Ferry Routes Igoumenitsa - Venice

E.g., 18-06-2018

Routes & Prices

Heraklion
 • Heraklion
 • Ancona
 • Patra
 • Pireas
 • Igoumenitsa
 • Venice
 • Milos
 • Corfu
NOW27°
 • MON26°19°
 • TUE26°20°
 • WED26°20°
 • THU27°19°
 • FRI28°20°
 • SAT28°20°
Ancona
 • Heraklion
 • Ancona
 • Patra
 • Pireas
 • Igoumenitsa
 • Venice
 • Milos
 • Corfu
NOW24°
 • MON25°20°
 • TUE25°22°
 • WED25°22°
 • THU25°21°
 • FRI25°22°
 • SAT23°21°
Patra
 • Heraklion
 • Ancona
 • Patra
 • Pireas
 • Igoumenitsa
 • Venice
 • Milos
 • Corfu
NOW25°
 • MON26°18°
 • TUE27°20°
 • WED28°18°
 • THU28°18°
 • FRI26°18°
 • SAT26°18°
Pireas
 • Heraklion
 • Ancona
 • Patra
 • Pireas
 • Igoumenitsa
 • Venice
 • Milos
 • Corfu
NOW25°
 • MON29°20°
 • TUE29°22°
 • WED29°22°
 • THU31°23°
 • FRI30°22°
 • SAT30°21°
Igoumenitsa
 • Heraklion
 • Ancona
 • Patra
 • Pireas
 • Igoumenitsa
 • Venice
 • Milos
 • Corfu
NOW23°
 • MON31°15°
 • TUE31°16°
 • WED28°14°
 • THU29°16°
 • FRI27°17°
 • SAT27°16°
Venice
 • Heraklion
 • Ancona
 • Patra
 • Pireas
 • Igoumenitsa
 • Venice
 • Milos
 • Corfu
NOW27°
 • MON28°22°
 • TUE28°23°
 • WED28°21°
 • THU28°22°
 • FRI25°20°
 • SAT23°18°
Milos
 • Heraklion
 • Ancona
 • Patra
 • Pireas
 • Igoumenitsa
 • Venice
 • Milos
 • Corfu
NOW24°
 • MON26°20°
 • TUE27°22°
 • WED26°22°
 • THU26°23°
 • FRI28°22°
 • SAT27°23°
Corfu
 • Heraklion
 • Ancona
 • Patra
 • Pireas
 • Igoumenitsa
 • Venice
 • Milos
 • Corfu
NOW23°
 • MON24°22°
 • TUE26°23°
 • WED27°23°
 • THU27°23°
 • FRI25°22°
 • SAT25°22°

Newsletter