Όροι επιβίβασης

Σύμφωνα με τη Διεθνή Οδηγία S.O.L.A.S., το ΠΔ 23/99 της ελληνικής πολιτείας και την Κοινοτική Οδηγία 98/41, τη στιγμή της κράτησης σας είναι υποχρεωτική η γνωστοποίηση των παρακάτω στοιχείων: Επώνυμο, Όνομα, Φύλο, Χαρακτηριστικό ηλικίας (Ενήλικας - Παιδί - Βρέφος), Αριθμός Τηλεφώνου, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Τύπος οχήματος και Αριθμός κυκλοφορίας (όταν ταξιδεύει όχημα).

Για τους επιβάτες οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι / κάτοικοι χώρας - μέλους της Ε.Ε. απαιτούνται επιπλέον: Υπηκοότητα, Αριθμός Διαβατηρίου και Ημερομηνία Γέννησης. Στους επιβάτες με ειδικές ανάγκες συνιστούμε να το δηλώσουν κατά την κράτηση των θέσεων

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ


• Οι κρατήσεις θέσεων μπορούν να γίνουν μέσω όλων των Κεντρικών Πρακτορείων, συνεργαζόμενων Ταξιδιωτικών Γραφείων, των Κεντρικών Γραφείων Κρατήσεων και των Λιμενικών Γραφείων της Εταιρείας καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας www.minoan.gr.

• Το εισιτήριο είναι αυστηρά ονομαστικό και προσωπικό. Δεν μεταβιβάζεται και ισχύει μόνο για τη θέση και το ταξίδι για το οποίο εκδόθηκε. Κάθε αλλαγή θα πρέπει να αναφέρεται έγκαιρα στον Πράκτορα, που εξέδωσε το εισιτήριο, ή στα Κεντρικά Γραφεία Κρατήσεων ή στα Λιμενικά Γραφεία της Εταιρείας.

• Οι κάτοχοι εισιτηρίων ανοιχτής ημερομηνίας οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση θέσεων εγκαίρως, ιδίως κατά τη θερινή περίοδο. Τα εισιτήρια αυτά ισχύουν για ένα έτος από την ημερομηνία ταξιδιού εφόσον αυτή αναγράφεται. Εάν δεν αναγράφεται, ισχύουν για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης. Οι κάτοχοί τους πρέπει να τα θεωρήσουν από το πρακτορείο έκδοσης, τα κεντρικά ή λιμενικά γραφεία της εταιρίας για την εξασφάλιση θέσης, με την υποχρέωση καταβολής της όποιας διαφοράς ναύλου.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ:

• Από την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου και μέχρι και 14 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου: επιστροφή ολόκληρης της αξίας του εισιτηρίου.

• Από 13 ημέρες μέχρι και 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου: επιστροφή του 75% της αξίας του εισιτηρίου.

• Από 6 ημέρες μέχρι και 12 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου: επιστροφή του 50% της αξίας του εισιτηρίου.

• Από 12 ώρες έως και την προγραμματισμένη ώρα απόπλου: δεν επιστρέφεται ο ναύλος.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ:

Από την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου και μέχρι 30 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου: επιστροφή ολόκληρης της αξίας του εισιτηρίου.

• Από 29 ημέρες μέχρι και 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου: επιστροφή του 75% της αξίας του εισιτηρίου.

• Από 6 ημέρες μέχρι και 24 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου: επιστροφή του 50% της αξίας του εισιτηρίου.

• Από 23 ώρες έως και την προγραμματισμένη ώρα απόπλου: δεν επιστρέφεται ο ναύλος.

• Η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται μόνο από το πρακτορείο που έχει εκδώσει το εισιτήριο ή τα Κεντρικά Πρακτορεία της Εταιρείας.

Τα εισιτήρια με εκπτώσεις ειδικών προσφορών (Early Booking) ακολουθούν τους δικούς τους όρους ακύρωσης.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

• Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου ο επιβάτης οφείλει να ενημερώσει το πρακτορείο το οποίο εξέδωσε το εισιτήριο ή την Εταιρεία .

ΤΙΜΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

• Οι τιμές των εισιτηρίων των Γραμμών Εσωτερικού και Εξωτερικού συμπεριλαμβάνουν τη θαλάσσια μεταφορά στην επιλεγμένη θέση και όλα τα έξοδα λιμένων. Γεύματα και ποτά δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του εισιτηρίου.

• Η έκπτωση 30% προσφέρεται αποκλειστικά στους ναύλους επιστροφής των Γραμμών Εξωτερικού, όταν εκδίδεται ταυτόχρονα και το εισιτήριο της επιστροφής και χορηγείται από οποιοδήποτε λιμάνι επιλέγεται η επιστροφή. Όλες οι υπόλοιπες εκπτώσεις δεν χορηγούνται αθροιστικά, αλλά μόνο μια από αυτές κάθε φορά. Η έκπτωση 20% προσφέρεται αποκλειστικά στους ναύλους επιστροφής των Γραμμών

Εσωτερικού, όταν εκδίδεται ταυτόχρονα και το εισιτήριο της επιστροφής και χορηγείται από οποιοδήποτε λιμάνι επιλέγεται η επιστροφή. Όλες οι υπόλοιπες εκπτώσεις δεν χορηγούνται αθροιστικά, αλλά μόνο μια από αυτές κάθε φορά.

• Επιβάτες, οι οποίοι δικαιούνται έκπτωση, πρέπει να το γνωστοποιούν κατά τη στιγμή της κράτησης. Μετά την έκδοση του εισιτηρίου επιστροφή χρημάτων λόγω διαφοράς ναύλου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

• Groups, φορτηγά, λεωφορεία και ασυνόδευτα οχήματα υπόκεινται σε ειδικές συμφωνίες.

ΚΑΜΠΙΝΕΣ

• Οι καμπίνες χαρακτηρίζονται ως μονόκλινες, 2-κλινες, 3-κλινες, 4-κλινες, 5-κλινες αναλόγως του αριθμού των επιβατών, που τις χρησιμοποιούν, και όχι βάσει του αριθμού των κλινών.

ΠΑΙΔΙΑ

• Παιδιά μέχρι 4 χρόνων ταξιδεύουν δωρεάν και δεν έχουν δικαίωμα κλίνης ή καθίσματος. Είναι όμως απαραίτητη η έκδοση του εισιτηρίου με μηδενικό ναύλο, αλλιώς δεν επιτρέπεται η επιβίβαση στο πλοίο.

• Σε παιδιά ηλικίας από 4 έως και 16 ετών παρέχεται έκπτωση 50% σε όλες τις κατηγορίες θέσεων. Τα παιδιά θα πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ:

Ο Έλεγχος Ταυτοπροσωπίας των ανήλικων επιβατών που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, διενεργείται επί τη βάσει της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους. Για ταξίδια στο εσωτερικό, γίνεται δεκτό και οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο με φωτογραφία ή και σχετική βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από τα ΚΕΠ ή την Αστυνομία.

• Ανήλικοι επιβάτες που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους συνοδεύονται από ενήλικο που δεν είναι γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας του, υπό την προϋπόθεση παράδοσης στην Εταιρεία δήλωσης των γονέων του/νομίμων κηδεμόνων του, επικυρωμένης ως προς το γνήσιο των υπογραφών τους, με την οποία επιτρέπουν στο εν πρόσωπο να συνοδεύσει το παιδί τους στο συγκεκριμένο ταξίδι.

• Ο Έλεγχος Ταυτοπροσωπίας των ανήλικων επιβατών που έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, διενεργείται σε κάθε περίπτωση επί τη βάσει της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.

• Η Εταιρεία, δεν μεταφέρει ασυνόδευτους ανηλίκους που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους οι οποίοι και θα πρέπει να συνοδεύονται πάντοτε από ενήλικο επιβάτη, ήτοι πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

• Για τη μεταφορά ανηλίκων που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους (16 έως 18 ετών) χωρίς τη συνοδεία των γονέων τους ή του νόμιμου κηδεμόνα τους, απαιτείται η παράδοση δήλωσης προς την Εταιρεία, θεωρημένης νομίμως ως προς το γνήσιο της υπογραφής και των δύο γονέων ή του νόμιμου κηδεμόνα, ότι συναινούν στην μεταφορά του ανήλικου και αναγνωρίζουν ότι δεν είναι δυνατόν και δεν θα τελεί υπό την εποπτεία του Πλοιάρχου και/ή των αξιωματικών και/ή μελών του πληρώματος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και μέχρι την αποβίβασή του στο λιμάνι προορισμού.

Σχετικές δηλώσεις διατίθενται από τα γραφεία της Εταιρείας (τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, +30 2810 399588, +00302810 399941/ email: customer@minoan. gr).

• Οι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες των ανηλίκων, φέρουν σε κάθε περίπτωση ακέραιη την ευθύνη για την απόκτηση και κατοχή —πριν την έναρξη του ταξιδιού των ανηλίκων—των κατάλληλων, έγκυρων και νομίμων ταξιδιωτικών εγγράφων, καθώς και όλων των συνοδευτικών εγγράφων που τυχόν απαιτούνται στο λιμάνι προορισμού. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη εάν οι Αρχές του λιμένα προορισμού θεωρήσουν ανεπαρκή τα εν λόγω ταξιδιωτικά έγγραφα.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ:

• Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 2252/2004 του Συμβουλίου, οι ανήλικοι επιβάτες πρέπει να διαθέτουν τα δικά τους ταξιδιωτικά έγγραφα για την επιβίβαση. (δείτε § ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

• Δεν επιτρέπεται η επιβίβαση παιδιών ηλικίας κάτω των 12, αν δεν συνοδεύονται από ενήλικο. Αν ο ενήλικος δεν είναι ένας από τους δύο γονείς του παιδιού, απαιτείται η υποβολή έγγραφης εξουσιοδότησης, υπογεγραμμένης και από τους

δύο γονείς, προς τον πλοίαρχο ή τον αρχιφροντιστή του σκάφους. Η εν λόγω εξουσιοδότηση πρέπει να συνοδεύεται από έγκυρο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας και των δύο γονέων. Αν πρόκειται για πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να συμπεριληφθεί, επίσης, φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού Καταχώρησης Αλλοδαπών του γονέα στο όνομα του οποίου είναι εγγεγραμμένο το παιδί.

• Οι ανήλικοι επιβάτες άνω των 12 ετών μπορούν να ταξιδεύουν ασυνόδευτοι, αρκεί να υποβάλουν στον πλοίαρχο ή τον αρχιφροντιστή του σκάφους υπογεγραμμένη και από τους δύο γονείς τους δήλωση, μέσω της οποίας οι γονείς δηλώνουν ότι φέρουν την απόλυτη ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προς το άτομο ή που προκαλείται από αυτό σε τρίτους. Η εν λόγω εξουσιοδότηση πρέπει να συνοδεύεται από έγκυρο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας και των δύο γονέων. Αν πρόκειται για πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης,πρέπει να συμπεριληφθεί, επίσης, φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού Καταχώρησης Αλλοδαπών του γονέα στο όνομα του οποίου είναι εγγεγραμμένο το παιδί.

• Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο Πλοίαρχος ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του πληρώματος του πλοίου να αναλάβει την επιμέλεια του ανήλικου επιβάτη.

• Επιπρόσθετα, ο ανήλικος επιβάτης πρέπει να έχει στην κατοχή του όλα τα απαραίτητα έγγραφα, τα οποία απαιτούνται από τη χώρα προς την οποία ταξιδεύει. Ο Μεταφορέας δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές του λιμένα προορισμού κρίνουν ως ανεπαρκή τα εν λόγω έγγραφα.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

• Οι πολίτες χωρών της Ε.Ε. που ταξιδεύουν προς μια χώρα της Ε.Ε. (Ιταλία, Ελλάδα) υποχρεούνται να έχουν στην κατοχή τους μια έγκυρη ταυτότητα ή διαβατήριο.

• Οι πολίτες χωρών εκτός της Ε.Ε. που υπόκεινται στην υποχρεωτική κατοχή βίζας εντός της ζώνης Σένγκεν υποχρεούνται επίσης να έχουν ένα έγκυρο διαβατήριο και άδεια διαμονής ή βίζα για μια χώρα που ανήκει στη ζώνη Σένγκεν.

• Πριν την επιβίβαση, ο επιβάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι έχει στην κατοχή του όλα τα απαραίτητα έγγραφα για να μπορέσει να αποβιβαστεί στο λιμάνι προορισμού. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την άρνηση αποβίβασης από τις τοπικές αρχές σε περίπτωση έλλειψης των απαραίτητων εγγράφων για την είσοδο στη χώρα προορισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

Σύμφωνα με την οδηγία 98/41/ΕΚ και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ 23/1999 (ΦΕΚ Α’17), τα στοιχεία των επιβατών θα επιβεβαιώνονται κατά τη διαδικασία της επιβίβασης (check-in) στο πλοίο. Οι επιβάτες  κατά την επιβίβασή τους στο πλοίο, μαζί  με το εισιτήριο τους θα πρέπει να επιδεικνύουν την ταυτότητα τους ή άλλο επίσημο αποδεικτικό στοιχείο πιστοποίησης της ταυτότητας τους. Άρνηση επιβίβασης από τους εντεταλμένους αξιωματικούς του πλοίου συνέπεια των προαναφερόμενων, θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια του ναύλου του επιβάτη.

• Οι επιβάτες και τα οχήματα οφείλουν να βρίσκονται στα γραφεία Λιμένων για check-in τουλάχιστον μια (1) ώρα πριν από την ώρα αναχώρησης του πλοίου για τους επιβάτες των εσωτερικών γραμμών και δύο (2) ώρες για τους επιβάτες των διεθνών γραμμών. Τουλάχιστον μία (1) ώρα για τα οχήματα στις εσωτερικές γραμμές και δύο (2) ώρες για τα οχήματα στις διεθνείς γραμμές. Σε περίπτωση παράβασης των προαναφερομένων, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διαθέσει τη θέση τους, και οι επιβάτες δεν έχουν δικαίωμα επιστροφής της αξίας του εισιτηρίου.

• Για τα οχήματα, ο χρόνος επιβίβασης και η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται από τους ισχύοντες Κανονισμούς Λιμένoς της Λιμενικής Αρχής στην περιοχή της οποίας γίνεται η φόρτωση. Ο οδηγός του οχήματος υποχρεούται να φορτώσει και να εκφορτώσει το όχημα του, ακολουθώντας τις οδηγίες του πλοίου.

• Οι επιβάτες των οχημάτων πρέπει να αποβιβάζονται από αυτά πριν από την είσοδο του οχήματος στο πλοίο.

• Η κατηγορία του οχήματος αναγράφεται στο εισιτήριο με δήλωση του επιβάτη.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ

• Η Εταιρεία και το πλοίο δεν φέρουν ευθύνη για ατυχήματα και απώλειες ή ζημιές πριν από την επιβίβαση ή φόρτωση στο πλοίο και μετά την αποβίβαση ή εκφόρτωση από αυτό.

• Απαγορεύεται η μεταφορά όπλων, εκρηκτικών, εμπρηστικών, εύφλεκτων και επικίνδυνων γενικά υλών.

ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

• Tα πλοία διαθέτουν ειδικά διαμορφωμένες καμπίνες με εύκολη πρόσβαση, και όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι είναι εύκολα προσβάσιμοι. Λόγω περιορισμένου αριθμού καμπινών είναι απαραίτητο να γίνεται η κράτηση έγκαιρα. Τα άτομα με αναπηρία ή περιορισμένη κινητικότητα υποχρεούνται να ενημερώνουν την Εταιρεία τη στιγμή της κράτησης ή της πληρωμής του εισιτηρίου, σχετικά με τις ειδικές τους ανάγκες όσον αφορά το κατάλυμα ή το κάθισμα ή τις απαιτούμενες υπηρεσίες ή την ανάγκη τους να μεταφέρουν ιατρικό εξοπλισμό. Για οποιαδήποτε άλλη βοήθεια τα άτομα με αναπηρία ή περιορισμένη κινητικότητα πρέπει να ενημερώνουν τα Κεντρικά Πρακτορεία της Εταιρείας ή τους Λιμενικούς Πράκτορες τουλάχιστον 48 ώρες νωρίτερα και να παρουσιάζονται σε καθορισμένη ώρα πριν τη δημοσιευμένη ώρα επιβίβασης σε συγκεκριμένο σημείο.

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

• Οι αποσκευές μπορούν να παραμείνουν μέσα στα αυτοκίνητα με ίδια ευθύνη των επιβατών. Οι επιβάτες παρακαλούνται να παίρνουν μαζί τους τα προσωπικά τους αντικείμενα, που θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

• Μετά την αναχώρηση του πλοίου απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο των οχημάτων.

• Η Εταιρεία δεν έχει ευθύνη για απώλεια ή ζημία σε χρήματα, διαπραγματεύσιμα αξιόγραφα, χρυσό, ασημικά, κοσμήματα, διακοσμητικά αντικείμενα, έργα τέχνης ή άλλα τιμαλφή, εκτός εάν παραδόθηκαν στο λογιστήριο του πλοίου με συμφωνία για τη φύλαξή τους.

• Το όριο ευθύνης για απώλεια ή ζημία αποσκευών καμπίνας επιβατών καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 392/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23-4-2009.

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

• Οι επιβάτες μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα όλους τους κοινόχρηστους χώρους του πλοίου.

• Απαγορεύεται η χρήση των σαλονιών και μπαρ για ύπνο και φαγητό.

CAMPING ALL INCLUSIVE

• Η υπηρεσία “CampingAllInclusive“ ισχύει όλο το χρόνο.

• Οι χρήστες της υπηρεσίας “Camping All Inclusive“ μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα όλους τους κοινόχρηστους χώρους του πλοίου. Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα τροχόσπιτα είναι δωρεάν.

• Οι επιβάτες, που χρησιμοποιούν την υπηρεσία “Camping All Inclusive“ δεν επιτρέπεται, για λόγους ασφαλείας, να χρησιμοποιούν υγραέριο και άλλα καύσιμα για την κουζίνα ή τη θέρμανση του τροχόσπιτου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

• Η υπηρεσία “Camping All Inclusive” ισχύει αποκλειστικά για τροχόσπιτα (συρόμενα ή αυτοκινούμενα) τα οποία είναι πλήρως εξοπλισμένα με εγκαταστάσεις φιλοξενίας (ύπνου, κουζίνας και WC). Η παραπάνω υπηρεσία δεν ισχύει για τα συμβατικά αυτοκίνητα, mini-bus ή σκάφη.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

• Γίνονται δεκτές πιστωτικές κάρτες AMERICAN EXPRESS / DINERS/ VISA/ MASTERCARD/ EUROCARDστα καταστήματα, στα εστιατόρια self-serviceκαι "à lacarte" των πλοίων.

• Το επίσημο νόμισμα του πλοίου είναι το ΕΥΡΩ.

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ

• Τα κατοικίδια ταξιδεύουν σε καμπίνες που διατίθενται για μεταφορά κατοικιδίων* ή στους ειδικούς χώρους για τα κατοικίδια στο κατάστρωμα**.

• Δεν επιτρέπεται η παραμονή των κατοικίδιων ζώων σε εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους ή σε καμπίνες. Οι κάτοχοί τους οφείλουν να φροντίζουν για την τροφή τους

και την υγιεινή τους. Πρέπει πάντα να συνοδεύονται από το πρόσφατα ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας τους.

*Υπηρεσία που παρέχεται εν πλω στα πλοία CRUISE EUROPA / CRUISEOLYMPIA/ EUROPALINK/ KNOSSOSPALACE/ FESTOS PALACE.

**Υπηρεσία που παρέχεται εν πλω σε όλα τα πλοία του στόλου.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

• Οι επιβάτες ευθύνονται για την τήρηση των Λιμενικών, Υγειονομικών και Τελωνειακών Διατάξεων.

• Οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του Πλοιάρχου και του πληρώματος που αφορούν την τήρηση της τάξης και την ασφάλεια του πλοίου.

• Για κάθε παράπονο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού οι επιβάτες πρέπει να απευθύνονται στον Πλοίαρχο ή στον Ύπαρχο του πλοίου και μετά το πέρας του ταξιδιού στην Εταιρεία ή στις Λιμενικές Αρχές.

• Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των επιβατών και της Εταιρείας - διέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 και συμπληρωματικώς από το Ν. 3709/2008. Σε περίπτωση που ζήτημα ρυθμίζεται διαφορετικά στον ως άνω Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 και στο Ν. 3709 / 2008 θα υπερισχύει η ρύθμιση του Κανονισμού.

• Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, μετά από έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όταν αυτό είναι απαραίτητο να αντικαταστήσει το πλοίο για το οποίο εκδόθηκε το εισιτήριο αυτό, με άλλο πλοίο.

• Τα δρομολόγια, οι τιμές και οι όροι ταξιδιού υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Εταιρεία υποχρεούται όμως να μην αυξάνει την τιμή του εισιτηρίου για το οποίο έγινε η κράτηση μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής κράτησης θέσεως μέχρι τη συμφωνημένη ημερομηνία και ώρα παραλαβής ή πληρωμής του εισιτηρίου. Σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής της τιμής των καυσίμων, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση.

• Οι ώρες άφιξης που αναφέρονται στα προγράμματα δρομολογίων υποδηλώνουν το χρόνο άφιξης των πλοίων στον προλιμένα.

• Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση ή ακύρωση του δρομολογίου, που οφείλεται σε παρέκκλιση ή μη τήρηση κανονικής πορείας συνέπεια δυσμενών καιρικών συνθηκών ή σε εντολές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ή των Λιμενικών Αρχών καθώς και σε λόγους ανωτέρας βίας.

• Σε περίπτωση ακύρωσης δρομολογίου ή διακοπής προγραμματισμένων δρομολογίων που δεν οφείλεται σε γεγονότα τα οποία διαφεύγουν του ελέγχου της Εταιρείας, η ευθύνη της εταιρείας περιορίζεται στην επιστροφή του αντίτιμου του εισιτηρίου στον επιβάτη, εφόσον ενημερώσει τον επιβάτη (α) μία εβδομάδα πριν από τον προγραμματισμένο χρόνο αναχώρησης για τις γραμμές εσωτερικού και (β) δεκαπέντε μέρες πριν για τις γραμμές εξωτερικού.

• H σύμβαση μεταφοράς διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που προκύπτει από αυτήν ή εξ’ αφορμής αυτής υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων Πειραιώς, ανεξαρτήτως από τη νομική της βάση. Η μεταφορά, εσωτερική ή διεθνής, υπόκειται στις διατάξεις και τα χρηματικά όρια ευθύνης που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 392/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009, στο μέτρο που οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται και στη μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους ή οχημάτων, όπως εκάστοτε ισχύουν στην Ελλάδα.

• Για όποιες αλλαγές - αναπροσαρμογές, οι επιβάτες οφείλουν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.minoan.gr, στα Πρακτορεία της εταιρείας ή στους ταξιδιωτικούς πράκτορες.

Share it!

Μοιραστείτε με τους φίλους σας την ταξιδιωτική εμπειρία της Minoan Lines.

Newsletter