Αναγνωρίζουμε την προσφορά σας στην πατρίδα μας και σας το ανταποδίδουμε με 50% έκπτωση στα εισιτήρια τα δικά σας και του συνοδού σας, σε όλες της κατηγορίες θέσεων.


Χρήσιμες Πληροφορίες:


•   Η έκπτωση ισχύει για τους ανάπηρους/ θύματα πολέμου και τους συνοδούς τους, με την επίδειξη των απαραίτητων επίσημων εγγράφων και εφόσον βρίσκονται στην ίδια κράτηση.

•   Η έκπτωση ισχύει για όλες τις ημέρες, σε όλες τις θέσεις.

•   Η έκπτωση ισχύει και για τα αναπηρικά Ι.Χ. αυτοκίνητα εφόσον ταξιδεύει ο δικαιούχος.( έκπτωση επί του ακεραίου ναύλου )

•   Δεν συνδυάζεται με καμία άλλη έκπτωση