν έχει ευθύνη για απώλεια ή ζημία σε χρήματα, διαπραγματεύσιμα αξιόγραφα, χρυσό, ασημικά, κοσμήματα, διακοσμητικά αντικείμενα, έργα τέχνης ή άλλα τιμαλφή, εκτός εάν παραδόθηκαν στο λογιστήριο του πλοίου με συμφωνία για τη φύλαξή τους.

 

• Το όριο ευθύνης για απώλεια ή ζημία αποσκευών καμπίνας επιβατών καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 392/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23-4-2009.

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

• Οι επιβάτες μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα όλους τους κοινόχρηστους χώρους του πλοίου.

 

• Απαγορεύεται η χρήση των σαλονιών και μπαρ για ύπνο και φαγητό.

CAMPING ALL INCLUSIVE

• Η υπηρεσία “CampingAllInclusive“ ισχύει όλο το χρόνο.

 

• Οι χρήστες της υπηρεσίας “Camping All Inclusive“ μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα όλους τους κοινόχρηστους χώρους του πλοίου. Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα τροχόσπιτα είναι δωρεάν.

 

• Οι επιβάτες, που χρησιμοποιούν την υπηρεσία “Camping All Inclusive“ δεν επιτρέπεται, για λόγους ασφαλείας, να χρησιμοποιούν υγραέριο και άλλα καύσιμα για την κουζίνα ή τη θέρμανση του τροχόσπιτου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

 

• Η υπηρεσία “Camping All Inclusive” ισχύει αποκλειστικά για τροχόσπιτα (συρόμενα ή αυτοκινούμενα) τα οποία είναι πλήρως εξοπλισμένα με εγκαταστάσεις φιλοξενίας (ύπνου, κουζίνας και WC). Η παραπάνω υπηρεσία δεν ισχύει για τα συμβατικά αυτοκίνητα, mini-bus ή σκάφη.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

• Στο www.minoan.gr γίνονται δεκτές πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες  κάρτες των Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners.

 

• Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

 

• Στα καταστήματα, στα εστιατόρια self-service και "à lacarte" των πλοίων γίνονται δεκτές πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες  κάρτες των Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners και Eurocard.

 

• Το επίσημο νόμισμα του πλοίου είναι το ΕΥΡΩ.

 

 

 

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ

• Τα κατοικίδια ταξιδεύουν σε καμπίνες που διατίθενται για μεταφορά κατοικιδίων* ή στους ειδικούς χώρους για τα κατοικίδια στο κατάστρωμα**.

 

• Δεν επιτρέπεται η παραμονή των κατοικίδιων ζώων σε εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους ή σε καμπίνες. Οι κάτοχοί τους οφείλουν να φροντίζουν για την τροφή τουςκαι την υγιεινή τους. Πρέπει πάντα να συνοδεύονται από το πρόσφατα ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας τους.

 

*Υπηρεσία που παρέχεται εν πλω στα πλοία  KNOSSOSPALACE/ FESTOS PALACE/KYDON PALACE.

 

**Υπηρεσία που παρέχεται εν πλω σε όλα τα πλοία του στόλου.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

• Οι επιβάτες ευθύνονται για την τήρηση των Λιμενικών, Υγειονομικών και Τελωνειακών Διατάξεων.

 

• Οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του Πλοιάρχου και του πληρώματος που αφορούν την τήρηση της τάξης και την ασφάλεια του πλοίου.

 

• Για κάθε παράπονο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού οι επιβάτες πρέπει να απευθύνονται στον Πλοίαρχο ή στον Ύπαρχο του πλοίου και μετά το πέρας του ταξιδιού στην Εταιρεία ή στις Λιμενικές Αρχές.

 

• Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των επιβατών και της Εταιρείας - διέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 και συμπληρωματικώς από το Ν. 3709/2008. Σε περίπτωση που ζήτημα ρυθμίζεται διαφορετικά στον ως άνω Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 και στο Ν. 3709 / 2008 θα υπερισχύει η ρύθμιση του Κανονισμού.

 

• Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, μετά από έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όταν αυτό είναι απαραίτητο να αντικαταστήσει το πλοίο για το οποίο εκδόθηκε το εισιτήριο αυτό, με άλλο πλοίο.

 

• Τα δρομολόγια, οι τιμές και οι όροι ταξιδιού υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Εταιρεία υποχρεούται όμως να μην αυξάνει την τιμή του εισιτηρίου για το οποίο έγινε η κράτηση μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής κράτησης θέσεως μέχρι τη συμφωνημένη ημερομηνία και ώρα παραλαβής ή πληρωμής του εισιτηρίου. Σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής της τιμής των καυσίμων, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση.

 

• Οι ώρες άφιξης που αναφέρονται στα προγράμματα δρομολογίων υποδηλώνουν το χρόνο άφιξης των πλοίων στον προλιμένα.

 

• Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση ή ακύρωση του δρομολογίου, που οφείλεται σε παρέκκλιση ή μη τήρηση κανονικής πορείας συνέπεια δυσμενών καιρικών συνθηκών ή σε εντολές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ή των Λιμενικών Αρχών καθώς και σε λόγους ανωτέρας βίας.

 

• Σε περίπτωση ακύρωσης δρομολογίου ή διακοπής προγραμματισμένων δρομολογίων που δεν οφείλεται σε γεγονότα τα οποία διαφεύγουν του ελέγχου της Εταιρείας, η ευθύνη της εταιρείας περιορίζεται στην επιστροφή του αντίτιμου του εισιτηρίου στον επιβάτη, εφόσον ενημερώσει τον επιβάτη (α) μία εβδομάδα πριν από τον προγραμματισμένο χρόνο αναχώρησης για τις γραμμές εσωτερικού και (β) δεκαπέντε μέρες πριν για τις γραμμές εξωτερικού.

 

• H σύμβαση μεταφοράς διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που προκύπτει από αυτήν ή εξ’ αφορμής αυτής υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων Πειραιώς, ανεξαρτήτως από τη νομική της βάση. Η μεταφορά, εσωτερική ή διεθνής, υπόκειται στις διατάξεις και τα χρηματικά όρια ευθύνης που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 392/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009, στο μέτρο που οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται και στη μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους ή οχημάτων, όπως εκάστοτε ισχύουν στην Ελλάδα.

 

• Για όποιες αλλαγές - αναπροσαρμογές, οι επιβάτες οφείλουν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.minoan.gr, στα Πρακτορεία της εταιρείας ή στους ταξιδιωτικούς πράκτορες.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ

 

 

(*) Οι Γενικοί Όροι για τα «Γεγονότα επί του σκάφους» διατίθενται στην ιστοσελίδα www.grimaldi-lines.com στο κάτω μέρος της σελίδας προγράμματος ταξιδιού.

(**) Οι Γενικοί Όροι που κοινοποιούνται κατά την κράτηση ισχύουν για τον Όμιλο Grimaldi Lines.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι ισχύουν για όλα τα εισιτήρια που εκδίδονται έως ή πριν τις 31/12/2020.

Ο Όμιλος Grimaldi AE ενεργεί ως αντιπρόσωπος του Μεταφορέα Grimaldi Euromed AE. Ο Μεταφορέας που είναι υπεύθυνος για τη θαλάσσια διαδρομή αναγράφεται στο εισιτήριο των επιβατών.

Η Minoan Lines SA ενεργεί ως πράκτορας για τη ναυτιλιακή εταιρεία Grimaldi Euromed S.p.A. Η ναυτιλιακή εταιρεία που αναλαμβάνει το διά θαλάσσης ταξίδι αναγράφεται στο εισιτήριο του επιβάτη.
 

Οι επιβάτες, οι αποσκευές τους και τα συνοδευόμενα οχήματα μεταφέρονται αποκλειστικά σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις του Μεταφορέα.

Με την αγορά του εισιτηρίου, οι επιβάτες αποδέχονται τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω.

Ομοίως, κατά την κράτηση ή/και την αγορά του εισιτηρίου, οι επιβάτες εξουσιοδοτούν αυτοδικαίως την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων όπως ορίζεται στην Πολιτική Απορρήτου που αναγράφεται στο τέλος του παρόντος εγγράφου, σύμφωνα με τον Κανονισμό 679/2016 της ΕΕ.

Όροι και προϋποθέσεις

ΟΡΙΣΜΟΙ

Ως «Μεταφορέας» νοείται ο ιδιοκτήτης του σκάφους που εκτελεί τη θαλάσσια μεταφορά.

Ως «Αποσκευές» νοούνται οι χειραποσκευές που ανήκουν στον/-ην επιβάτη, δεν είναι καταχωρισμένες ή στοιβαγμένες μέσα ή πάνω στο όχημα ούτε έχουν αποθηκευθεί σε μία από τις αποθήκες αποσκευών του σκάφους, και περιέχουν μόνο προσωπικά αντικείμενα.

Ως «Συνοδευόμενο Όχημα» νοείται κάθε όχημα με κινητήρα (συμπεριλαμβανομένων των ρυμουλκούμενων οχημάτων), το οποίο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά προσώπων, δεν μεταφέρει εμπορεύματα προς πώληση και ανήκει ή έχει διατεθεί νόμιμα στον/-ην επιβάτη που αναγράφεται στο εισιτήριο.

ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ

Ο/Η Πλοίαρχος έχει το δικαίωμα να αναχωρήσει χωρίς πλοηγό, να ρυμουλκήσει και να βοηθήσει άλλα σκάφη υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, να παρεκκλίνει από τη συνήθη διαδρομή, να καταπλεύσει σε οποιοδήποτε λιμάνι, να μεταφέρει τους επιβάτες και τις αποσκευές τους σε άλλο σκάφος για τη συνέχιση του ταξιδιού. Ο Μεταφορέας και, εξ ονόματός του, ο/η Πλοίαρχος του σκάφους έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν την επιβίβαση σε οποιον(αν)δήποτε επιβάτη του/της οποίου/-ας η κατάσταση υγείας, κατά την απόλυτη κρίση τους, δεν του/της επιτρέπουν να πραγματοποιήσει το ταξίδι. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο Μεταφορέας και, εξ ονόματός του, ο/η Πλοίαρχος έχουν το δικαίωμα να αποβιβάσουν σε οποιονδήποτε λιμένα κάθε επιβάτη του/της οποίου/-ας, κατά την απόλυτη κρίση τους, η κατάσταση υγείας είναι τέτοια που δεν του/της επιτρέπει τη συνέχιση του ταξιδιού ή του/της οποίου/-ας η συμπεριφορά αποτελεί κίνδυνο ή προκαλεί σοβαρή διατάραξη του ταξιδιού των λοιπών επιβατών ή του πληρώματος. Όλοι οι επιβάτες που έχουν επιβιβαστεί στο σκάφος υπόκεινται στην πειθαρχική εξουσία του/της Πλοιάρχου για κάθε θέμα που αφορά στην ασφάλεια και την πλοήγηση. Ο Μεταφορέας και ο/η Πλοίαρχος έχουν το δικαίωμα να ακολουθήσουν οποιαδήποτε εντολή ή οδηγία που έχει δοθεί από κυβερνήσεις ή αρχές οποιουδήποτε κράτους ή από πρόσωπα που ενεργούν ή δηλώνουν ότι ενεργούν εξ ονόματος ή σε συμφωνία με αυτές τις κυβερνήσεις ή αρχές ή οποιοδήποτε άλλο άτομο το οποίο, σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που καλύπτει τους κινδύνους πολέμου για το σκάφος, μπορεί να εκδίδει τέτοιες εντολές ή οδηγίες. Οι ενέργειες και οι παραλείψεις στις οποίες έχει προβεί ο Μεταφορέας ή ο/η Πλοίαρχος στα πλαίσια της εκτέλεσης τέτοιων εντολών ή οδηγιών ή ως συνέπειά τους δεν θα θεωρούνται παραβιάσεις της σύμβασης. Η αποβίβαση των επιβατών και των αποσκευών τους ως συνέπεια αυτών των εντολών ή οδηγιών απαλλάσσει τον Μεταφορέα από κάθε ευθύνη για τη συνέχιση του ταξιδιού ή τον επαναπατρισμό των επιβατών.

 

ΤΑ ΠΛΟΙΑ

Τα Πλοία που εκτελούν δρομολόγια είναι επιβατηγά πλοία Ro/Pax ή CRUISE Ferries, κατάλληλα για τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Οι κρατήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω Ταξιδιωτικού Πράκτορα, στα γραφεία και στους πράκτορες της Grimaldi Lines ή διαδικτυακά στη διεύθυνση www.grimaldi-lines.com. Το εισιτήριο είναι πληρωτέο αμέσως μετά την επιβεβαίωση της κράτησης. Η πληρωμή του ναύλου οφείλεται στην Grimaldi Lines κατά την κράτηση. Καμία κράτηση δεν επιβεβαιώνεται χωρίς την πλήρη πληρωμή του ναύλου. Κανένα εισιτήριο δεν μπορεί να εκδοθεί χωρίς πληρωμή.

Για λόγους ασφαλείας, τα ονόματα των επιβατών, τα στοιχεία σχετικά με το έγγραφο ταυτοποίησής τους και το είδος και ο αριθμός μητρώου των οχημάτων τους όπως αναγράφονται στο εισιτήριο θα πρέπει να αντιστοιχούν στους αποχωρούντες επιβάτες και τα οχήματά τους. Διαφορετικά, η πρόσβασή τους στις πύλες αναχώρησης και την επιβίβαση μπορεί να μη γίνει αποδεκτή.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η σύμβαση για τη μεταφορά επιβατών, καθώς και των αποσκευών και των οχημάτων τους, διέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2010, τη Σύμβαση των Αθηνών της 13/12/1974 όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του Λονδίνου της 01/11/2002, τον Ιταλικό Κώδικα Πλοήγησης όπως έχει ερμηνευθεί σύμφωνα με την ιταλική έννομη τάξη και οποιεσδήποτε μεταγενέστερες τροποποιήσεις στον προαναφερθέντα νόμο ή/και σε νέους κανονισμούς του τομέα αυτού.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 19 (VI) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1177/2010, ο μεταφορέας θεσπίζει ότι το κατώτατο όριο κάτω από το οποίο δεν αναμένεται οικονομική αποξημίωση είναι 6 (έξι) €.
Εξακολουθούν να ισχύουν οι εξαιρέσεις και η απαλλαγή της ευθύνης του Μεταφορέα σύμφωνα με το Άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 καθώς και εκείνες που παρέχονται από τον Ιταλικό Κώδικα Πλοήγησης και τους ισχύοντες εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (Σύμβαση Μεταφοράς)

Το εισιτήριο των επιβατών ισχύει μόνο για τα πρόσωπα που αναγράφονται στο εισιτήριο. Το εισιτήριο είναι μη μεταβιβάσιμο.

Το εισιτήριο μπορεί να παρουσιαστεί σε έντυπη μορφή, μέσω φαξ και μέσω e-mail. Κατά τη στιγμή της επιβίβασης («check-in»), θα δοθεί στον/-ην επιβάτη η «κάρτα επιβίβασης» μετά την παρουσίαση του απλού «εισιτηρίου» και των έγκυρων εγγράφων των επιβατών και τυχόν συνοδευόμενων οχημάτων. Ο/Η επιβάτης υποχρεούται να φυλάξει και τα δύο έγγραφα («εισιτήριο» και «κάρτα επιβίβασης») καθ’ όλη τη διάρκεια του διάπλου. Αν βρεθεί χωρίς εισιτήριο ή κάρτα επιβίβασης, ο/η επιβάτης θα πρέπει να καταβάλει το διπλάσιο του κόστους του εισιτηρίου. Σε περίπτωση προβολής αξίωσης, ο/η επιβάτης θα πρέπει να επιδείξει αντίγραφο τόσο του εισιτηρίου όσο και της κάρτας επιβίβασης, διαφορετικά δεν θα μπορεί να γίνει επεξεργασία της αξίωσής του/της.

ΝΑΥΛΟΙ

Για κάθε θαλάσσια διαδρομή, οι βασικές χρεώσεις, διαιρούμενες σε καταλύματα και σταθερά τέλη, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Όπως εξηγείται στην ίδια σελίδα, οι ενδεικνυόμενοι ναύλοι ενδέχεται να παρουσιάσουν διακυμάνσεις, γεγονός που θα επεξηγείται εκ των προτέρων και εν πάση περιπτώσει πριν την ολοκλήρωση της αγοράς και πληρωμής από τον/την πελάτη.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Άρθρο 33 του Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή, ο Μεταφορέας δικαιούται να διαφοροποιήσει τους ναύλους πριν την αναχώρηση και σε κάθε περίπτωση πριν την οριστικοποίηση της κράτησης από τον/την Καταναλωτή, τόσο για τα εξωτερικά δρομολόγια όσο και για δρομολόγια επιστροφής, παρέχοντας στον/στην Καταναλωτή τη δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 33 του Νομοθετικού Διατάγματος αριθ. 206/2005 (γνωστού και ως Κώδικας Προστασίας του Καταναλωτή).

ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ευθύνη του Μεταφορέα σε περίπτωση απώλειας ανθρώπινης ζωής, σωματικής βλάβης ή/και απώλειας ή βλάβης αποσκευών, οχήματος, τιμαλφών, προσωπικών αντικειμένων ή/και άλλων περιουσιακών στοιχείων των επιβατών δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τα όρια που ορίζει η Σύμβαση των Αθηνών της 13/12/1974, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του Λονδίνου της 01/11/2002 ή/και τον Ιταλικό Κώδικα Πλοήγησης ή/και άλλες ιταλικές και διεθνείς νομοθεσίες του τομέα αυτού κατά περίπτωση.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

Ο/Η επιβάτης υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τους κανόνες επί του πλοίου και να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς για τις θαλάσσιες μεταφορές, ιδίως όσον αφορά στη ναυτική ασφάλεια.

Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους. Το προσωπικό του πλοίου είναι νομικά υπεύθυνο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την εν λόγω απαγόρευση και οφείλει να αναφέρει τυχόν μη συμμόρφωση στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το Νόμο 3 της 16ης Ιανουαρίου 2003 και τη σχετική συμφωνία εφαρμογής του της 16ης Δεκεμβρίου 2004.

Η μη τήρηση οποιασδήποτε νόμιμης διάταξης, κανόνων επί πλοίου και εντολών ή κανονισμών των Αρχών σχετικά με την ασφάλεια θα τιμωρείται σύμφωνα με το ισχύον αστικό και ποινικό δίκαιο.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ISPS), οι επιβάτες μπορεί ανά πάσα στιγμή να υποβληθούν σε επιθεώρηση αποσκευών ή/και να τους ζητηθεί να παρουσιάσουν στοιχεία ταυτοποίησης στους αξιωματικούς του πλοίου.

ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ

Ο/Η επιβάτης πρέπει να βρίσκεται στον έλεγχο εισιτηρίων (check-in) τουλάχιστον δύο ώρες πριν την αναχώρηση (τρεις ώρες πριν για δρομολόγια από/προς Τυνησία και Μαρόκο). Για τις αναχωρήσεις από το Παλέρμο τις Τρίτες και από την Τύνιδα τις Κυριακές, ανατρέξτε στα ωράρια δρομολογίων που αναγράφονται στο εισιτήριο. Η επιβίβαση μπορεί να μη γίνει δεκτή μετά από αυτή την ώρα. Κατά την περίοδο αιχμής, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν και οι ουρές. Εάν ο/η επιβάτης δεν καταφτάσει εντός αυτής της προθεσμίας, χάνει το δικαίωμα επιβίβασης ακόμα και αν έχει πραγματοποιηθεί κράτηση.

Κατά την επιβίβαση, οφείλει να έχει στην κατοχή του/της το απλό εισιτήριο επιβατών, έγκυρο έγγραφο ταυτότητας και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την αποβίβαση στις χώρες τελικού προορισμού και σε κάθε χώρα όπου βρίσκονται οι λιμένες κατάπλευσης.

Τα οχήματα θα κληθούν για επιβίβαση με τη σειρά που θα καθορίσει ο/η Πλοίαρχος ή/και οι υπάλληλοί και οι αξιωματικοί του/της, και μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε κατάστρωμα του σκάφους.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οι πολίτες της ΕΕ που πραγματοποίησαν κράτηση για το Μαρόκο ή την Τυνησία οφείλουν να κρατούν έγκυρο διαβατήριο.

Οι πολίτες της ΕΕ που πραγματοποίησαν κράτηση για την Ισπανία, την Ελλάδα, τη Σαρδηνία, τη Μάλτα και τη Σικελία χρειάζονται απλώς την έγκυρη ταυτότητά τους.

Οι πολίτες χωρών εκτός της ΕΕ, όποια και αν είναι η διαδρομή που έχουν επιλέξει, χρειάζονται έγκυρο διαβατήριο και έγκυρη άδεια παραμονής ή θεώρηση (visa) για χώρες που ανήκουν στη Ζώνη Σένγκεν/ Ζώνη Θεωρήσεων (Visa) Σένγκεν.

Όλοι οι επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των βρεφών, πρέπει να διαθέτουν έγκυρη ταυτότητα κατά τον έλεγχο εισιτηρίων (check-in) στο λιμάνι (δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο). Δεν θα επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η επιβίβαση με απλή αυτοπιστοποίηση, σύμφωνα με το Διάταγμα 445/2000 του Προέδρου της Δημοκρατίας. Διαφορετικά, η επιβίβαση θα απαγορεύεται χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης. Πριν την επιβίβαση στο πλοίο, κάθε επιβάτης οφείλει να είναι βέβαιος/-η ότι διαθέτει όλα τα έγγραφα που απαιτούνται στο λιμένα προορισμού. Ο ναυτιλιακός μεταφορέας δεν ευθύνεται για ενδεχόμενη απαγόρευση αποβίβασης από τις τοπικές αρχές για τους επιβάτες που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα έγγραφα.

ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2252/2004, οι ανήλικοι επιβάτες οφείλουν να διαθέτουν τα δικά τους ταξιδιωτικά έγγραφα για να επιβιβαστούν (βλ. § ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ).

Οι επιβάτες ηλικίας κάτω των 14 ετών με ιταλική ιθαγένεια μπορούν να ταξιδεύουν σε δρομολόγια εσωτερικού, εάν συνοδεύονται από ενήλικα. Εάν ο/η ενήλικας δεν είναι ένας από τους δύο γονείς, θα πρέπει να υποβληθεί στον/-ην Πλοίαρχο ή στον/-ην Αρχιφροντιστή/-ρια του σκάφους γραπτή άδεια, στην οποία οι γονείς δηλώνουν ότι αναθέτουν το παιδί τους σε νόμιμο/-η κηδεμόνα, υπογεγραμμένη και από τους δύο γονείς. Η επιστολή αυτή πρέπει να συνοδεύεται από τα ισχύοντα έγγραφα ταυτοποίησης και των δύο γονέων και, στην περίπτωση πολιτών εκτός ΕΕ, την άδεια διαμονής των γονέων, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει το τέκνο.

Για τους επιβάτες ηλικίας κάτω των 14 ετών με ιταλική ιθαγένεια - μη συνοδευόμενους από κάποιον γονέα - που ταξιδεύουν σε διεθνείς διαδρομές, το συνοδεύον πρόσωπο θα πρέπει να αιτηθεί συνοδευτική δήλωση από την έδρα της αστυνομίας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια κεντρική υπηρεσία της αστυνομίας ή να ανατρέξετε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.poliziadistato.it/icle/191.

Οι ανήλικοι ηλικίας άνω των 14 ετών μπορούν να γίνουν δεκτοί στο σκάφος, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν στον/-ην Πλοίαρχο / Αρχιφροντιστή/-ρια μια δήλωση αποποίησης υπογεγραμμένη και από τους δύο γονείς μαζί με τα επισυνημμένα έγγραφα και των δύο γονέων, όπου δηλώνεται ότι οι γονείς αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη για πιθανή ατομική βλάβη ή/και βλάβη τρίτων. Ο/Η Πλοίαρχος ή/και άλλα μέλη του πληρώματος δεν θα αναλάβουν σε καμία περίπτωση την επιμέλεια και την επακόλουθη ευθύνη του/της ανηλίκου/-ης επί του πλοίου.

Εννοείται ότι ο/η επιβάτης υποχρεούται να διαθέτει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται στη χώρα προορισμού και ότι ο Μεταφορέας δεν θα μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος εάν οι Αρχές του λιμένα προορισμού κρίνουν ότι τα εν λόγω δικαιολογητικά είναι ανεπαρκή.

 

ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΕΓΚΥΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Οι έγκυες γυναίκες άνω των 6 μηνών μπορούν να ταξιδέψουν μόνο εάν διαθέτουν ιατρικό πιστοποιητικό το οποίο επιτρέπει το ταξίδι και έχει εκδοθεί το αργότερο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης. Εάν, ωστόσο, η εγκυμοσύνη είναι περίπλοκη, η έγκυος επιβάτης πρέπει να διαθέτει ιατρικό πιστοποιητικό που να επιτρέπει το ταξίδι ανεξάρτητα από το μήνα εγκυμοσύνης στον οποίο βρίσκεται. Η επιβίβαση δεν θα επιτρέπεται σε καμία περίπτωση σε γυναίκες που αναμένεται να γεννήσουν εντός 7 ημερών από την αναχώρηση ή που έχουν γεννήσει εντός διαστήματος 7 ημερών πριν την αναχώρηση.

Σε κάθε περίπτωση, ο/η Πλοίαρχος έχει το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση του/της να αρνηθεί την επιβίβαση σε όποιον(αν)δήποτε του/της οποίου/-ας η κατάσταση υγείας δεν του/της επιτρέπει να ταξιδέψει.

Σε περίπτωση που ο/η Πλοίαρχος αρνηθεί την επιβίβαση σε κάποιον/-αν επιβάτη με ορθή αιτιολόγηση της απόφασης αυτής, ο Μεταφορέας έχει ως μοναδική υποχρέωση να επιστρέψει το κόστος του εισιτηρίου.

ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΑΜΚ)

Ως «άτομο με αναπηρία» ή «άτομο με μειωμένη κινητικότητα» (εφεξής αναφερόμενο ως ΑΜΚ) νοείται κάθε πρόσωπο του οποίου η κινητικότητα κατά τη χρήση μέσων μεταφοράς μειώνεται λόγω σωματικής αναπηρίας (αισθητηριακής ή κινητικής, μόνιμης ή προσωρινής), διανοητικής αναπηρίας, εξασθένισης, κάθε άλλης αιτίας αναπηρίας ή λόγω ηλικίας, και του οποίου η κατάσταση χρειάζεται κατάλληλη προσοχή και προσαρμογή των υπηρεσιών που παρέχονται σε όλους τους επιβάτες στις ιδιαίτερές του ανάγκες.

Οι ίδιοι όροι που ισχύουν για όλους τους άλλους επιβάτες αναφορικά με κρατήσεις και εισιτήρια ισχύουν και για αυτά τα άτομα. Ο μεταφορέας και οι φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών θα καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για να εξασφαλίσουν ότι τους παρέχεται βοήθεια ώστε τα ΑΜΚ να μπορούν να επιβιβαστούν, να αποβιβαστούν και να ταξιδέψουν στο πλοίο. Ωστόσο, εάν είναι απολύτως αδύνατη η επιβίβαση για λόγους ασφαλείας ή/και όταν ο σχεδιασμός του επιβατηγού πλοίου ή της υποδομής και εξοπλισμού του λιμένα, συμπεριλαμβανομένων των λιμενικών τερματικών σταθμών, καθιστά αδύνατη την επιβίβαση, την αποβίβαση ή τη μεταφορά των εν λόγω ατόμων με ασφάλεια ή υπό απόλυτα σίγουρες συνθήκες, μπορεί να απορριφθεί η κράτηση και η έκδοση εισιτηρίου σε ΑΜΚ ή/και να τους απαγορευτεί η επιβίβαση.

Σε περίπτωση που τους απαγορευτεί η επιβίβαση, μπορούν να επιλέξουν μεταξύ επιστροφής χρημάτων και εναλλακτικής λύσης μεταφοράς. Όταν τα ΑΜΚ κάνουν κράτηση ή αγοράζουν εισιτήριο τουλάχιστον 48 ώρες πριν την αναχώρηση, θα πρέπει να αναφέρουν εγγράφως τις ειδικές ανάγκες τους σχετικά με τη διαμονή, το κάθισμα, τις απαραίτητες υπηρεσίες ή την ανάγκη να φέρουν ιατρικό εξοπλισμό. Η αίτηση αρωγής θα πρέπει να αποσταλεί στην Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@grimaldi.napoli.it ή με φαξ στο +39 081 5517716. Για οποιαδήποτε άλλη βοήθεια τα ΑΜΚ οφείλουν να ενημερώσουν την εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν την αναχώρηση και να καταφτάσουν στο σημείο συνάντησης που έχει συμφωνηθεί πριν τη δημοσιευμένη ώρα αναχώρησης.

Όπου είναι απολύτως απαραίτητο, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 της 24ης Νοεμβρίου 2010, οι μεταφορείς, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και οι επιχειρήσεις οργάνωσης ταξιδιών μπορούν να ζητήσουν από ένα άτομο με αναπηρία ή άτομο με μειωμένη κινητικότητα να συνοδεύεται από άλλο πρόσωπο ικανό να παρέχει τη βοήθεια που χρειάζεται το άτομο με αναπηρία ή το άτομο με μειωμένη κινητικότητα. Όσον αφορά στις υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών, το συνοδεύον αυτό άτομο θα μεταφέρεται δωρεάν.

Εάν ο Μεταφορέας ή ο φορέας εκμετάλλευσης τερματικού σταθμού, λόγω σφάλματος ή αμέλειάς του, προκαλέσει απώλεια ή βλάβη στον εξοπλισμό κινητικότητας ή σε άλλο ειδικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται από τα ΑΜΚ, θα πρέπει να προσφέρει αποζημίωση στα άτομα αυτά αντίστοιχη με την αξία αντικατάστασης του σχετικού εξοπλισμού ή, κατά περίπτωση, το κόστος επισκευής.

Ο/Η Διευθυντής/-ρια του Ξενοδοχείου ή οποιος(α)δήποτε άλλος/-η διορισμένος/-η συνεργάτης/-ιδα οφείλει να εξασφαλίσει την παροχή βοήθειας στα ΑΜΚ. Μόλις ο/η Διευθυντής/-ρια του Ξενοδοχείου ενημερωθεί ότι αναμένεται ΑΜΚ στο πλοίο, θα οργανώσει την παροχή επαρκούς αρωγής από την επιβίβαση στην αποβίβαση. Ο/Η Διευθυντής/-ρια του Ξενοδοχείου θα επισημάνει τις καμπίνες που προορίζονται για τα ΑΜΚ στο διάγραμμα διάταξης του πλοίου και θα δώσει αντίγραφο αυτού στον/στην Καπετάνιο.

Το προσωπικό του πληρώματος που είναι επιφορτισμένο με τη στήριξη των ΑΜΚ θα πρέπει να φοράει άσπρη/μπλε κορδέλα στο βραχίονα με τη λέξη ΒΟΗΘΕΙΑ (ASSISTANCE), ώστε να καθίσταται εύκολα αναγνωρίσιμη.

Το γραφείο εισιτηρίων στην ξηρά οφείλει να παρέχει στα οχήματα των ΑΜΚ αυτοκόλλητο, το οποίο θα εγγυάται την προτεραιότητα στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους.

Κατά την επιβίβαση, θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στα εν λόγω οχήματα ως προς τους χώρους στάθμευσης που προορίζονται για αυτά. Οι ανωτέρω χώροι θα επιτρέπουν την πλήρη κινητικότητα των ΑΜΚ καθώς και την εύκολη πρόσβασή τους στις περιοχές των επιβατών.

 

Πριν την άφιξη, ο/η Διευθυντής/-ρια του Ξενοδοχείου οφείλει να ενημερώσει τον λιμενικό πράκτορα του λιμένα προορισμού σχετικά με όλες τις ανάγκες των ΑΜΚ για την ομαλή τους αποβίβαση και την παροχή βοήθειας στην ξηρά.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το πρόσωπο που έχει υποδειχθεί για το σκοπό αυτό θα βοηθήσει τα ΑΜΚ να φθάσουν στον τόπο συνάντησης και τους χώρους επιβίβασης.

Τα καταστρώματα των πλοίων είναι εύκολα προσβάσιμα μέσω των ανελκυστήρων, οι οποίοι διαθέτουν φωτεινό πληκτρολόγιο, κατάλληλα ηχητικά μηνύματα και πλήκτρα για τυφλούς επιβάτες ή επιβάτες με σοβαρά προβλήματα όρασης.

Επί του σκάφους υπάρχουν εξοπλισμένες καμπίνες που διατίθενται για ΑΜΚ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στους κοινόχρηστους χώρους, οδηγοί αφής αναδεικνύουν τις διαδρομές που οδηγούν στις κύριες υπηρεσίες επί του πλοίου. Υπάρχουν επίσης τουαλέτες που είναι ειδικά διαμορφωμένες και εξοπλισμένες για ΑΜΚ. Στα πλοία υπάρχουν χώροι στάθμευσης που προορίζονται για ΑΜΚ, οι οποίοι επισημαίνονται με πινακίδες αναγνώρισης και διαθέτουν ειδικό εξοπλισμό για την σταθεροποίηση αναπηρικών αμαξιδίων.

Προκειμένου τα ΑΜΚ να μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση στο έγγραφο που περιέχει τη Σύνοψη των διατάξεων σχετικά με τα Δικαιώματα των Επιβατών που ταξιδεύουν δια θαλάσσης και μέσω εσωτερικών πλωτών οδών, έχει τοποθετηθεί στην καμπίνα τους ένα έγγραφο αντίτυπο αυτού. Αν το ΑΜΚ είναι τυφλό ή με σοβαρά προβλήματα όρασης, μια ηχητική εγγραφή με το ίδιο περιεχόμενο και μια συσκευή στην οποία έχει γίνει η εγγραφή αυτή θα είναι διαθέσιμη στη ρεσεψιόν του πλοίου. Επιπροσθέτως, οι μέθοδοι αποστολής καταγγελιών διευκρινίζονται στη Σύνοψη που αναφέρεται παραπάνω.

Τα ανωτέρω είναι εύκολα προσβάσιμα μέσω του άμεσου συνδέσμου στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας www.grimaldi-lines.com.

ΟΔΗΓΟΙ

Ως «οδηγός» νοείται ο/η οδηγός ενός εμπορικού οχήματος που έχει επιβιβαστεί στο σκάφος. Μπορεί να υπάρχουν αρκετοί/-ές οδηγοί για ένα μόνο όχημα. Ο ναύλος καθορίζεται από το Εμπορικό Γραφείο Grimaldi και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη φορτωτική μαζί με το όνομα και το επώνυμο του/της οδηγού.

Ο/Η τελευταίος/-α θα πρέπει να έχει στην κατοχή του/της τα έγγραφα ταυτοποίησης που απαιτούνται για το ταξίδι και την αποβίβαση στη χώρα προορισμού. Προς τήρηση της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS) και του Διατάγματος 13/10/1999, οι οδηγοί αντιμετωπίζονται παρόμοια με τους επιβάτες.

Κάθε οδηγός θα λαμβάνει κανονική κάρτα επιβίβασης κατά τον έλεγχο εισιτηρίων (check-in). Επίσης, θα παρέχεται θέση σε καμπίνα στους/στις οδηγούς, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα στο πλοίο.

Οι οδηγοί έχουν δικαίωμα δωρεάν επιβίβασης.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

Οι επιβάτες γίνονται δεκτοί/-ές υπό την προϋπόθεση ότι χαίρουν καλής υγείας, τόσο σωματικής όσο και ψυχικής. Διατίθεται σταθμός πρώτων βοηθειών και καμπίνα/ νοσοκομείο στο πλοίο.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ο/Η πλοιοκτήτης/-ρια και ο Μεταφορέας διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο που εκδίδεται από την P & I Club μόνο όσον αφορά στην ευθύνη τους έναντι τρίτων.

Συνιστάται θερμά στους επιβάτες να συνάπτουν προσωπικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο έναντι των εξόδων ακύρωσης, αποσκευών, δαπανών, ιατρικής βοήθειας και επαναπατρισμού. Ανατρέξτε στην επόμενη παράγραφο για τα οχήματα.

ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Ως «επιβατηγά οχήματα» νοούνται τα οχήματα που δεν περιέχουν εμπορεύματα προς πώληση. Ένα όχημα που περιέχει οτιδήποτε άλλο πέρα από προσωπικά αντικείμενα δεν θα επιτρέπεται να ταξιδεύει ως συνοδευόμενο όχημα αλλά ως εμπόρευμα. Σε περίπτωση απαγόρευσης της επιβίβασης επειδή ένα όχημα, το οποίο έχει αναφερθεί ως συνοδευόμενο επιβατηγό όχημα, περιέχει εμπορεύματα προς πώληση, δεν θα παρέχεται αποζημίωση. Μόνο ένα συνοδευόμενο όχημα επιτρέπεται ανά επιβάτη.

Για το Μαρόκο και την Τυνησία* ισχύουν τα ακόλουθα Επιπρόσθετα Τέλη Ύψους, τα οποία καταβάλλονται απευθείας στο λιμάνι: 120 ευρώ για οχήματα συνολικού ύψους άνω των 290 cm, 120 ευρώ για φορτηγά (βαν) και μοτοσυκλέτες ύψους άνω των 50 cm πάνω από το σασί (αμάξωμα) του οχήματος.

*Στην Τυνησία πλέον δεν επιτρέπεται επιπλέον ύψος για φορτηγά (βαν)/τροχόσπιτα που αποβιβάζονται στην Τύνιδα. Επιτρέπεται ακόμα επιπλέον ύψος για φορτηγά (βαν)/τροχόσπιτα που επιβιβάζονται στην Τύνιδα, καθώς και για την επιβίβαση ή αποβίβαση αυτοκινήτων.

Τα τουριστικά λεωφορεία, φορτηγά, ρυμουλκούμενα, φορτηγά αυτοκίνητα και νταλίκες με ή χωρίς οδηγό θα πρέπει να ταξιδεύουν ως φορτίο.

Εάν το όχημα που πρόκειται να επιβιβαστεί διαθέτει κωδικό κράτησης διαφορετικό από αυτόν που αναγράφεται στο εισιτήριο, ο/η επιβάτης χάνει το δικαίωμα επιβίβασης (χωρίς να του/της επιστραφεί η τιμή του εισιτηρίου). Θα πρέπει να καταβληθεί η διαφορά μεταξύ των κατηγοριών συν το τέλος αλλαγής για να γίνει δεκτό το όχημα στο σκάφος.

Η επιβίβαση και αποβίβαση του συνοδευόμενου οχήματος πραγματοποιείται από τον/την επιβάτη, ο/η οποίος/-α, αφότου σταθμεύσει στον τόπο που θα του/της υποδείξει το μέλος του πληρώματος, θα πρέπει να φροντίσει να θέσει το όχημα σε ταχύτητα και να τραβήξει το χειρόφρενο. Το όχημα πρέπει να είναι κλειδωμένο. Η πρόσβαση στην περιοχή του γκαράζ παραμένει κατηγορηματικά απαγορευμένη καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Τα μη λειτουργικά οχήματα δεν μπορούν να επιβιβαστούν και θα πρέπει να ταξιδεύουν ως φορτίο.

Κατά τη στιγμή της επιβίβασης, είναι υποχρεωτικό να δηλώνεται εάν το συνοδευόμενο όχημα διαθέτει σύστημα τροφοδοσίας μεθανίου ή υγραερίου. Το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου μεθανίου του οχήματος πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς ισχύοντες κανονισμούς και αυτή η συμμόρφωση θα πρέπει να πιστοποιείται δεόντως στο φυλλάδιο καταχώρισης. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης των οχημάτων στο πλοίο, οι βαλβίδες αποκοπής μεθανίου οφείλουν να παραμένουν κλειστές.

Ο/Η Επιβάτης θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την αποβίβαση και τον εκτελωνισμό του οχήματος στο λιμένα προορισμού. Ο μεταφορέας δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικών. Όλα τα έξοδα και οι δαπάνες που προκύπτουν από την επιβίβαση, την αποβίβαση και τον εκτελωνισμό του οχήματος επιβαρύνουν τον/την επιβάτη.

Κάθε ζημία που προκαλείται από το όχημα στο σκάφος ή/και σε τρίτους θα πρέπει να αποζημιωθεί απευθείας από τον/την Επιβάτη που την προκάλεσε ή μέσω της ασφάλειάς του/της. Επίσης, μπορεί να ζητηθεί ανά πάσα στιγμή από τον/την Επιβάτη να υπογράψει μια δήλωση ανάληψης ευθύνης πριν την αποβίβαση από το σκάφος.

Συνιστούμε την κάλυψη των κινδύνων θαλάσσιας μεταφοράς μέσω ενός κατάλληλου ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Ο Μεταφορέας δεν παρέχει καμία ασφαλιστική κάλυψη εκτός από την προσωπική του ευθύνη εντός των ορίων που επιβάλλονται από τον Ιταλικό Κώδικα Πλοήγησης ή, ενδεχομένως, από κάποια διεθνή σύμβαση. Η

ταξινόμηση των κατηγοριών των οχημάτων επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του Μεταφορέα και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www.grimaldi-lines.com.

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Στο πλοίο επιτρέπονται μόνο αποσκευές που περιέχουν προσωπικά αντικείμενα. Οι αποσκευές δεν πρέπει να περιέχουν εμπορεύματα που προορίζονται για πώληση. Δεν επιτρέπονται επικίνδυνα και επιβλαβή αγαθά (η λίστα των επικίνδυνων και επιβλαβών αγαθών περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε: όπλα, εκρηκτικά και ναρκωτικά).

Οι επιβάτες παρακαλούνται να παίρνουν τις απαραίτητες αποσκευές για το διάπλου μαζί τους, καθώς τα γκαράζ θα παραμένουν κλειστά καθ’ όλη τη διάρκεια του πλου. Κάθε επιβάτης με καμπίνα έχει το δικαίωμα να κρατά μία βαλίτσα στο πλοίο. Οι επιβάτες με αεροπορικά καθίσματα ή εισιτήριο καταστρώματος μπορούν να μεταφέρουν μόνο μια μικρή αποσκευή. Οι αποσκευές που υπερβαίνουν αυτά τα όρια, εκτός εκείνων που είναι τοποθετημένες εντός ή πάνω σε συνοδευόμενο όχημα, θα πρέπει να αποθηκεύονται στο χώρο αποσκευών με την καταβολή του σχετικού αντιτίμου.

Τα είδη νοικοκυριού και τα έπιπλα θα πρέπει να καταχωρίζονται και να αποθηκεύονται στο γκαράζ έναντι αντιτίμου.

Η ευθύνη του Μεταφορέα για τις ελεγμένες αποσκευές δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια που ορίζει η Σύμβαση των Αθηνών της 13/12/1974, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του Λονδίνου της 01/11/2002 ή/και τον Ιταλικό Κώδικα Πλοήγησης ή/και άλλες ισχύουσες ιταλικές και διεθνείς σχετικές νομοθεσίες. Οφείλει να τηρείται το όριο των 30 kg ανά άτομο και ανά μη ελεγχόμενη αποσκευή, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ενδεχομένως τοποθετούνται μέσα ή πάνω στο συνοδευόμενο όχημα ή αποθηκεύονται στο χώρο αποθήκευσης αποσκευών του σκάφους (σύμφωνα με το άρθρο 410 του Ιταλικού Κώδικα Πλοήγησης).

Ο Μεταφορέας δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε κλοπή, απώλεια ή βλάβη κοσμημάτων, χρημάτων, εγγράφων, χειρογράφων και τιμαλφών, οπουδήποτε και αν είναι αποθηκευμένα στο πλοίο.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Το συνάλλαγμα επί του πλοίου είναι το ευρώ. Δεν προσφέρεται ανταλλαγή συναλλάγματος. Οι επιταγές δεν θα γίνονται αποδεκτές.

ΠΑΙΔΙΑ

Οι εκπτώσεις για τα παιδιά αναφέρονται στον πίνακα των ναύλων. Η ηλικία του παιδιού θα πρέπει να τεκμηριώνεται με τα κατάλληλα έγγραφα και σημείο αναφοράς θα θεωρείται η ημέρα επιβίβασης για το κάθε ταξίδι ξεχωριστά.

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ

Ως «κατοικίδια» νοούνται όλα τα ζώα που ενδέχεται να ανήκουν σε κάποιον/-α σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα του/της επιβάτη.

Υπάρχουν ειδικά καταλύματα για σκύλους και γάτες. Άλλα ζώα (κουνέλια, πουλιά, χάμστερ κλπ.) πρέπει να ταξιδεύουν σε ειδικούς μεταφορείς που θα ανήκουν στον/-ην επιβάτη. Δεν επιτρέπεται να βρίσκονται σε καμπίνες, πολυθρόνες και κοινόχρηστους χώρους. Αντίθετα, επιτρέπεται η παρουσία τους στα εξωτερικά καταστρώματα, όπου μπορούν με ασφάλεια να περπατούν μαζί με τους ιδιοκτήτες τους, φορώντας λουρί και φίμωτρο.

Επιπλέον, ο/η επιβάτης οφείλει να φροντίσει για το τάισμα του ζώου, καθώς το πλήρωμα δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση να τους παρέχει τροφή. Μπορεί να τους προσφέρει μόνο νερό. Ο/Η επιβάτης πρέπει να φροντίζει ο/η ίδιος/-α το ζώο και είναι υποχρεωμένος/-η να απομακρύνει τυχόν περιττώματα ή οτιδήποτε άλλο παράξει. Ο/Η επιβάτης είναι υπεύθυνος/-η για το συνοδευόμενο ζώο. Πιθανή ζημιά στο σκάφος, σε πρόσωπα ή ιδιοκτησία θα πρέπει να αποζημιώνεται άμεσα. Ο/Η επιβάτης είναι επίσης υπεύθυνος/-η για τον εμβολιασμό και τις λοιπές διαδικασίες που απαιτούνται για το ταξίδι ή την αποβίβαση στο λιμένα προορισμού. Η μεταφορά ζώων εκτός κατοικίδιων δεν επιτρέπεται στα πλαίσια των κανόνων «συνοδευόμενων ζώων» και θα πρέπει να ρυθμίζεται μέσω «ειδικής» συμφωνίας.

Η κράτηση θέσεων για κατοικίδια μπορεί να πραγματοποιείται διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας, μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου ή μέσω υποκαταστημάτων που έχουν άμεση πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθεσιμότητα στο σκάφος.

Κατά τη μεταφορά κατοικίδιων ζώων (σκύλοι, γάτες και κουνάβια), είναι υποχρεωτικό να κρατάτε τα ακόλουθα:

  • για μεταφορές από Χώρες της Περιοχής Σένγκεν ή Χώρες Σένγκεν σε Χώρα Εκτός Σένγκεν: Ευρωπαϊκό διαβατήριο (PET), λουρί και φίμωτρο για πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους.
  • για εθνικά δρομολόγια: καταχώριση στο μητρώο σκύλων (καταχωρισμένο μικροτσίπ), πιστοποιητικό υγείας εκδοθέν από κτηνίατρο, λουρί και φίμωτρο για την πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους.

Οι σκύλοι, οι γάτες και οι νυφίτσες που εισέρχονται στην ΕΕ από την Τυνησία και το Μαρόκο θα πρέπει να μπορούν να ταυτοποιηθούν με ένα ευανάγνωστο μικροτσίπ ή τατουάζ, εάν αυτά έχουν τοποθετηθεί πριν τις 03/07/2011. Τα ακόλουθα έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται κατά την επιβίβαση:

    Πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με το Παράρτημα IV του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013.

    Αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής αναγνώρισης του ζώου.

    Αντίγραφο του πιστοποιητικού εμβολιασμού κατά της λύσσας. Εκτός από τον εμβολιασμό κατά της λύσσας, τα ζώα αυτά θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στην αποκαλούμενη «τιτλοδότηση αντισωμάτων» (ειδική εξέταση η οποία πρέπει να διεξάγεται τουλάχιστον ένα μήνα μετά τον εμβολιασμό κατά της λύσσας σε εγκεκριμένο από την ΕΕ εργαστήριο, ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη του ελαχίστου επιπέδου προστασίας (άνω των 0,5 Ul/ml)). Το αποτέλεσμα της εξέτασης οφείλει να έχει επισυναφθεί στα έγγραφα που χρειάζεται να προσκομιστούν κατά την επιβίβαση, ενώ το ελάχιστο επίπεδο προστασίας που έχει προκύψει από τις εξετάσεις οφείλει να αναφέρεται στο πιστοποιητικό υγείας ή στο διαβατήριο.

Σε κάθε περίπτωση, παρακαλείστε να έχετε υπ’ όψιν σας ότι τα μεταφερόμενα ζώα πρέπει να συμμορφώνονται με όλα τα έγγραφα υγείας που απαιτούνται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά κατοικίδιων ζώων, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας της Ιταλίας και τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν την κράτηση και την έναρξη του ταξιδιού σας.

Εάν ένας/μία επιβάτης παρουσιαστεί για επιβίβαση με ένα ζώο που αναγράφεται στο εισιτήριο, ο/η λιμενικός/-ή πράκτορας θα ενεργήσει ως εξής:

  • θα ελέγξει το διαθέσιμο χώρο επί του σκάφους.
  • θα εισπράξει το αντίτιμο και θα εκδόσει το εισιτήριο.

Ο/Η Πλοίαρχος θα επιβάλλει τους κανόνες για τη μεταφορά των ζώων. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει ανεκτή η παρουσία κατοικίδιων ζώων στις καμπίνες και τους χώρους επιβατών ή εντός των επιβατηγών οχημάτων.

Σε περίπτωση που ένας/μία επιβάτης βρεθεί επί του σκάφους με ένα ζώο το οποίο δεν αναγράφεται στο εισιτήριο, δεν θα μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως «συνοδευόμενο ζώο» αλλά θα πρέπει να συναφθεί «ειδική» συμφωνία.

Οι επιβάτες με προβλήματα όρασης μπορούν να ταξιδεύουν με τον οδηγό σκύλο τους, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία (Ν. 376 της 25ης Αυγούστου 1988), τους διεθνείς κανονισμούς και τους κανονισμούς της ΕΕ (Άρθρο 11.5 του Κανονισμού (ΕΕ) 1177/2010) χωρίς επιπλέον χρέωση.

Ο σκύλος οδηγός μπορεί να ταξιδέψει στην καμπίνα μαζί με τον/την επιβάτη. Η παρουσία του σκύλου οδηγού πρέπει να αναφερθεί κατά τη στιγμή της επιβίβασης.

Όταν ένα άτομο με αναπηρία ή άτομο με μειωμένη κινητικότητα συνοδεύεται από αναγνωρισμένο σκύλο βοηθό, ο εν λόγω σκύλος θα διαμένει μαζί με το εν λόγω άτομο, υπό τον όρο ότι ο μεταφορέας, ο ταξιδιωτικός πράκτορας ή η επιχείρηση οργάνωσης ταξιδιών θα ενημερώνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες για τη μεταφορά αναγνωρισμένων σκύλων βοηθών στα επιβατηγά πλοία, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι κανόνες.

Οι περιορισμοί στη μεταφορά κατοικίδιων ζώων είναι απαραίτητοι προς όφελος όλων των επιβατών.

 

ΟΡΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Οι ακυρώσεις θα πρέπει να κοινοποιούνται γραπτώς στο γραφείο του Μεταφορέα, είτε άμεσα είτε μέσω Ταξιδιωτικού Πρακτορείου.

Τα εισιτήρια ειδικών ναύλων δεν επιστρέφονται.

Για τα εισιτήρια απλών ναύλων ισχύουν οι ακόλουθες επιβαρύνσεις στο συνολικό ποσό του εισιτηρίου, συμπεριλαμβανομένων των επιβατών, του συμπληρωματικού καταλύματος, κάθε συνοδευόμενου οχήματος και άλλων:

  • 10%, συν σταθερά τέλη, μέχρι 30 ημερολογιακές ημέρες πριν την αναχώρηση.
  • 30%, συν σταθερά τέλη, 29 έως 7 ημερολογιακές ημέρες πριν την αναχώρηση.
  • 50%, συν σταθερά τέλη, από 6 έως 2 ημερολογιακές ημέρες πριν την αναχώρηση.
  • 100%, συν σταθερά τέλη, από την προηγούμενη ημέρα ή/και για μη εμφάνιση.

Οι αιτήσεις για ακύρωση ενός εισιτηρίου απλών ναύλων δεν θα γίνονται δεκτές εάν οι επιβάτες έχουν ήδη αλλάξει δύο φορές την ημερομηνία, την ώρα και το δρομολόγιό τους.

 

Τα γεύματα και οι υπηρεσίες μεταφοράς με λεωφορείο δεν επιστρέφονται σε περίπτωση καταβολής επιβάρυνσης ακύρωσης 100% ή μη εμφάνισης.

Τα εισιτήρια με ειδική σύμβαση επιστρέφονται σύμφωνα με τους παραπάνω όρους αν ο ναύλος είναι κανονικός. Διαφορετικά δεν επιστρέφονται.

Δεν θα επιστρέφονται χρήματα σε περίπτωση απαγόρευσης επιβίβασης λόγω άρνησης της αρμόδιας αρχής ή έλλειψης/ανεπάρκειας εγγράφων επιβατών ή οχημάτων.

Οι επιβάτες καλούνται να συνάψουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την κάλυψη της προαναφερόμενης επιβάρυνσης ακύρωσης.

ΟΡΟΙ ΑΛΛΑΓΗΣ

Όλα τα εισιτήρια, τόσο απλών όσο και ειδικών ναύλων, υπόκεινται σε περιορισμούς σε περίπτωση αλλαγής ή πληρωμής του κόστους αλλαγής ύψους 30,00 ευρώ και της διαφοράς στην τιμή, αν η αλλαγή συνεπάγεται υψηλότερο κόστος από το αρχικό.

Οι αιτήσεις προσθήκης ή/και αλλαγής ημερομηνιών, ωρών, δρομολογίων, επιβατών, καταλυμάτων, οχημάτων κ.λπ. θα γίνονται αποδεκτές εντός των ορίων των θέσεων επιβατών και των χώρων στάθμευσης που διατίθενται επί του πλοίου (μεταβλητές βάσει της ημερομηνίας και του θαλάσσιου δρομολογίου), ανάλογα, επομένως, με τη διαθεσιμότητα.

Ο Μεταφορέας διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει έκτακτες διαφημιστικές εκστρατείες περιορισμένης χρονικής διάρκειας κατά τη διάρκεια της σεζόν, των οποίων τα εισιτήρια ενδέχεται να μην επιδέχονται αλλαγής και να μην επιστρέφονται, όπως καθορίζεται στους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις των ειδικών προσφορών.

 

Αλλαγή ημερομηνίας

Οι επιβάτες μπορούν να αιτηθούν αλλαγή ημερομηνίας έως δύο ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης και όχι πάνω από δύο φορές, με επιβάρυνση του τέλους αλλαγής των 30 €. Επιπλέον, οποιαδήποτε αλλαγή ημερομηνίας μπορεί να επιφέρει πρόσθετη επιβάρυνση εξαιτίας πιθανών προσαρμογών των ναύλων.

 

Αλλαγή καταλύματος

Οι επιβάτες μπορούν να αιτηθούν αλλαγή καταλύματος ακόμα και την ημέρα της αναχώρησης, με την επιφύλαξη καταβολής της διαφοράς του ναύλου λόγω του νέου καταλύματος. Δεν ισχύουν τέλη αλλαγής.

 

Αλλαγή οχήματος

Οι επιβάτες μπορούν να αιτηθούν αλλαγή οχήματος έως και την ημέρα της αναχώρησης, με την επιφύλαξη της πληρωμής της διαφοράς του ναύλου που οφείλεται για το νέο όχημα, εάν η αλλαγή περιλαμβάνει αλλαγή κατηγορίας. Δεν ισχύουν τέλη αλλαγής.

 

Αλλαγή ονόματος

Οι επιβάτες μπορούν να αιτηθούν αλλαγή ονόματος ακόμα και την ημέρα της αναχώρησης. Δεν ισχύουν τέλη αλλαγής.

 

Πρόσθετος επιβάτης (ενήλικας / παιδί / βρέφος)

Οι επιβάτες μπορούν να ζητήσουν την προσθήκη νέου/-ας επιβάτη ακόμα και την ημέρα της αναχώρησης, με την καταβολή του κόστους του/της νέου/-ας επιβάτη και των καταλυμάτων του/της. Δεν ισχύουν τέλη αλλαγής.

 

Πρόσθετα κατοικίδια

Οι επιβάτες μπορούν να αιτηθούν την προσθήκη κατοικιδίων ακόμα και την ημέρα της αναχώρησης, με την επιφύλαξη της πληρωμής του κόστους του ζώου. Δεν ισχύουν τέλη αλλαγής.

 

Πρόσθετα γεύματα/υπηρεσίες

Οι επιβάτες μπορούν να αιτηθούν την παροχή προσθετων γευμάτων/υπηρεσιών ακόμα και την ημέρα της αναχώρησης, μετά την καταβολή του κόστους του γεύματος/υπηρεσίας. Δεν ισχύουν τέλη αλλαγής.

 

Πρόσθετο λεωφορείο

Οι επιβάτες μπορούν να αιτηθούν πρόσθετο λεωφορείο ακόμα και την ημέρα της αναχώρησης, μετά την καταβολή του κόστους της υπηρεσίας. Δεν ισχύουν τέλη αλλαγής. Αν επιθυμείτε να το προσθέσετε την ίδια ημέρα της αναχώρησης, παρακαλείστε να ελέγξετε εκ των προτέρων αν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη τηλεφωνώντας στο Τηλεφωνικό Κέντρο στο 081 496 444.

 

Μαρόκο & Τυνησία Εξαιρέσεις Δρομολογίων

Αλλαγή ονόματος

Για τα εισιτήρια με ειδικές τιμές έκπτωσης επιστροφής, η αλλαγή ονόματος μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο έως 2 ημέρες πριν το δρομολόγιο αναχώρησης. Δεν ισχύουν τέλη αλλαγής.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους ακύρωσης εισιτηρίων επιβατών και αλλαγής.

ΑΞΙΩΣΕΙΣ

Κάθε αξίωση θα πρέπει να λαμβάνεται γραπτώς από τον Μεταφορέα.

Η Grimaldi Lines και ο Μεταφορέας διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τους Γενικούς Όρους Αλλαγής και Ακύρωσης για ορισμένες αναχωρήσεις.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ

  1. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από τη σύμβαση μεταφοράς του επιβάτη θα υποβάλλονται στο Εμπορικό Επιμελητήριο του τόπου κατοικίας και/ή διαμονής του καταναλωτή και θα επιλύονται σύμφωνα με τον Κώδικα Διακανονισμού που θεσπίστηκε ομοίως.  
  2. Η προσπάθεια διακανονισμού που αναφέρεται στην προαναφερόμενη 1η παράγραφοe συνιστά προϋπόθεση για τη νομική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 5 του Νομοθετικού Διατάγματος Νο 28/2010.  

ΔΙΑΤΑΓΜΑ 11052020, Ν. 38

(Οδηγία (EU) 2017/2109 με την οποία τροποποιείται η Οδηγία 9841CE σχετικά με την καταγραφή ατόμων επί των επιβατικών πλοίων)

Κατά τη διάρκεια της κράτησης, ο πελάτης πρέπει να παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: επίθετο, όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία γέννησης, φύλο, αριθμό δελτίου ταυτότητας (μόνο για διαδρομές εκτός Schengen), αριθμό κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπλέον, ο επιβάτης μπορεί να υποδείξει αριθμό τηλεφώνου σε περίπτωση ανάγκης SOS, οποιαδήποτε/ή  οποιεσδήποτε ειδικές ανάγκες για φροντίδα και/ή βοήθεια σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Τα παρεχόμενα στοιχεία θα υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με το Νόμο αρ. 675 της 31ης Δεκεμβρίου 1996.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Με το παρακάτω, η εταιρεία Grimaldi Group S.p.A., ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων (εφεξής «ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων» ή «η Εταιρεία») παρέχει στους επιβάτες της πληροφορίες όσον αφορά στις μεθόδους και τους σκοπούς σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού της Ε.Ε. 2016/679 («GDPR»).

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της πολιτικής απορρήτου, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.grimaldi-lines.com/it/assistenza/informativa-privacy/.

Σκοπός της επεξεργασίας

Η επεξεργασία δεδομένων αφορά στα ακόλουθα:

προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας των επιβατών∙

στοιχεία επικοινωνίας τρίτων μερών τα οποία προσδιορίζονται ως επικοινωνία έκτακτης ανάγκης, αν ζητηθεί από τον επιβάτη.∙

στοιχεία που αφορούν τη συμμετοχή σε επαγγελματικές κατηγορίες – ήτοι εγγραφή σε επαγγελματικά μητρώα, ιδιότητα μέλους σε προγράμματα πιστότητας ή συμμετοχής σε προγράμματα ως μέλος με τρίτες εταιρείες – π.χ. Trenitalia, Payback, Telepass, Poste Italiane, ACI κλπ. (για τη λήψη εκπτώσεων στις προσφερόμενες υπηρεσίες, από την εταιρεία).

Η επεξεργασία μπορεί να αφορά σε στοιχεία που ανήκουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 9 του GDPR, αν παρέχετε αυτά τα στοιχεία αυθόρμητα προκειμένου να εκμεταλλευτείτε ειδική βοήθεια στο πλοίο:

πληροφορίες που αφορούν στον περιορισμό της κινητικότητας και/ή πληροφορίες για τις αναπηρίες∙

πληροφορίες για συγκεκριμένες παθήσεις∙

πληροφορίες που αφορούν σε συγκεκριμένες ανάγκες σε σχέση με την αγωγή που ίσως απαιτηθεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, λόγω προσωπικών παθήσεων.

Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας

Στοιχεία που δεν ανήκουν σε συγκεκριμένη κατηγορία θα επεξεργάζονται:

βάσει της εκτέλεσης της σύμβασης και/ή των προσυμβατικών μέτρων που ισχύουν για τους επιβάτες (Άρθρο 6, παράγραφος 1, γράμμα b, GDPR), και βάσει της ανάγκης να εκπληρωθεί μία νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (Άρθρο 6, παράγραφος 1, γράμμα c, GDPR), για τους ακόλουθους σκοπούς: διαχείριση αιτημάτων για τιμές∙ σύναψη, διαχείριση και εκτέλεση συμφωνιών σε σχέση με τη σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς, που συμπεριλαμβάνει την αναγνώριση του επιβάτη∙ την αποστολή πληροφοριών για το ταξίδι (π.χ. καθυστερήσεις, προβλήτας αναχώρησης κλπ.)∙ επικοινωνίες επί του πλοίου, προμήθεια των προϊόντων και υπηρεσιών που αγοράζονται επί του πλοίου∙ εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, σε ανώνυμη μορφή, αποστολή στοιχείων σε ναυτιλιακά γραφεία, τερματικούς σταθμούς και λιμενικές αρχές, δικαστικές αρχές και όργανα επιβολής του νόμου∙ επικοινωνία με τρίτα μέρη που αναφέρονται ως «επικοινωνία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης», σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2017/2109∙

βάσει της συναίνεσης του επιβάτη (Άρθρο 6, παράγραφος 1, γράμμα a), GDPR), για τους ακόλουθους σκοπούς: αποστολή προωθητικού υλικού και διαφημιστικών ανακοινώσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αν έχει δοθεί, για το σκοπό αυτό, συγκατάθεση («διαφημιστική εκστρατεία»)∙ αποστολή προωθητικού υλικού και διαφημιστικών ανακοινώσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά από κατάρτιση του προφίλ αν έχει δοθεί, για το σκοπό αυτό, συγκατάθεση («διαμορφωμένο marketing»)∙

βάσει του έννομου συμφέροντος του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων (Άρθρο 6, παράγραφος 1, γράμμα f) για την αποστολή επιχειρησιακής επικοινωνίας και/ή οργανωτικής επικοινωνίας σχετικά με το ταξίδι και οποιαδήποτε νέα οργανωτικά μέτρα/λύσεις που υιοθετούνται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων επί των πλοίων.

Στοιχεία που δεν ανήκουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες θα επεξεργάζονται:

βάσει των λόγων σημαντικού δημόσιου συμφέροντος υπό τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των Κρατών Μελών (Άρθρο 9, παράγραφος 2, letter g) και h) GDPR), για την εγγύηση της χρήσης από επιβάτες που ζητούν ιδιαίτερη βοήθεια επί του πλοίου, και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ιδιαίτερη φροντίδα και/ή είδη βοήθειας λόγω της κατάστασης της υγείας του επιβάτη∙

βάσει της συναίνεσης των επιβατών (Άρθρο 9, παράγραφος 2, γράμμα a), GDPR) για τη χορήγηση οποιωνδήποτε ειδικών εκπτώσεων που μπορεί να παρέχονται σε άτομα με αναπηρία και τους συνοδούς τους.

Μέθοδοι επεξεργασίας δεδομένων και περίοδος αποθήκευσης

Τα προσωπικά στοιχεία θα επεξεργάζονται, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μέσων Πληροφορικής, σύμφωνα με τις μεθόδους που περιλαμβάνονται στο GDPR. Κατά κανόνα, τα στοιχεία θα φυλάσσονται για 10 χρόνια από το τέλος του ταξιδιού, με εξαίρεση:

τα στοιχεία που συλλέγονται για να διασφαλιστεί η προετοιμασία και αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων θαλάσσιας έρευνας και διάσωσης, τα οποία, σύμφωνα με το Άρθρο 12 του Νομοθετικού Διατάγματος 38/2020, θα αποθηκεύονται μόνο για τον απαιτούμενο χρόνο και για την πραγματοποίηση των σκοπών αυτών και, σε κάθε περίπτωση μόνο μέχρι το χρόνο που το ταξίδι του εν λόγω πλοίου έχει ολοκληρωθεί με ασφάλεια και τα στοιχεία έχουν δηλωθεί στη μοναδική εθνική διασύνδεση∙ ή 

τα στοιχεία που συλλέγονται για «διαφημιστικές εκστρατείες» και «διαμορφωμένο marketing», τα στοιχεία αυτά θα διατηρούνται μέχρι ο χρήστης να διαγραφεί χρησιμοποιώντας το διαθέσιμο σε κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία σύνδεσμο, τα οποία θα στέλνονται τουλάχιστον κάθε 12 μήνες.

Οι χρόνοι αποθήκευσης που αναφέρονται παραπάνω είναι με την επιφύλαξη συγκεκριμένων νομικών και/ή κανονιστικών υποχρεώσεων ή την ανάγκη για υπεράσπιση των δικαιωμάτων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων στο δικαστήριο, το οποίο θα μπορούσε να απαιτήσει άλλους όρους διατήρησης.

Διαβίβαση και γνωστοποίηση στοιχείων

Σας ενημερώνουμε ότι τα στοιχεία μπορούν να γνωστοποιηθούν επιπλέον σε άλλες εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο Grimaldi  σε φορείς εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες, ακόμα και εκτός Ευρωπαϊκής ένωσης, με την τήρηση των κατάλληλων διαδικασιών σύμφωνα με τα GDPR και τις αρχές που έχουν καθοριστεί στις συμβατικές σχέσεις που τηρεί η Εταιρεία.

Σας πληροφορούμε επίσης ότι η προαναφερόμενη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μπορεί να παρέχει πρόσβαση στα προαναφερόμενα στοιχεία: στις Δημόσιες Αρχές σύμφωνα με το Υπουργικό Υπόμνημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφοράς 104/2014 σύμφωνα με το Διάταγμα 98/41/EC (ήτοι το γραφείο του λιμενάρχη και της λιμενικής αρχής)∙ Υπουργείο Υποδομών και Μεταφοράς – Γενική Εντολή του Σώματος της Λιμενικής Αρχής∙ Δικαστικές αρχές και όργανα επιβολής του νόμου, ακόμα και εκεί που τέτοια γνωστοποίηση λογικά θεωρείται απαραίτητη από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων για να εξακριβώσει και να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του∙ γραφεία εισιτηρίων, τερματικοί σταθμοί και ναυτιλιακά πρακτορεία για την οργάνωση των ενεργειών επιβίβασης/αποβίβασης∙ εταιρείες τροφοδοσίας για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών επί του πλοίου, κλπ. Για ολοκληρωμένο κατάλογο των κατηγοριών φορέων στους οποίους μπορούν να διαβιβαστούν προσωπικά στοιχεία, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τις πληροφορίες σε λεπτομερή μορφή οι οποίες είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο:  https://www.grimaldi-lines.com/it/assistenza/informativa-privacy/.

Τα στοιχεία που αφορούν σε επικοινωνία έκτακτης ανάγκης που αναφέρθηκαν από τους επιβάτες καθώς και τα στοιχεία που αφορούν σε συγκεκριμένες κατηγορείς που δίδονται για την παροχή συγκεκριμένης φροντίδας και/ή βοήθειας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, θα γνωστοποιούνται, πριν την αναχώρηση ή σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 15 λεπτά μετά την αναχώρηση, στον κυβερνήτη και τον αρχιλογιστή του πλοίου στο οποίο βρίσκεται ο επιβάτης και σε κάθε περίπτωση θα καταγράφονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων στη μοναδική εθνική διασύνδεση σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/2019 για να διασφαλισθεί η προετοιμασία και η αποτελεσματικότητα θαλάσσιας έρευνας και διάσωσης.

Δικαιώματα για την προστασία του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία

Σας πληροφορούμε ότι κάθε επιβάτης μπορεί να ασκήσει τα ακόλουθα δικαιώματα οποιαδήποτε στιγμή:

πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία, ζητώντας να είναι διαθέσιμα σε κατανοητή μορφή, καθώς επίσης και τους σκοπούς στους οποίους βασίζεται η επεξεργασία (σύμφωνα με το Άρθρο 15 του GDPR)∙

να επιτυγχάνει τη διόρθωση (σύμφωνα με το Άρθρο 16), διαγραφή (σύμφωνα με το Άρθρο 17), ή περιορισμό της επεξεργασίας (σύμφωνα με το Άρθρο 18)∙

να αποσύρει τη συναίνεση, με την επιφύλαξη της νομιμότητας της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν την απόσυρση της συναίνεσης∙

να επιτυγχάνει τη φορητότητα των δεδομένων (σύμφωνα με το Άρθρο 20)∙

να αντιτάσσεται στην επεξεργασία των δεδομένων (σύμφωνα με το Άρθρο 21)∙

να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια αρχή ελέγχου.

Τα δικαιώματα που αναφέρονται στα γράμματα a) μέχρι e) μπορούν να ασκηθούν με την αποστολή αιτημάτων στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@grimaldi.napoli.it. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων έχει ορίσει ένα Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος έχει εξειδικευμένες γνώσεις της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των πρακτικών προστασίας δεδομένων και μπορεί, ως εκ τούτου, να εκπληρώσει τα καθήκοντα που αναφέρονται στο Άρθρο 39 του GDPR. Εν προκειμένω, σας ενημερώνουμε ότι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων που ορίστηκε από την Εταιρεία είναι προσβάσιμος για επικοινωνία στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: DPO@grimaldi.napoli.it.

Φύση της παροχής δεδομένων και συνέπειες μη χορήγησης των δεδομένων

Η γνωστοποίηση των στοιχείων που δεν ανήκει σε συγκεκριμένες κατηγορίες (με εξαίρεση τα στοιχεία που έχουν σχέση με επικοινωνία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που πιθανόν καταγράφηκαν) είναι απαραίτητη για την ακριβή εκτέλεση των συμβατικών και προ-συμβατικών υποχρεώσεων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων και η μη επισήμανσή τους θα καταστήσει αδύνατη την ολοκλήρωση της σύμβασης θαλάσσιας μεταφοράς που ζητήθηκε από εσάς, καθώς επίσης και την εκπλήρωση ακριβώς των νομικών υποχρεώσεων και αυτών που απορρέουν από το δημόσιο συμφέρον για την προστασία της ασφάλειας στα λιμάνια. Η γνωστοποίηση των στοιχείων σχετικά με του επιβάτη «επικοινωνία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης» είναι προαιρετική, όμως, η μη γνωστοποίηση αυτών των στοιχείων δεν θα έχει καμιά επίπτωση στην ολοκλήρωση της ζητούμενης σύμβασης θαλάσσιας μεταφοράς. Η γνωστοποίηση των στοιχείων που ανήκουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες είναι προαιρετική. Όμως, αν αυτά τα στοιχεία παρέχονται, η Εταιρεία θα μπορεί: να ικανοποιήσει καλύτερα τις ανάγκες σας και να σας παρέχει την απαιτούμενη βοήθεια∙ να εφαρμόσει – κατά περίπτωση – τις ιδιαίτερες εκπτώσεις.

Συναίνεση

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί, ότι, με επιφύλαξη της νομιμότητας της επεξεργασίας που βασίζεται στη συναίνεση πριν την ανάκληση, θα είναι δυνατόν να ανακληθεί η συναίνεση για λόγους marketing οποιαδήποτε στιγμή, στέλνοντας αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@grimaldi.napoli.it, καθώς επίσης χρησιμοποιώντας το δίαυλο που υποδεικνύεται στα μηνύματα που έχουν ληφθεί ή πατώντας τον κατάλληλο σύνδεσμο στα ληφθέντα μηνύματα.

CORONAVIRUS EMERGENCY TICKET CANCELLATION – VOUCHER ISSUE

On the basis of regional, national and international decrees and ordinances, issued to counter the spread of Covid-19, our maritime connections have been closed to passenger traffic starting from different dates, with gradual and differentiated reopening based on to the destination. Our information, about the inability to accept travelers, was sent to customers, already in possession of the tickets, promptly as soon as the authorities updated their provisions.

On the page of (Setting Sail Safely) you will always find up-to-date government regulations for individual destinations.

According to the Italian law n.77 of July 17, passengers recover the full amount of the ticket, already paid and not used due to the coronavirus, by issuing a voucher valid for 18 months, which the customer can request within 30 days from the end of the block to travel.

If the new ticket has a higher value than the previous one, the customer will pay the fare difference; if instead the value of the new ticket is lower, a new voucher will be issued for the difference.

 

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ AEGEAN SPEED LINES (Πειραιάς - Σίφνος - Σέριφος - Μήλος)

 

https://www.aegeanspeedlines.gr/site/el/index.php

Share it!

Μοιραστείτε με τους φίλους σας την ταξιδιωτική εμπειρία της Minoan Lines.