Οικονομικά Στοιχεία

Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών (1.1 - 31.12.2004)
PDF icon Λήψη (52.95 KB)
Ενοποιημένος Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2004
PDF icon Λήψη (317.49 KB)
Consolidated Condensed Financial Statements (30.09.2004)
PDF icon Λήψη (63.75 KB)
Ενοποιημένη Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση Εξαμήνου (30.06.2004)
PDF icon Λήψη (60.98 KB)
Ενοποιημένη Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση Τριμήνου (31.03.2004)
PDF icon Λήψη (43.95 KB)
Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2004
PDF icon Λήψη (305.51 KB)
Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση Εννεαμήνου (30.09.2004)
PDF icon Λήψη (60.89 KB)
Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση Εξαμήνου (30.06.2004)
PDF icon Λήψη (60.89 KB)
Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση Τριμήνου (31.03.2004)
PDF icon Λήψη (41.05 KB)
Ετήσιο Δελτίο 2003
PDF icon Λήψη (1.57 MB)

Share it!

Μοιραστείτε με τους φίλους σας την ταξιδιωτική εμπειρία της Minoan Lines.