Όροι Συμμετοχής

1. Γενικοί Όροι

1.1 Το Πρόγραμμα Minoan Lines Bonus Club είναι ένα πρόγραμμα ανταμοιβής σταθερών πελατών της Εταιρείας "ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία" για την προτίμησή τους στις υπηρεσίες της Διαχειριστής και δικαιούχος του προγράμματος είναι η εδρεύουσα στο Ηράκλειο Κρήτης (25ης Αυγούστου 17) προαναφερόμενη ναυτιλιακή εταιρία (εφεξής "Μινωικές Γραμμές"). 
 
1.2 Οι παρόντες Όροι και Κανονισμοί, διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των Μινωικών Γραμμών και των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα " Minoan Lines Bonus Club ", καθώς και τη διαδικασία συμμετοχής, συγκέντρωσης και εξαργύρωσης πόντων. Οι Μινωικές Γραμμές διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων Όρων. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε κάθε φορά που αναζητάτε πληροφορίες για τις λειτουργίες του προγράμματος, ότι αναφέρεστε στους ισχύοντες όρους και κανονισμούς που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.minoan.gr. 
 
1.3 Οι Μινωικές Γραμμές κοινοποιούν στους επιβάτες όλα τα δεδομένα που αφορούν στις διαδικασίες του προγράμματος (πόντους, προσφορές, κατηγορίες δώρων, τιμές) καθώς και τις προϋποθέσεις για την συγκέντρωση και εξαργύρωση των πόντων με αντίστοιχες παρεχόμενες υπηρεσίες μέσα από την ιστοσελίδα www.minoan.gr και τα σχετικά έντυπα. Ο πόντος είναι μονάδα υπολογισμού του Προγράμματος και οι κανόνες που διέπουν τις διαδικασίες συγκέντρωσης και εξαργύρωσης πόντων καθορίζονται αποκλειστικά από τις Μινωικές Γραμμές. 
 

2. Minoan Lines Bonus Club συμμετοχή 

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι έχοντες συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους (ενήλικοι) Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις Μινωικές Γραμμές καθώς και τα κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα. 
 
2.2 Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα απαιτείται η εγγραφή του μέλους, με τη συμπλήρωση σχετικής αίτησης συμμετοχής που θα βρει ο ενδιαφερόμενος στο σχετικό έντυπο ή στην ιστοσελίδα των Μινωικών Γραμμών στο διαδίκτυο. 
 
2.3 Εγγραφή με έντυπη αίτηση: η διάθεση της αίτησης συμμετοχής γίνεται από όλο το δίκτυο πωλήσεων των Μινωικών Γραμμών (συνεργαζόμενα γραφεία έκδοσης εισιτηρίων, πρακτορεία των Μινωικών Γραμμών, λιμενικά γραφεία καθώς και στα πλοία). Το υποψήφιο μέλος απαιτείται να συμπληρώσει τα αιτούμενα στοιχεία στο σύνολό τους και να υπογράψει την έντυπη αίτηση, αποκόπτοντας και κρατώντας την προσωρινή κάρτα μέλους που φέρει ένα οκταψήφιο αριθμό (κωδικός κάρτας) και επιτρέπει στο μέλος να συλλέγει πόντους μόνο από τις αγορές εισιτηρίων, μέχρι να λάβει την πλαστική-μαγνητική κάρτα μέλους. Ακολούθως θα πρέπει να αποστείλει την συμπληρωμένη αίτηση στην διεύθυνση: Μινωικές Γραμμές ΑΝΕ, 25ης Αυγούστου 17, 71 202 Ηράκλειο Κρήτης, με την ένδειξη για το πρόγραμμα "Minoan Lines Bonus Club’’. Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες ή/και υπογεγραμμένες δεν θα γίνονται δεκτές. 
 
2.4 Εγγραφή μέσω διαδικτύου: εγγραφή μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα www.minoan.gr, όπου ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και την στέλνει μέσω e-mail Αυτόματα αποστέλλεται στο e-mail του αιτούντος ή εμφανίζεται ηλεκτρονικά η προσωρινή κάρτα του με τον οκταψήφιο κωδικό κάρτας, και ζητείται από τον αιτούντα να την εκτυπώσει και να την κρατήσει έως ότου του αποσταλεί η πλαστική προσωπική κάρτα. 
 
2.5 Το μέλος μπορεί να χρησιμοποιήσει την προσωρινή (χάρτινη) κάρτα του αμέσως και να συγκεντρώσει πόντους μέσω της αγοράς του εισιτηρίου του. Η προσωρινή κάρτα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκέντρωση πόντων πάνω στο πλοίο από τα σημεία συγκέντρωσης πόντων και λήψη άλλων προνομίων που έχουν οριστεί στο πρόγραμμα. 
 
2.6 Το μέλος αποκτά τα πλήρη προνόμια της συμμετοχής του στο πρόγραμμα με την απόκτηση της πλαστικής κάρτας.
  
2.7 Με την συμπλήρωση και υπογραφή της αίτησης, ο αιτών αποδέχεται τους Όρους και Κανονισμούς του Προγράμματος, όπως ορίζονται από τις Μινωικές Γραμμές. 
 
2.8 Η συμμετοχή είναι προσωπική και κάθε μέλος μπορεί να διατηρεί μόνο ένα λογαριασμό μέλους στο πρόγραμμα και δεν δύναται να μεταβιβαστεί ή να εκχωρηθεί σε άλλους. Σε περίπτωση ύπαρξης δυο ή περισσοτέρων λογαριασμών, θα ακυρώνονται οι επιπλέον λογαριασμοί και θα διατηρείται ο παλαιότερος λογαριασμός. Οι πόντοι που πιθανώς να υπάρχουν στους λογαριασμούς που θα ακυρωθούν θα μεταφερθούν στον λογαριασμό που θα διατηρηθεί. 
 
2.9 Ο οκταψήφιος αριθμός κάρτας (κωδικός πελάτη) είναι μοναδικός για κάθε μέλος και αποτελεί απόδειξη συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Το μέλος χρησιμοποιώντας τον αριθμό κάρτας έχει την δυνατότητα να συγκεντρώνει και να εξαργυρώνει πόντους. 
 
2.10 Η πλαστική-μαγνητική κάρτα αποστέλλεται στο μέλος μόλις γίνει αποδεκτή η αίτηση (έντυπη ή ηλεκτρονική) που έχει υποβάλει. Η κάρτα είναι προσωπική, και αποτελεί ιδιοκτησία των Μινωικών Γραμμών. 
 
2.11 Οι Μινωικές Γραμμές διατηρούν το δικαίωμα ακύρωσης συμμετοχής μέλους στο πρόγραμμα, σε οποιαδήποτε περίπτωση παράβασης των Όρων & Κανονισμών. Οποιοδήποτε αίτημα για εξαργύρωση δώρου που έχει γίνει πριν ή μετά την ακύρωση της συμμετοχής είναι θέμα προς εξέταση. 
 
2.12 Σε περίπτωση που θελήσει ένα μέλος την διακοπή της συμμετοχής του στο πρόγραμμα, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Minoan Lines Bonus Club στα τηλ. 2810 399850.

3. Κάρτες

 
 3.1 Στο πρόγραμμα Minoan Lines Bonus Club υπάρχουν δυο βαθμίδες συμμετοχής: η απλή και η χρυσή ανάλογα με τους πόντους που έχουν συγκεντρωθεί. Σε κάθε βαθμίδα συμμετοχής, το πρόγραμμα παρέχει και διαφορετική κάρτα. Το Minoan Lines Bonus Club διαθέτει 2 είδη καρτών: την Minoan Lines Bonus Club card , Minoan Lines Bonus Club – Gold card Ανάλογα με την βαθμίδα συμμετοχής διαφοροποιούνται οι προϋποθέσεις απόκτησης της κάθε κάρτας καθώς και τα προνόμια που απολαμβάνει το μέλος. 
 
3.1. Minoan Lines Bonus Club card:

3.1.1.1 Με την συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα ο αιτών αποκτά την προσωρινή (χάρτινη) κάρτα Minoan Lines Bonus Club με τον οκταψήφιο αριθμό κάρτας. Το μέλος μπορεί να ξεκινήσει να συλλέγει πόντους αμέσως μόλις αποκτήσει την προσωρινή κάρτα από την αγορά του εισιτηρίου του. Με την κάρτα αυτή το μέλος δεν μπορεί να συλλέξει πόντους από τις αγορές του στα σημεία που έχουν ορισθεί πάνω στο πλοίο και να τύχει των πλήρων προνομίων.
 
3.1.1.2 Εφόσον γίνει αποδεκτή η αίτηση του μέλους, τότε αποστέλλεται στο μέλος η πλαστική προσωπική κάρτα Minoan Lines Bonus Club. Η κάρτα αυτή έχει τον ίδιο αριθμό κάρτας με την προσωρινή χάρτινη κάρτα που διέθετε το μέλος. Με την πλαστική Minoan Lines Bonus Club card το μέλος αποκτά πλήρη προνόμια στο Πρόγραμμα και μπορεί να συλλέγει πόντους από τις αγορές των εισιτηρίων του και τις αγορές /καταναλώσεις του στο πλοίο, όπως επίσης απολαμβάνει εκπτώσεων στα καταστήματα, εστιατόρια και μπαρ των πλοίων. 
Αν σε 3 χρόνια το μέλος δεν έχει συγκεντρώσει καθόλου πόντους, τότε η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει την κάρτα Minoan Lines Bonus Club και να ακυρώσει τη συμμετοχή του μέλους στο πρόγραμμα.
 
3.1.1.3 Τα μέλη που κατέχουν την πλαστική Minoan Lines Bonus Club κάρτα θα απολαμβάνουν τα εξής προνόμια για την χρήση των υπηρεσιών των Μινωικών Γραμμών και για τις αγορές / καταναλώσεις τους πάνω στα πλοία: 

 • 10 % έκπτωση στα εστιατόρια (Self Service & A la Carte), τη disco και όλα τα μπαρ των πλοίων 
   
 • 10 % έκπτωση στα καταστήματα των πλοίων *
   
 • Ειδικές προωθητικές ενέργειες, συνεργασίες και προσφορές της εταιρίας μόνο για τα μέλη.


* Δεν ισχύει η συλλογή πόντων από τα εστιατόρια Self Service και τα μπαρ των πλοίων. Επίσης δεν ισχύει η έκπτωση & η συλλογή πόντων στα καταστήματα μικροαντικειμένων (ψιλικών, περιοδικών, εφημερίδων, σιγαρέτων) καθώς και σε κάποια προϊόντα στα μπαρ και τα καταστήματα των πλοίων
 
3.1.2 Minoan Lines Bonus Club – Gold Card:

3.1.2.1 Το μέλος που συλλέγει τουλάχιστον 3.000 πόντους σε οποιαδήποτε περίοδο 24 μηνών αποκτά το Χρυσό Status και λαμβάνει τη Minoan Lines Bonus Club – Gold Card. 
 
3.1.2.2 Το μέλος που θα συλλέξει τουλάχιστον 7.500 πόντους από την ημερομηνία εγγραφής του στο πρόγραμμα, αποκτά το Χρυσό Status και λαμβάνει τη Minoan Lines Bonus Club – Gold Card. 
 
3.1.2.3 Τα μέλη που κατέχουν την Minoan Lines Bonus Club – Gold Card θα απολαμβάνουν τα εξής προνόμια για την χρήση των υπηρεσιών των Μινωικών Γραμμών και για τις αγορές / καταναλώσεις τους πάνω στα πλοία: 

 • 20 % έκπτωση στα εστιατόρια (Self Service & A la Carte), τη disco και όλα τα μπαρ των πλοίων
   
 • 15 % έκπτωση στα καταστήματα των πλοίων *
   
 • Ειδικές προωθητικές ενέργειες, συνεργασίες και προσφορές της εταιρίας μόνο για τα μέλη με Χρυσό Status.
   
 • Πρόσβαση στο σαλόνι VIP στα πλοία της Κρήτης (Πειραιάς-Ηράκλειο-Πειραιάς) για τα μέλη με χρυσή κάρτα που ταξιδευούν σε καμπίνα.

* Δεν ισχύει η συλλογή πόντων από τα εστιατόρια Self Service και τα μπαρ των πλοίων. Επίσης δεν ισχύει η έκπτωση & η συλλογή πόντων στα καταστήματα μικροαντικειμένων (ψιλικών, περιοδικών, εφημερίδων, σιγαρέτων) καθώς και σε κάποια προϊόντα στα μπαρ και τα καταστήματα των πλοίων.
 
3.1.3 Κάθε κάρτα είναι προσωπική (αναγράφει το ονοματεπώνυμο του κατόχου-δικαιούχου) και αμεταβίβαστη. Η κάρτα δεν είναι πιστωτική. 
 
3.1.4 Οι Μινωικές Γραμμές μπορούν να τροποποιήσουν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση τις προϋποθέσεις απόκτησης κάθε κάρτας καθώς και τα προνόμια που απολαμβάνει το μέλος σε κάθε επίπεδο. 
 
3.1.5 Σε περίπτωση κλοπής ζημιάς ή απώλειας της κάρτας, το μέλος θα πρέπει να το δηλώσει γραπτώς είτε συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα την οποία μπορεί να βρει στα Κεντρικά Πρακτορεία και στα πλοία ή επικοινωνώντας με την υπηρεσία Minoan Lines Bonus Club στο 2810 399850 , ώστε να του δοθούν περαιτέρω οδηγίες.

3.1.6 Η κάρτα θα αντικατασταθεί με μια νέα κάρτα, που θα αποσταλεί στο μέλος. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας η νέα κάρτα θα διαθέτει και νέο αριθμό καθώς ο αριθμός της προηγούμενης θα ακυρώνεται για λόγους ασφάλειας. Στην περίπτωση ζημιάς της κάρτας, θα διατηρηθεί ο παλαιός αριθμός στη νέα κάρτα.

4. Συγκέντρωση Πόντων

Κανόνας Συγκέντρωσης Πόντων : Κάθε ευρώ που δαπανάται από τα Μέλη για την αγορά εισιτηρίων, προϊόντων και λοιπών υπηρεσιών που αναφέρονται στους παρόντες όρους ως πηγές συγκέντρωσης πόντων αντιστοιχεί σε ένα Πόντο.

Πηγές συγκέντρωσης πόντων: το μέλος μπορεί να συγκεντρώσει πόντους είτε από την αγορά των εισιτηρίων του είτε από καταναλώσεις του στο πλοίο.
Οι πόντοι που συγκεντρώνονται στο λογαριασμό του μέλους θα ισχύουν για τρία χρόνια και θα διαγράφονται αν δεν εξαργυρωθούν μέσα σ'αυτή την περίοδο.
 
4.1 Το μέλος μπορεί να ξεκινήσει να συγκεντρώνει πόντους από την στιγμή που θα συμπληρώσει την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα και θα αποκτήσει την προσωρινή, χάρτινη κάρτα με τον μοναδικό αριθμό κάρτας. Με την προσωρινή κάρτα το μέλος συγκεντρώνει πόντους μόνο από την αγορά του εισιτηρίου του και όχι από τις αγορές πάνω στα πλοία. 
 
4.2 Οι κάτοχοι της πλαστικής κάρτας Minoan Lines Bonus Club καθώς και της Minoan Lines Bonus Club - Gold, έχουν την δυνατότητα να συγκεντρώνουν πόντους τόσο από αγορές εισιτηρίων (επιβάτες, οχήματα), όσο και από τις αγορές και καταναλώσεις τους πάνω στα πλοία.
 
4.3 Συγκέντρωση πόντων από αγορά εισιτηρίων:
 
4.3.1 Για την καταγραφή των πόντων στο λογαριασμό του μέλους θα πρέπει το ταξίδι να έχει πραγματοποιηθεί από το μέλος. Η συλλογή των πόντων αφορά σε ταξιδεύσαντα εισιτήρια.
 
4.3.2 Το μέλος μπορεί να συγκεντρώσει πόντους από την αγορά του προσωπικού του εισιτηρίου και του εισιτηρίου του οχήματος του.
(δεν ισχύει για τα οχήματα που μεταφέρονται με φορτωτική). Η συλλογή πόντων δεν ισχύει για μεταφορά εμπορευμάτων.
 
4.3.3 Κάθε μέλος θα πρέπει να δηλώνει τον αριθμό κάρτας του κατά την κράτηση και έκδοση του εισιτηρίου του (για επιβάτες και οχήματα), διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η καταγραφή των πόντων που αντιστοιχούν στον λογαριασμό του.
 
4.3.4 Με την δήλωση/επίδειξη του αριθμού κάρτας του μέλους κατά την έκδοση του εισιτηρίου του, θα τυπώνεται ο αριθμός της κάρτας μέλους πάνω στο εισιτήριο επιβάτη και οχήματος με τα αρχικά MCC και ο οκταψήφιος αριθμός μέλους.
 
4.3.5 Επιβάτες:
 
4.3.5.1 Συγκέντρωση πόντων μπορεί να γίνει με την αγορά εισιτηρίου για όλες τις θέσεις επιβατών που διαθέτουν τα πλοία των οι Μινωικών Γραμμών για όλες τις γραμμές που εξυπηρετούν ή άλλων συμβεβλημένων με το πρόγραμμα εταιρειών.
 
4.3.5.2 Το μέλος δεν μπορεί να συγκεντρώνει πόντους από τα εισιτήρια άλλων ενήλικων επιβατών.
 
4.3.5.3 Το μέλος θα μπορεί να συγκεντρώνει πόντους από την αγορά των εισιτηρίων των ανήλικων παιδιών του.
 
4.3.5.4 Πόντοι συλλέγονται και από τις αναβαθμίσεις θέσεων στα εισιτήρια επιβατών. Ο λογαριασμός του μέλους θα πιστωθεί με τους πόντους που θα αντιστοιχούν στη διαφορά που πλήρωσε ο επιβάτης για την αναβάθμιση της θέσης του.
 
4.3.5.5 Πόντοι από την αγορά εισιτηρίου δεν θα δίνονται αν το μέλος ταξιδεύει ομαδικά ( σε γκρουπ) και το εισιτήριο του αποτελεί μέρος ομαδικής κράτησης.
 
4.3.6 Οχήματα-Δίκυκλα: 
 
4.3.6.1 Το μέλος μπορεί να συγκεντρώνει πόντους από την αγορά εισιτηρίου για όλες τις κατηγορίες οχημάτων που δεν μεταφέρονται με φορτωτική για όλες τις γραμμές που εξυπηρετούν τα πλοία των Μινωικών Γραμμών.
 
4.3.6.2 Η αγορά εισιτηρίου για οχήματα που μεταφέρονται με φορτωτική, δεν παρέχει πόντους στο λογαριασμό του μέλους.
 
4.3.6.3 Η αγορά εισιτηρίου για ασυνόδευτα οχήματα ή δίκυκλα δεν θα παρέχει πόντους στο λογαριασμό του μέλους, εφόσον το όχημα ή δίκυκλο μεταφέρεται με φορτωτική
 
4.4 Συγκέντρωση πόντων από καταναλώσεις και αγορές στα πλοία:
 
4.4.1 Το μέλος μπορεί να συγκεντρώνει πόντους από τις καταναλώσεις στα A la Carte εστιατόρια όλων των πλοίων σε όλες τις διαδρομές. Καταγραφή πόντων στο λογαριασμό του επιβάτη-μέλους γίνεται και με τις αγορές από τα καταστήματα όλων των πλοίων. 

Δεν ισχύει η συλλογή πόντων από τα περίπτερα των πλοίων για όλα τα προϊόντα τους και από τα καταστήματα - μικροαντικειμένων (ψιλικών)/ περιοδικών/ εφημερίδων / σιγαρέτων.
 
4.4.2 Δεν ισχύει η συγκέντρωση πόντων στις καταναλώσεις στο Self Service και σε όλα τα μπαρ και τη disco των πλοίων.
 
4.4.2.1 Ο επιβάτης μέλος θα πρέπει σε κάθε περίπτωση αγοράς πάνω στο πλοίο, να επιδεικνύει την κάρτα Minoan Lines Bonus Club ή Minoan Lines Bonus Club – Gold στο ταμείο πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής, προκειμένου να καταγραφούν οι πόντοι στο λογαριασμό του.
 
4.5 Άλλοι τρόποι συγκέντρωσης πόντων
 
4.5.1 Άλλοι τρόποι συγκέντρωσης πόντων και οι σχετικοί κανονισμοί αυτών θα ανακοινώνονται από το Minoan Lines Bonus Club στα επικοινωνιακά μέσα.
 
4.6 Γενικοί όροι συλλογής πόντων
 
4.6.1 Οι πόντοι που συγκεντρώνονται θα εμφανίζονται στον λογαριασμό του μέλους μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού.
 
4.6.2 Οι πόντοι δεν έχουν εμπορική αξία και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να ανταλλαχθούν με χρήματα. Οι πόντοι ανταλλάσσονται με υπηρεσίες, δωρεάν εισιτήρια, bonus, προνόμια & προσφορές.
 
4.6.3 Οι πόντοι καταχωρούνται στον λογαριασμό του μέλους που έκανε χρήση των υπηρεσιών και των προϊόντων της εταιρείας. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, πώληση ή εκχώρηση σε τρίτους ούτε και ο συνδυασμός πόντων με άλλο μέλος προκειμένου να ληφθεί από κοινού ένα δώρο ή μια προσφορά.
 
4.6.4 Οι Μινωικές Γραμμές μπορούν να τροποποιήσουν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση τους κανόνες και τις προϋποθέσεις συλλογής πόντων.
 
4.6.5 Κάθε μέλος θα πρέπει να δηλώνει τον αριθμό κάρτας του, ή/και να την επιδεικνύει, κάθε φορά που κάνει κράτηση και αγορά εισιτηρίου καθώς και αγορές πάνω στα πλοία.
 
4.6.6 Προκειμένου να καταγραφούν οι πόντοι από τις καταναλώσεις στα A La Carte εστιατόρια και τις αγορές των μελών από τα καταστήματα των πλοίων, το μέλος θα πρέπει κάθε φορά να επιδεικνύει την κάρτα μέλους κατά τη παραγγελία (και πριν την έκδοση του λογαριασμού).
 
4.6.7 Για να επωφεληθεί των εκπτώσεων που παρέχονται, το μέλος θα πρέπει να επιδεικνύει την κάρτα μέλους κάθε φορά που κάνει αγορές από τα καταστήματα των πλοίων και καταναλώσεις στα εστιατόρια και στα μπαρ.
 
4.6.8 Οι συγκεντρωμένοι πόντοι εμφανίζονται στο λογαριασμό του μέλους μετά την πραγματοποίηση του ταξιδιού. Κάθε μέλος του Minoan Lines Bonus Club δύναται να ενημερώνεται για τους πόντους που έχει συγκεντρώσει μέσω της ιστοσελίδας των Μινωικών Γραμμών www.minoan.gr ή επικοινωνώντας με τα τηλέφωνα 2810 399850 (ΔΕ - ΠΑ 09.00 - 17.00) του Minoan Lines Bonus Club.
 
4.6.10 Το μέλος θα πρέπει να φυλάσσει τα αποκόμματα των εισιτηρίων, αποδείξεις από αγορές στα καταστήματα και τα A la Carte εστιατόρια των πλοίων ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό αποδεικτικό στοιχείο / έγγραφο που σχετίζεται με την διαδικασία συγκέντρωσης πόντων, μέχρις ότου οι πόντοι εμφανιστούν στον λογαριασμό του.
 
4.6.11 Σε περίπτωση μη καταχώρησης πόντων για τεχνικούς λόγους, το μέλος θα πρέπει να επικοινωνεί με το Minoan Lines Bonus Club στο τηλέφωνο 2810 399850 από τις 9.00 - 17.00 Δε - Πα να το δηλώνει και να στέλνει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν κρατηθεί (αποκόμματα εισιτηρίων, αποδείξεις αγοράς προϊόντων από το πλοίο ή κάθε άλλο σχετικό έγγραφο) για να καταχωρηθούν στο λογαριασμό του οι πόντοι που αναλογούν.
 
4.6.12 Ενστάσεις που αφορούν στην κίνηση του λογαριασμού του μέλους (συλλογή και εξαργύρωση πόντων) θα πρέπει να κοινοποιούνται στις Μινωικές Γραμμές εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία συναλλαγής . Σε διαφορετική περίπτωση οι πόντοι θα χάνονται.

5. Εξαργύρωση Πόντων

5.1 Γενικά

5.1.1 Κάθε αναφορά σε πόντους αφορά στο πρόγραμμα Minoan Lines Bonus Club και μόνο.

5.1.2 Το μέλος μπορεί να εξαργυρώνει πόντους για δωρεάν εισιτήρια (βάσει του Πίνακα 1) - τα οποία μπορεί να παραλαμβάνει όταν συγκεντρώνει τον απαραίτητο αριθμό πόντων σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

Πίνακας Εξαργυρώσεων Πόντων από 01/01/2016
  Γραμμές Εσωτερικού Γραμμές Εσωτερικού Έκπτωση 30% Διεθνείς Γραμμές (Από 1/4 έως 30/9) Διεθνείς Γραμμές (Από 1/10 έως 31/3)
Θέση Πόντοι Πόντοι Πόντοι Πόντοι
L1/LD1 (μονόκλινη Λουξ) 1250 370 2500 1250
L2/L3/L4/LD2/LD3/LD4
(2/3/4κλινη Λούξ)
1000 300 1650 825
JS1 (Junior Suite μονόκλινη) - - 2200 1100
JS2(Junior Suite 2κλινη) - - 1450 725
JS3(Junior Suite 3κλινη) - - 1200 600
JS4/JS5 (Junior Suite 4/5κλινη) - - 1050 525
A1(μονόκλινη εξωτερική) 1070 320 1900 950
A2(δίκλινη εξωτερική) 840 250 1250 625
Α3(τρίκλινη εξωτερική) 660 200 1100 550
A4(τετράκλινη εξωτερική) 640 190 900 450
AB1(μονόκλινη εσωτερική) 1000 300 1600 800
AB2(δίκλινη εσωτερική) 770 230 1100 550
ΑΒ3(τρίκλινη εσωτερική) 600 180 950 475
AB4(τετράκλινη εσωτερική) 600 180 750 375
P1(εξωτερική μονόκλινη Pet Friendly) 1240 370 - -
P2(εξωτερική 2κλινη Pet Friendly) 900 280 - -
P3(εξωτερική 3κλινη Pet Friendly) 730 220 - -
P4(εξωτερική 4κλινη Pet Friendly) 640 200 - -
AP1(μονόκλινη Pet Friendly) 1200 350 1900 950
AP2(2κλινη Pet friendly) 840 250 1200 600
AP3(3κλινη Pet friendly) 600 1100 550
AP4(4κλινη Pet friendly) 570 170 850 425
ABS/VIPS(αεροπορικό κάθισμα VIP) 460 140 650 325
AES/ATS (αεροπορικό κάθ.οικονομικό) - - 550 275
D (εισιτήριο άνευ κλίνης) 370 120 450 225
CARA/CCARA (ΙΧE) 690 200 550 275
MOTO(μοτοσυκλέτα) 200 60 250 125
VBT (Ρυμούλκες έως 2,5μ. μήκος & 2μ. ύψος) 400 120 500 250
VTR1 (Οχήματα 2,5-6μ.μήκος & έως 2μ.ύψος) 920 280 650 325
VAR2 / VTR2 1080 330 1100 550
VAR3 / VTR3 1260 380 1800 900
VAR4 / VTR4 1240 430 2900 1450
VAR5 / VTR5 - - 3900 1950
PICKUP1 (Κλούβα έως 5,5μ.μήκος & >750kg) 800 240 - -
PICKUP2 (Κλούβα έως 5,5μ.μήκος, από 2μ.ύψος & >750kg) 900 270 - -

 

Οι πόντοι αναφέρονται σε απλή διαδρομή και μία θέση/κλίνη ανά άτομο, εκτός από τις μονόκλινες καμπίνες, που αναφέρονται σε ολόκληρη την καμπίνα σε απλή διαδρομή.

Η εξαργύρωση πόντων δεν ισχύει για την υπηρεσία "All Inclusive Camping".
 
5.1.3 Όλα τα δώρα - δωρεάν εισιτήρια, διατίθενται βάσει διαθεσιμότητας και βάσει των εκάστοτε Όρων και Κανονισμών που διέπουν το πρόγραμμα. Τα δωρεάν εισιτήρια αφορούν σε ταξίδι των προγραμματισμένων δρομολόγιων των Μινωικών Γραμμών, με προορισμό τα λιμάνια του εσωτερικού και εξωτερικού που εξυπηρετεί κάθε φορά η εταιρία. Μετά από έγκαιρη γνωστοποίηση οι Μινωικές Γραμμές διατηρούν το δικαίωμα να περιορίσουν τον αριθμό των δωρεάν εισιτηρίων σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή και να μη διαθέτουν καθόλου δωρεάν εισιτήρια σε κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες.

5.1.4 Τα δώρα - δωρεάν εισιτήρια που μπορεί να ζητήσει ο πελάτης για ανταλλαγή με πόντους αναφέρονται στον Πίνακα 1, πίνακα εξαργύρωσης δώρων. Οι εκάστοτε ισχύοντες πίνακες εξαργύρωσης μπορεί να τροποποιηθούν από τις Μινωικές Γραμμές μετά από έγκαιρη γνωστοποίηση.
 
5.1.5 Με την λήψη δώρου και την χρήση της εξαργύρωσης πόντων με ανταλλαγή σε δωρεάν εισιτήρια, αφαιρούνται αυτόματα οι αντίστοιχοι πόντοι από το λογαριασμό του μέλους.
 
5.1.6 Η κράτηση και εξαργύρωση του δωρεάν εισιτηρίου μπορεί να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον τρεις (3) μέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων.
 
5.1.7 Δικαίωμα εξαργύρωσης πόντων και αξίωσης του δωρεάν εισιτηρίου έχει μόνο το μέλος. Η κράτηση του εισιτηρίου δώρου μπορεί να γίνει μόνο από το μέλος. Η αξίωση αυτή δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε τρίτο ή συγγενικό πρόσωπο.
 
5.1.8 Η έκδοση του δωρεάν εισιτηρίου μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε τρίτο ή συγγενικό πρόσωπο, μετά από απαίτηση του μέλους που εξαργυρώνει τους πόντους.
 
5.1.9 Τα μέλη δεν επιτρέπεται να πωλούν τα εισιτήρια-δώρα επί ποινή λήξεως της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

5.1.10 Η εξαργύρωση των πόντων για την έκδοση των δωρεάν εισιτηρίων γίνεται μόνο από τα Κεντρικά & Λιμενικά Πρακτορεία των Μινωικών Γραμμών (στα Λιμενικά Πρακτορεία έως 3 ώρες πριν την αναχώρηση του πλοίου) ή τηλεφωνικά στα τηλ. 18175 ή 8011175000.

5.1.11 Τα συνεργαζόμενα γραφεία ταξιδίων δεν μπορούν να εξαργυρώσουν πόντους και να εκδώσουν τα εισιτήρια-δώρα.

5.1.12 Κατά την παραλαβή των εισιτηρίων από τα γραφεία κράτησης και έκδοσης των Μινωικών Γραμμών, ζητείται από το μέλος να επιδείξει την πλαστική κάρτα μέλους του Minoan Lines Bonus Club καθώς και την αστυνομική του ταυτότητα.

5.1.13 Με την παραλαβή του εισιτηρίου-δώρου το μέλος θα πρέπει να υπογράψει ένα αποδεικτικό εξαργύρωσης των πόντων και παραλαβής του δωρεάν εισιτηρίου ή στο ίδιο το εισιτήριο.
 
5.2 Εισιτήρια - Δώρα
 
5.2.1Σε περίπτωση επιθυμίας ακύρωσης του εκδοθέντος εισιτηρίου-δώρου, το μέλος θα πρέπει να προσκομίσει το εισιτήριο-δώρο σε κάποιο από τα Κεντρικά ή Λιμενικά Πρακτορεία των Μινωικών Γραμμών πριν την ημερομηνία ταξιδιού. Τα συνεργαζόμενα γραφεία κράτησης και έκδοσης εισιτηρίων δεν μπορούν να ακυρώσουν τα εισιτήρια δώρα.
 
5.2.2 Όταν το μέλος ζητήσει ακύρωση του εκδοθέντος δωρεάν εισιτηρίου, θα επιστραφούν στο λογαριασμό του μέλους όλοι οι πόντοι που ανταλλάχθηκαν για το δωρεάν εισιτήριο.
 
5.2.3 Σε περίπτωση που ο επιβάτης δεν ταξιδέψει (non show) και δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια ακύρωσης της θέσης του πριν από την ημερομηνία του ταξιδιού, τότε το εισιτήριο-δώρο παύει να ισχύει και το μέλος χάνει όλους τους πόντους που εξαργύρωσε προκειμένου να το αποκτήσει.
 
5.2.4 Η αναβάθμιση θέσης δεν προσφέρεται σαν δώρο εξαργύρωσης.
 
5.2.5 Αλλαγές σε ημερομηνία, ή/και όνομα θα γίνονται στα δωρεάν εισιτήρια- δώρα μόνο από τα Κεντρικά Πρακτορεία και λιμενικά γραφεία των Μινωικών Γραμμών, καθώς και στο τηλέφωνο 2810 399899. Συνεργαζόμενα πρακτορεία, δεν μπορούν να προβούν σε καμιά αλλαγή των δωρεάν εισιτηρίων.
 
5.2.6 Καμία αλλαγή θέσης ή αναβάθμιση θέσης (είδος εισιτηρίου δώρου) δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στα δωρεάν εισιτήρια από τη στιγμή που έχει γίνει η εξαργύρωση των πόντων. Τα Κεντρικά Πρακτορεία των Μινωικών Γραμμών, τα πλοία, καθώς και όλα τα λιμενικά και συνεργαζόμενα γραφεία δεν μπορούν να προβούν σε καμία αλλαγή θέσης-είδους του εισιτηρίου δώρου.
 
5.2.7 Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του δωρεάν εισιτηρίου, το μέλος θα πρέπει να το δηλώσει γραπτώς σε Κεντρικό ή Λιμενικό Πρακτορείο των Μινωικών Γραμμών συμπληρώνοντας τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση ώστε το εισιτήριο να αντικατασταθεί.
 

6. Λοιποί Όροι

6.1 Γενικά
 
 
6.1.1 Οι Μινωικές Γραμμές δύνανται κατά την διακριτική τους ευχέρεια να τροποποιούν τους όρους και τους κανονισμούς του προγράμματος Minoan Lines Bonus Club μετά από έγκαιρη προειδοποίηση. 
 
6.1.2 Οι Μινωικές Γραμμές δύνανται κατά την διακριτική τους ευχέρεια να τροποποιούν μετά από έγκαιρη προειδοποίηση τους κανόνες που διέπουν την συλλογή και την εξαργύρωση των πόντων, καθώς και τα προνόμια που προσφέρονται στο μέλος για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα Minoan Lines Bonus Club.
 
6.2 Ακύρωση - Λήξη
 
6.2.1 Οι Μινωικές Γραμμές μπορούν να τερματίσουν το πρόγραμμα Minoan Lines Bonus Club μονομερώς, με προειδοποίηση έξι μηνών προς τα μέλη. Εντός των έξι μηνών μπορούν τα μέλη να εξαργυρώσουν τους πόντους που έχουν συλλέξει. Με το πέρας της περιόδου αυτής, όλα τα δικαιώματα όλων των μελών του προγράμματος θα εκλείψουν και οι πόντοι που έχουν μείνει στον λογαριασμό των μελών και δεν έχουν εξαργυρωθεί, θα χαθούν.
 
6.2.2 Σε περίπτωση μεταβολής της νομικής κατάστασης της εταιρίας λύσης με οποιοδήποτε τρόπο των Μινωικών Γραμμών, το πρόγραμμα Minoan Lines Bonus Club ακυρώνεται αυτόματα και ακυρώνονται και όλοι οι λογαριασμοί των μελών. Οι πόντοι που υπάρχουν στους λογαριασμούς των μελών θα ακυρωθούν επίσης.
 
6.2.3 Το μέλος μπορεί να τερματίσει την συμμετοχή του στο πρόγραμμα εγγράφως οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Με την λήξη της συμμετοχής του στο πρόγραμμα, ακυρώνονται και οι πόντοι που υπάρχουν στο λογαριασμό του.
 
6.3 Ευθύνες - Διέπον Δίκαιο - Αρμόδια Δικαστήρια.
 
6.3.1. Οι Μινωικές Γραμμές δεν ευθύνονται για ζημίες που ενδεχομένως θα προκληθούν από πράξεις ή παραλείψεις τρίτων προσώπων - μη προστηθέντων της εταιρείας, που μπορούν να έχουν σχέση με το Πρόγραμμα Minoan Lines Bonus Club.
 
6.3.2. Ζημίες που θα προκληθούν σε Μέλη ή σε τρίτα πρόσωπα που έχουν ως αιτία την παροχή ανακριβών ή ψευδών στοιχείων από τα Μέλη ή την μη έγγραφη ενημέρωση της εταιρείας από τα Μέλη για την αλλαγή προσωπικών τους στοιχείων, σε καμία περίπτωση δεν βαρύνουν τις Μινωικές Γραμμές.
 
6.3.3. Οι παρόντες Όροι και Κανονισμοί και κάθε διαφορά που ενδεχομένως θα προκύψει σε σχέση με αυτούς και εν γένει σε σχέση με τις Μινωικές Γραμμές και τα μέλη του προγράμματος, διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης.
 
6.4 Επικοινωνία - Παράπονα
 
6.4.1 Για οποιαδήποτε απαίτηση ή παράπονο που αφορά στο πρόγραμμα και στην λειτουργία του, το μέλος θα πρέπει να απευθύνεται στο τμήμα Minoan Lines Bonus Club στο 2810 399850 , κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες: Δευτέρα - Παρασκευή, 9:00 - 17:00.

6.5. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
 
6.5.1. Οι Μινωικές Γραμμές επιθυμούν να διαβεβαιώσουν, ότι τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται για τους σκοπούς του Προγράμματος Minoan Lines Bonus Club, καταγράφονται σε ασφαλή βάση δεδομένων, διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας και δεν μεταβιβάζονται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με εξαίρεση τις περιπτώσεις που διατάξεις νόμου το επιβάλλουν. 
 
6.5.2. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, θα τυγχάνουν επεξεργασίας στο σύνολό τους ή μερικά από τις Μινωικές Γραμμές κυρίως δε από το τμήμα marketing της εταιρείας, για στατιστικούς, οικονομικούς αλλά και λόγους που σχετίζονται με τη βελτίωση του προγράμματος Minoan Lines Bonus Club.
 
6.5.3. Τα μέλη του προγράμματος, έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του νόμου 2472/1997 όπως ισχύει.
 
6.5.4. Οι Μινωικές Γραμμές διατηρούν το δικαίωμα μεταβολής των παραπάνω όρων, στα πλαίσια πάντοτε της ισχύουσας νομοθεσίας.
 
6.5.5. Υποψήφιο μέλος που δεν συμφωνεί με τους παρόντες όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οφείλει να μην προχωρήσει στην εγγραφή του στο εν λόγω πρόγραμμα, θεωρούμενης, σε διαφορετική περίπτωση, της υπάρξεως συναινέσεως εκ μέρους του, σύμφωνα με το ν. 2472/1997, στη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους σκοπούς του Minoan Lines Bonus Club. 

Share it!

Μοιραστείτε με τους φίλους σας την ταξιδιωτική εμπειρία της Minoan Lines.