Δικαιώματα Επιβάτη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Νόμος 3709/2008 (Φ.Ε.Κ. 213 Α΄/14-10-2008) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 35 του Νόμου 4150/2013 (Φ.Ε.Κ. 102 Α΄/29-04-2013)

 Α.    ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗ     

Ο επιβάτης δικαιούται:

 1. Να υπαναχωρήσει της σύμβασης μεταφοράς και να του επιστραφεί, ανάλογα του χρόνου ασκήσεως του δικαιώματος , ολόκληρος ο ναύλος ή ποσοστό αυτού ή να τροποποιήσει το εισιτήριο του.
 2. Χρηματική αποζημίωση σε ποσοστό επί της τιμής του εισιτηρίου ή άλλη αντισταθμιστική παροχή μετά από συμφωνία με τον μεταφορέα για τις περιπτώσεις, καθυστέρησης, διακοπής-ακύρωσης του ταξιδίου, λόγω βλάβης ή ζημιάς του πλοίου ή υπαιτιότητας του μεταφορέα. Επίσης και υπό προϋποθέσεις, τροφοδοσία και κατάλυμα με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα, όταν η καθυστέρηση ή η ακύρωση ή η διακοπή του δρομολογίου δημιουργεί την ανάγκη διανυκτέρευσης.  
 3. Να ενημερώνεται σε περίπτωση ματαίωσης-ακύρωσης, αλλαγής ή καθυστέρησης του προγραμματισμένου δρομολογίου εφόσον έχει γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του.
 4. Να ενημερώνεται κατά τη διάρκεια του πλου σε περίπτωση καθυστέρησης και για τον εκτιμώμενο χρόνο αυτής.
 5. Να μεταφέρει χειραποσκευές βάρους μέχρι 50 κιλών, χωρίς να καταβάλλει ιδιαίτερο ναύλο.
 6. Να προωθηθεί στον προορισμό του με το ίδιο ή το πρώτο διαθέσιμο ή άλλο πλοίο με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα σε περίπτωση βλάβης ή ζημίας του πλοίου.
 7. Για τη διατύπωση παράπονου ή καταγγελίας κατά τη διάρκεια του πλου να απευθύνεται στον ορισμένο αξιωματικό του πλοίου. Να απευθύνεται αρχικά στην πλοιοκτήτρια εταιρεία-πλοιοκτήτη του πλοίου (μεταφορέα) ή σε άλλο εκ του νόμου πρόσωπο και να διατυπώνει εγγράφως σε ειδικό έντυπο, το παράπονο ή καταγγελία ή  οποιαδήποτε απαίτηση που απορρέει από τις διατάξεις του νόμου. Για διαφορές οι οποίες δεν επιλύθηκαν ή δεν δόθηκαν για αυτές απαντήσεις ή επαρκείς εξηγήσεις, διαβιβάζονται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.  

Ο επιβάτης με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα δικαιούται επιπλέον:

 1. ∆ωρεάν συνδρομή και κατάλληλες συνθήκες πρόσβασης στο πλοίο και, κατά περίπτωση, στη λιμενική εγκατάσταση επιβίβασης και αποβίβασης εφόσον, κατά τη έκδοση του εισιτηρίου ή το αργότερο 48 πριν την παροχή της συνδρομής, να έχει ενημερώσει  τον εκδότη του εισιτηρίου ή τον μεταφορέα, ότι έχει ανάγκη συνδρομής και να βρίσκεται σε προκαθορισμένο σημείο σε συγκεκριμένη ώρα, η οποία δεν υπερβαίνει τα 60 λεπτά από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου του πλοίου.  
 2. Να μεταφέρει δωρεάν κάθε εξοπλισμό ή βοήθημα που απαιτείται για την αυτόνομη μετακίνησή του.  

 

Β.    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΗ     

Ο επιβάτης υποχρεούται:

 1. Να προσέρχεται  στο πλοίο μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου και να φέρει  το όχημα  στο χώρο αναμονής φόρτωσης τουλάχιστον 1 ώρα πριν τον απόπλου.
 2. Να καταλαμβάνει την αντίστοιχη θέση που αναγράφεται επί του εισιτηρίου, να μην τοποθετεί  τις αποσκευές του ή άλλα αντικείμενα επάνω στα καθίσματα ή σε άλλες θέσεις επιβατών ώστε να στερείται η θέση άλλου επιβάτη και να συμμορφώνεται   στους κανονισμούς του πλοίου καθώς και στις οδηγίες του πλοίαρχου ή του προσωπικού του πλοίου που σχετίζεται με την ησυχία , ευταξία, καθαριότητα και ασφάλεια του πλοίου.
 3. Να μην μεταφέρει εκρηκτικές, εύφλεκτες, εμπρηστικές και γενικά επικίνδυνες ύλες.
 4. Να δίνει τα ακριβή στοιχεία ταυτότητάς του και εφόσον το επιθυμεί στοιχεία επικοινωνίας για την ενημέρωσή του σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου.
 5. Να μη μεταβιβάζει το εισιτήριο του.  

 

Γ.    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ     

Ο μεταφορέας υποχρεούται:

 1. Να  ανακοινώνει  δημόσια  τα  δρομολόγια με κάθε πρόσφορο μέσο και να πληροφορεί εγκαίρως το κοινό σχετικά με την ακύρωση ή τροποποίησή τους.  
 2. Να  ανακοινώνει  με  προσβάσιμες  στους  επιβάτες μορφές αναγγελίας την οποιαδήποτε καθυστέρηση στον απόπλου και κατάπλου του πλοίου, αναφέροντας τόσο τον εκτιμώμενο χρόνο όσο και την αιτία της καθυστέρησης.
 3. Να παρέχει δωρεάν συνδρομή στα άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα και κατάλληλες συνθήκες πρόσβασης εφόσον, κατά τη έκδοση του εισιτηρίου ή το αργότερο 48 πριν την παροχή της συνδρομής, έχει ενημερωθεί για την ανάγκη συνδρομής και εφ όσον ο επιβάτης βρίσκεται σε προκαθορισμένο σημείο σε συγκεκριμένη ώρα, η οποία δεν υπερβαίνει τα 60 λεπτά από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου του πλοίου.  
 4. Να ενημερώνει για τις τιμές, τις εκπτώσεις, καθώς και τη δυνατότητα παροχής συνδρομής σε περιπτώσεις επιβατών με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα.  
 5. Να τηρεί οργανωμένες διαδικασίες, καταγραφής  και  επίλυσης  ή  απάντησης παραπόνων − διαμαρτυριών.  

 

∆.    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ     

Ο φορέας εκμετάλλευσης λιμενικού τερματικού σταθμού υποχρεούται:

 1. Να παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τη δυνατότητα παροχής δωρεάν συνδρομής στα άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα και για τις διαθέσιμες συνθήκες πρόσβασης.
 2. Να τηρεί οργανωμένες διαδικασίες, καταγραφής  και  επίλυσης  ή  απάντησης παραπόνων − διαμαρτυριών.
 3. Να  ανακοινώνει, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του,  με  προσβάσιμες  στους  επιβάτες μορφές αναγγελίας την οποιαδήποτε καθυστέρηση στον απόπλου και κατάπλου του πλοίου, αναφέροντας τόσο τον εκτιμώμενο χρόνο όσο και την αιτία της καθυστέρησης.      

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο των δικαιωμάτων – υποχρεώσεων των επιβατών, μεταφορέων και λιμενικών τερματικών σταθμών στις θαλάσσιες μεταφορές, οι επιβάτες μπορούν να απευθύνονται στις Λιμενικές Αρχές ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (www.yen.gr)

Share it!

Μοιραστείτε με τους φίλους σας την ταξιδιωτική εμπειρία της Minoan Lines.
Ηράκλειο
 • Ηράκλειο
 • Αγκώνα
 • Πειραιάς
 • Ηγουμενίτσα
 • Πάτρα
 • Βενετία
ΤΩΡΑ23°
 • ΠΕΜ26°22°
 • ΠΑΡ25°18°
 • ΣAΒ25°17°
 • ΚΥΡ25°17°
 • ΔΕΥ25°17°
 • ΤΡΙ26°18°
Αγκώνα
 • Ηράκλειο
 • Αγκώνα
 • Πειραιάς
 • Ηγουμενίτσα
 • Πάτρα
 • Βενετία
ΤΩΡΑ11°
 • ΠΕΜ21°10°
 • ΠΑΡ23°11°
 • ΣAΒ22°12°
 • ΚΥΡ21°15°
 • ΔΕΥ19°12°
 • ΤΡΙ19°12°
Πειραιάς
 • Ηράκλειο
 • Αγκώνα
 • Πειραιάς
 • Ηγουμενίτσα
 • Πάτρα
 • Βενετία
ΤΩΡΑ25°
 • ΠΕΜ27°22°
 • ΠΑΡ27°18°
 • ΣAΒ27°18°
 • ΚΥΡ28°18°
 • ΔΕΥ29°18°
 • ΤΡΙ26°19°
Ηγουμενίτσα
 • Ηράκλειο
 • Αγκώνα
 • Πειραιάς
 • Ηγουμενίτσα
 • Πάτρα
 • Βενετία
ΤΩΡΑ12°
 • ΠΕΜ23°12°
 • ΠΑΡ23°
 • ΣAΒ25°
 • ΚΥΡ26°11°
 • ΔΕΥ27°12°
 • ΤΡΙ23°13°
Πάτρα
 • Ηράκλειο
 • Αγκώνα
 • Πειραιάς
 • Ηγουμενίτσα
 • Πάτρα
 • Βενετία
ΤΩΡΑ21°
 • ΠΕΜ22°17°
 • ΠΑΡ22°12°
 • ΣAΒ23°12°
 • ΚΥΡ26°12°
 • ΔΕΥ25°15°
 • ΤΡΙ23°14°
Βενετία
 • Ηράκλειο
 • Αγκώνα
 • Πειραιάς
 • Ηγουμενίτσα
 • Πάτρα
 • Βενετία
ΤΩΡΑ20°
 • ΠΕΜ22°15°
 • ΠΑΡ20°12°
 • ΣAΒ21°13°
 • ΚΥΡ20°15°
 • ΔΕΥ20°14°
 • ΤΡΙ20°13°

Newsletter