ASL Route Plan

   1.  WEDNESDAY 05/06/2019: PIRAEUS (15:00) – SERIFOS (17:30-17:40) – SIFNOS (18:10-18:30) - MILOS (20:30 – 20:40) – PIRAEUS (23:40)

   2. MONDAY 17/06 & TUESDAY 18/06/2019: PIRAEUS (12:00) – SERIFOS (14:30-14:40) – SIFNOS (15:10-15:20) - MILOS (16:20 - 16:30) – SIFNOS (17:30-17:40) – SERIFOS     (18:10-18:20)  PIRAEUS (20:50)